1. Fiil düzenlemek, düzeltmek, tanzim etmek, tertiplemek, sıraya koymak.
  to arrange books on the library shelves.

  to arrange a conference: bir konferans düzenlemek.
 2. Fiil anlaşmaya varmak, anlaşarak halletmek.
  to arrange a divorce: boşanma hususunda anlaşmaya varmak.

  The two neighbors have now arranged their differences.
 3. Fiil hazırlamak, hazırlık yapmak, plânlaştırmak.
  to arrange the details of a meeting: bir toplantının
  ayrıntılarını plânlaştırmak.
  to arrange a treaty: bir barış muahedesi hazırlamak.
  One cannot arrange for everything: İnsan her şeye karşı hazırlıklı olamaz.
 4. Fiil, Müzik uyarlamak, düzenleme/aranjman yapmak.
 5. Fiil hazırlanmak, tertibat almak.
  They arranged for a concert on Sunday.
 6. Fiil yoluna koymak.
  to arrange one's affairs: işlerini yoluna koymak.
 7. Fiil
  arrange for: tespit/tayin etmek, kararlaştırmak, anlaşmak.
  to arrange a time for something:
  bir iş için zaman kararlaştırmak.
  the meeting arranged for tomorrow: yarın yapılacak (yapılması kararlaştırılan) toplantı.
  arrange it among yourselves: Aranızda anlaşın.
 8. Fiil sağlamak, temin etmek.
  to arrange for a loan: borç para sağlamak.
işlerini düzene sokmak Fiil
işlerini düzenlemek Fiil
eşyayı kendi düzenine göre sıralamak Fiil
alacaklılarıyla anlaşmak Fiil
bir buluşma yeri ayarlamak Fiil
bir davayı mahkeme dışında halletmek Fiil
bir dava konusunda mahkeme dışında anlaşmaya varmak Fiil
seyahat ayarlamak Fiil
toplantı düzenlemek Fiil
bir prim üzerinde anlaşmak Fiil
prim üzerinde anlaşmak Fiil
anlaşma sağlamak Fiil
uzlaşma sağlamak Fiil
biriyle bir anlaşmaya varmak Fiil
boy sırasına göre düzenlemek Fiil
boy sırasına göre dizmek Fiil
dostça anlaşmaya varmak Fiil
sergi düzenlemek Fiil
sergi düzenlemek Fiil
sigorta yaptırmak Fiil
bir görüşme ayarlamak Fiil
malları grup bulara ayırmak Fiil
malları gruplara ayırmak Fiil
delil düzmek Fiil
birinin aleyhine sahte delil düzmek Fiil
bir yolculuk ayarlamak Fiil
temdit ayarlamak Fiil
görüşme ayarlamak Fiil
cetvel halinde hazırlamak Fiil
abc sırasına göre dizmek Fiil
alfabetik ya sıra göre dizmek Fiil
alfabe sırasına dizmek Fiil
bölümlere ayırmak Fiil
tarih sırasına göre dizmek Fiil
tarih sıra sına göre dizmek Fiil
sınıflara ayırmak Fiil
tasnif etmek Fiil
gruplara ayırmak Fiil
değer sırasına göre dizmek Fiil
değer sıra sına göre dizmek Fiil
değer sırasına göre ayarlamak Fiil
değere göre dizmek Fiil
raflara istif etmek Fiil
mahkeme dışında uzlaşmak Fiil
program düzenlemek Fiil
bir program düzenlemek Fiil
birşeyi gruplara ayırmak Fiil
birşeyi gruplara bölmek Fiil
birşeyi gruplar halinde düzenlemek Fiil
birşeyi ikişerli gruplara ayırmak Fiil
birşeyi çiftler halinde düzenlemek Fiil
birşeyi çiftlere ayırmak Fiil
birinin aleyhinde sahte delil düzmek Fiil
gelecek toplantı için zaman ve yer tespit etmek Fiil
gelecek toplantının yerini ve zamanını tespit etmek Fiil
birşeyi yapmayı planlamak Fiil
birşeyi yapmayı organize etmek Fiil
birşeyi yapmayı ayarlamak Fiil
birşeyi yapmayı kararlaştırmak Fiil
biriyle randevulaşmak Fiil
biriyle randevu ayarlamak Fiil
bir günlük izin almaya çalışmak Fiil
iki gün izin ayarlamak Fiil
birlikleri mevzilendirmek Fiil
alacaklılarla anlaşmak Fiil
sistemli bir şekilde düzenlemek Fiil