1. hayvan.
 2. insandan başka hayvan türüne giren herhangi bir varlık.
 3. memeli/dört-ayaklı hayvan.
 4. insanın ilkel/basit tarafı.
 5. kaba/vahşi kimse.
  She married an animal: Kaba bir erkekle evlendi.
 6. (mizahî anlamda) korkunç, tehlikeli, canavar.
  The new airplane was a fast animal: Yeni uçak hızlı bir canavardı.
 7. (cinsel bakımdan) kaba, aygır.
 8. nesne, şey, varlık.
  A perfect happiness? There's no such animal: Kusursuz mutluluk diye bir şey yoktur.
 9. hayvan+, hayvanî, hayvan gibi, hayvana yakışır.
  animal life: hayvan hayatı.
  animal fat: hayvanî yağ.
 10. maddî, bedenî, cismanî, insanın fiziksel varlığını ilgilendiren.
  animal needs: hayvanî/cismanî/maddî ihtiyaçlar.
Hayvansal üretim (NACE kodu: 01.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
hayvansal Sıfat
hayvan kaynaklı Sıfat
YANLIŞ: hayvansal kaynaklı Sıfat
hayvansal gıda İsim, Gıda ve Mutfak
hayvan kaynaklı gıda İsim, Gıda ve Mutfak
YANLIŞ: hayvansal kaynaklı gıda İsim, Gıda ve Mutfak
hayvansal protein İsim, Gıda ve Mutfak
hayvan kaynaklı protein İsim, Gıda ve Mutfak
YANLIŞ: hayvansal kaynaklı protein İsim, Gıda ve Mutfak
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Hazır hayvan yemleri imalatı (NACE kodu: 10.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı (NACE kodu: 10.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kurban eti İsim, Din ve İnanç
evcil olmayan hayvan İsim
bitkisel Sıfat
bitki kaynaklı Sıfat
YANLIŞ: bitkisel kaynaklı Sıfat
bitkisel gıda İsim, Gıda ve Mutfak
bitki kaynaklı gıda İsim, Gıda ve Mutfak
YANLIŞ: bitkisel kaynaklı gıda İsim, Gıda ve Mutfak
bitkisel protein İsim, Gıda ve Mutfak
bitki kaynaklı protein İsim, Gıda ve Mutfak
YANLIŞ: bitkisel kaynaklı protein İsim, Gıda ve Mutfak
Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 01.62) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti (NACE kodu: 46.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
hayvansal
hayvanının davranış davranmaları İsim
hayvanın davranışı
hayvan ölüsü
bambaşka bir olay İsim, Deyim
çok farklı bir durum İsim, Deyim
apayrı bir alem İsim, Deyim
ölü hayvan
evcil hayvan
koşum hayvanı
yük hayvanı
iğdiş edilmemiş hayvan
sağdırmak Fiil
bir hayvanı beslemek Fiil
hayvan beslemek Fiil
hayvan bakıcısı
hayvanca
sağmak Fiil
bryozoan.
yük hayvanı.
yük hayvanı (eşek, katır, beygir vb.). İsim
politik hayvan (insanda olması gereken nitelik) İsim
semer vurmak Fiil
kurbanlık
tulum çıkarmak Fiil
toplumsal hayvan
peluş hayvan İsim, Çocuk Bakımı
peluş oyuncak İsim, Çocuk Bakımı
markalamak Fiil
deney hayvanı
sahibi çıkmayan hayvan
yabani hayvan
vahşi hayvan
hayvan yavrusu
yavru
hayvan yetiştirme
hayvan besleme
hayvan besileme
hayvan resmi şeklinde bisküvi. İsim
Hayvan Çitliği İsim, Edebiyat
hayvansal yağ
hayvan yemi
hayvan yemi
hayvan sağlığı
hayvan sağlığı ve zabıtası İsim
Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
hayvan sağlığı sertifikası İsim
hayvan sıcaklığı: canlı hayvanların metabolizma sonunda hasıl ettikleri sıcaklık. İsim
: hayvan yetiştirici (uzman). İsim
besicilik İsim, Hayvancılık
hayvan tanımlama kodu
hayvan kimlik sistemi
Amerika'nın bir eyaletinden ya da üzerinde egemen olduğu bir topraktan bir diğerine bulaşıcı hastalık
taşıyan hayvanların taşınmasını yasaklayan kanun
hayvan sigortası İsim
hayvanlar âlemi. İsim
hayvanlar dünyası İsim
hayvani
büyüleyici fıtrî kuvvet. İsim
cinsî cazibe. İsim
insanın hayvansal yanı
hayvan pasaportu
hayvan barınağı İsim
canlı hayvan baskülü, canlı hayvan kantarı, canlı hayvan terazisi İsim, Test ve Ölçüm
hayvan barınağı İsim
coşkunluk, taşkınlık, ele avuca sığmazlık. İsim
glycogen İsim
eğitici
hayvansal atık
Hayvan refahı
hayvanlar âlemi
nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri İsim, Biyoloji
salgın hayvan hastalıkları İsim
hayvansal gıda İsim, Gıda ve Mutfak
kurban kesmek Fiil
kurban bağışı İsim, Din ve İnanç
bu hayvan bakım ister
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri