1. gerek(lik), lüzum.
  There is no need to worry: Üzülmeye gerek yok.
  No need to be afraid.
 2. ihtiyaç, muhtaç olma.
  He has no need of your charity.
 3. âcil ihtiyaç, darda kalma.
  to help a friend in need: Darda kalmış bir dosta yardım etmek.
  to
  be a friend in need: darda kalanın dostu olmak.
 4. zorunluk, zorunluluk, zaruret, lüzum.
  The need for leadership.
 5. yokluk, fakirlik, fakrü zaruret.
  in time of need: yokluk zamanında.
 6. gereksemek, muhtaç olmak, ihtiyacı olmak, lâzım olmak, istemek.
  Children need milk.
  This soup
  needs salt: Bu çorba tuz istiyor.
  This job needs a lot of care, attention and time: Bu iş çok dikkat, itina ve zaman ister.
  to need money/food/clothing etc.
 7. gerekmek, icabetmek, lâzım olmak. Bu anlamda

  need
  yardımcı fiil olarak soru veya olumsuz
  tümcelerde kullanılır ve o zaman 3.cü tekil hali
  needs değil
  need şeklinde yazılır. Bunu izleyen mastar
  to almaz.
  He need not go: Gitmesi gerekmez.
  Need he come?: Gelmesi lâzım mı? Fakat olumlu tümcelerde

  He needs to …
  şekli kullanılır:
  He needs to study: Ders çalışması lâzım.
 8. yoksulluk/zaruret/ihtiyaç içinde olmak, fakir/yoksun olmak.
 9. gerekmek, gerek(li) olmak, icabetmek.
aklından zoru olmak.
If he wants to go swimming in this weather, he needs his head examined!
bitavassut kabul
bittavassut kabul (poliçenin muhatabı tarafından kabul edilmemesi halinde başka biri tarafından kabulü
gerektiğinde başvurulacak adres
temel ihtiyaç İsim, Psikanaliz
büyük ihtiyacı olmak Fiil
sermaye ihtiyacı
poliçe üzerinde kefili ya da ödeyiciyi gösteren not
nakit ihtiyacı İsim, İşletme
muhtaç çocuklar İsim
tüketici ihtiyacı
bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Fiil
bütün ihtiyaç
bir ihtiyacı karşılamak Fiil
finansman ihtiyacı İsim, Bankacılık
zorunlu gereksinim
ihtiyaç halinde
ihtiyaç zamanlarında
muhtaç zamanlarda
sigorta gereksinimi
ihtiyaç halinde müdahale etmek Fiil
büyük yoksulluk içinde yaşamak Fiil
personel ihtiyacı
bir gereksinimi karşılamak Fiil
bir gereksinimi yerine getirmek Fiil
bir ihtiyacı karşılamak Fiil
en az konut gereksinimi
acil ihtiyaç
zorunlu toplumsal gereksinim İsim, Hak ve Özgürlükler
muhtaç durum belgesi
psikolojik ihtiyaç İsim, Psikoloji
gerektiğinde başvurulacak adres
(kambiyo senedi) gereğinde müracaat edilecek adres
muhtaç durumda olanlara yardım etmek Fiil
acil ihtiyaç
mübrem ihtiyaç
kökten revizyon gerektirmek Fiil
dinlenmeye ihtiyacı olmak Fiil
yeniden organize olmayı gerektirmek Fiil
çabuk işe başlamak zorunda olmak Fiil
açıklama talep etmek Fiil
sermaye ihtiyacı
likidite ihtiyacı
likitide ihtiyacı
açıklamaya gerek olmamak Fiil
: gerekmez, gerek yok.
You needn't = need not have told the news, he knew it already: Haberi o
zaten biliyor, senin söylemene gerek yok.
para ihtiyacı
havaya karşı korunmaya ihtiyaç duymak Fiil
tamir ettirmeye muhtaç olmak Fiil
tamire muhtaç olmak Fiil
tatmin edilmiş müşteri sayısını ve satışları artırmak amacıyla uygulanan satış stratejisi
açıklama istemek Fiil
birşey için birşey gerekli olmak Fiil
birşey için birşey gerekmek Fiil
birşey için birşeye ihtiyaç duymak Fiil
birşey için birşeye gereksinim duymak Fiil
titizlik gerektirmek Fiil
bir avukatın hizmetlerine ihtiyacı olmak Fiil
iletişim kurma ihtiyacı
teminat ihtiyacı
birşeyi yapması lazım gelmek Fiil
birşeyi yapması gerekmek Fiil
birşeyi yapması icap etmek Fiil
birşeyi yapması lazım olmak Fiil
gerekirse, icabederse, ihtiyaç hasıl olursa, gerektiği/icabettiği zaman, ne zaman lâzım olursa.
Take
money from the bank as the need arises.
acil yardım ihtiyacında olmak Fiil
ıztırar halinde olmak Fiil
devamlı tamir istemek Fiil
sürekli tamir istemek Fiil
bir şeye ihtiyacı olmak Fiil
acil tamir gerektirmek Fiil
acil yardıma muhtaç olmak Fiil
acele tıbbi malzemeye ihtiyacı bulunmak Fiil
acele paraya ihtiyacı olmak Fiil
para ihtiyacı duymak Fiil
yeterli parası olmamak Fiil
büyük abdesti gelmek Fiil
iki geceliğine bir oda rica ediyorum
gerekirse, icabında, lüzumu halinde.
dinlenme ihtiyacı olma
dinlenmeye ihtiyacı olma
yardıma muhtaç
korunmaya muhtaç Sıfat
tamire muhtaç
pek acelesi olmamak Fiil
…e gerek bırakmamak Fiil
bir senet üzerine gerektiğinde atıfta bulunmak için adını yazmak Fiil
acil onarım gerektiren bina
cevaplanması gereken sorular İsim
yardıma muhtaç olmak Fiil
arabayı itmek gerekiyor
Paniğe gerek yok.
tasarrufun gereğini vurgulamak Fiil
Bunun ... katı krediye ihtiyacımız var.
Konuşmamız lazım.
...'e gerek kalmaksızın Zarf
... gerekmeksizin Zarf
(US) yıl sonu nakit gereksinimi
Berbere gitmen lazım.
Saçların uzamış.