1. Sıfat kesinleşmiş
 2. son, en son, sonuncu.
  Z is the final letter in the alphabet. one final point. final examinations/installment.
  a final cup of coffee before we left.
 3. nihaî.
  the final goal. a final result.
 4. kesin, kat'î.
  a final decision.
 5. Hukuk temyizi olanaksız, temyiz edilemez.
  The decisions of the judge will be final.
 6. (gazete) son baskı.
nihai karar İsim, Hukuk
satılan mal geri alınmaz
son hukuki inceleme
(hüküm) kesinleşmek Fiil
kesinleşmek Fiil
kupa finali
(özellikle futbolda) final maçı
(gazete) gece nüshası İsim
çeyrek final
kesin kabul İsim, Kamu Yönetimi
kesin muvafakat
bir şirketin yıllık nihai resmi hesabı
bir şirket ya da işletmenin son resmi hesabı
kesin hesap
genellikle yıllık hesapları ifade eder
son perde
nihai senet İsim, Uluslararası Hukuk
son savunma
savunma avukatının son sözleri İsim
konuşma
(sigorta) nihai yaş
varılmak istenen şey
toplam tutar
kesin ve nihai
kesin yanıt
kat'i cevap
kesin cevap
nihai cevap
son ihbar
son ihbar (borcunu zamanında ödemeyen borçluya , borcunun belli bir süre içinde ödenmemesi durumunda
mal gönderilmeyeceğini bildiren ihtarname
nihai monte edilmiş (bitmiş) ürün
son montaj ameliyesi
son montaj
nihai bakiye
nihai kapanış bilançosu İsim
kesin bilanço
balotaj
son taksit
son çağrı
son gaye
son bölüm
son varılan sonuçlar İsim
(Br) ihtilaflı bir kanunun anlaşmayla sonuçlanması
nihai tüketici
nihai tüketim
verimsiz tüketim
son kopya
nihai maliyet
toplam mahkeme masrafları İsim
nihai tarih
(ödeme) son ödeme tarihi
nihai karar İsim, Hukuk
kesin karar İsim
nihai beyan
kesin beyan
sonuç bildirgesi İsim
kesin karar
nihai talep
son varış yeri
varılan yer
kesin karar
nihai istikamet
kesin ibra
kesin halletme
genelde yılda bir iki kez hissedarları arasında kâr payı olarak dağıtılması
bir işletmenin net kârının bir bölümünün ya da çoğunun
son kâr payı (yönetim kurulunun dağıtmaya karar verdiği kâr paylarından arta kalan kısmı
nihai kâr payı
son kâr payı
büyük defter
büyük defterdeki nihai kayıt
defter-i kebirdeki nihai kayıt
final sınavı İsim, Eğitim
bitirme sınavı İsim, Eğitim
dönem sonu sınavı İsim, Eğitim
yarıyıl sonu sınavı İsim, Eğitim
son sınav
sömestre sonu sınav
son fiyat
dörtlü final İsim, Spor
nihai mal
nihai ürün
bitmiş ürünler İsim
kati teminat
son duruşma
borsa kapanış saati
son verilen haber
kati iradi imtina
mahkemenin bir fiil veya duruma son verilmesi konusundaki son emri
son taksit
kapanış envanteri
gerçek fatura
nihai fatura
hareketten az önce seyahat acentesinin verdiği son yolculuk programı
seyahat acentesinin verdiği son yolculuk programı
kesin hüküm
nihayi karar
son etap
son tasfiye satışı
son toplantı
kapanış toplantısı
çekle transfer edilebilecek her türlü banka mevduatı veya kredileri İsim
nihai müzakereler İsim
son görüşmeler İsim
nihai müşahedeler İsim
son gözlemler İsim
nihai karar
son emir
(parlamento) son (üçüncü) okuma
son maaş
son ödeme
son iddia
son liman
son hazırlıklar İsim
son fiyat
nihai tebligat
nihai ürün
bitmiş ürün
nihai mal
kesin delil
son dizgi provası İsim
(diplomasi) nihai protokol
nihai protokol
son protokol
nihai şartlar İsim
son hükümler İsim, Hukuk
kapanış kursu
son fiyat teklifi
kapanış kuru
sahih senet
kapanış protokolü
(US) davayı kazanma
(US) mahkemede kazanılan dava
son haber
sonuç raporu İsim
en son olarak başvurulabilen ve kararlarına karşı başka mercide itiraz olunamayan merci
nihai merci
son tanınan mehil
kesin mehil
nihai netice
son sonuç
(Br) son İngiliz limanından ayrılma
son alınan maaş
kati satış
son sahne
kesin hüküm kmü
kesin hüküm
nihai hüküm
nihai hüküm kmü
son oturum
son çare
Hitler'in Yahudiler'i planlı bir biçimde yok etmesi
nihai çözüm
son çözüm
nihaî çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
son kademe
son kerte
kapanış envanteri
son savunma konuşması
çıkış şalteri
çıkış açısı
hak düşürücü süre
son sömestre
hak düşürücü mühlet
son can çekişmeler İsim
son duruşma
nihai fayda
nihai fayda
sonraki hız
son hız
son hacim
son oy
kesin oy
son düdük İsim, Spor
son ödeme tarihi
kapatma kaydının yapıldığı defter
son şeklini saptamak Fiil
tam ve son ödeme
Son tahlilde, … Zarf
özel nihai tüketim harcamaları İsim
 1. (sports) final
 2. finale
cup final
quarter final
final four İsim, Spor
semifinal
final exam weeks İsim, Eğitim
final exam İsim, Eğitim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir yarışmada ... kesin karşılaşma