environment

  1. İsim çevre, yöre, muhit, etraf, içinde bulunulan yer/koşullar.
    Children need a happy home environment.
    They are passing new laws to prevent the pollution of environment.
  2. İsim kuşat(ıl)ma, etrafı çevrilme/sarılma, (etrafını) çevirme, sarma, ihata etme/edilme.
  3. İsim kuşatan/çeviren/saran/ihata eden şey.
kendini çevreye uydurmak Fiil
çevreyle daha yakın ilişkiye girmek Fiil
çevre suçu İsim, Ceza Hukuku
çevreye duyarlı Sıfat, Çevre ve Ekoloji
çevresini yanlış değerlendirme
kendini çevresinden kurtarmak Fiil
abiyotik çevre İsim, Biyoloji
etrafına karşı müşfik davranmak Fiil
biyotik çevre İsim, Biyoloji
iş ortamı İsim
iş çevresi
Çevre Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
rekabet ortamı İsim, Rekabet Hukuku
(Br) Çevre Bakanlığı
Mevzuat ve Çevre Dairesi İsim, Kurum İsimleri
aile çevresi
ev ortamı
ev çevresi
düşman çevre
yatırım ortamı İsim, Ekonomi
deniz çevresi İsim, Denizcilik
bir şirketin satışlarını etkileyen dış etkenler
pazarlama ortamı İsim, Reklamcılık
(Br) Çevre Bakanı
(Br) Çevre Bakanlığı
çevre bakanlığı
ahlaki çevre
ahlaki ortam
doğal çevre
fiziksel çevre
alıcı ortam
çalıştırma ortamı Bilgi Teknolojileri
sosyal çevre
toplumsal çevre
deneme yayını ortamı, prova ortamı : Bir web sitesinin canlı yayına geçmeden hemen önce, son kontrol
amacıyla yayınlandığı test ortamı.
İsim, Yazılım
çalışma ortamı İsim, İstihdam
iş ortamı İsim
çalışma ortamı İsim, İstihdam
iş ortamı İsim
çevre alanı
klimatizasyon odası İsim
çevre temizliği
çevrel denetim
çevre hasarı
çevre işlerine bakan makam
çevrel tasarım
çevre gelişmesi
çevre tahmini
çevre dostu İsim, Çevre ve Ekoloji
çevre uzmanı
çevre bakanı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çevre görevlisi
çevre planlaması
çevre kirlenmesi
çevre sorunları İsim
çevrebilim
(Br) Çevre İşleri Bakanı
çevre değişkeni Bilgi Teknolojileri
özel çevre koruma alanı
özel çevre koruma alanları İsim
Avrupa Çevre Ajansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İsim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Çevre Programı İsim, Kurum İsimleri