environment

  1. Noun çevre, yöre, muhit, etraf, içinde bulunulan yer/koşullar.
    Children need a happy home environment.
    They are passing new laws to prevent the pollution of environment.
  2. Noun kuşat(ıl)ma, etrafı çevrilme/sarılma, (etrafını) çevirme, sarma, ihata etme/edilme.
  3. Noun kuşatan/çeviren/saran/ihata eden şey.
kendini çevreye uydurmak Verb
çevreyle daha yakın ilişkiye girmek Verb
çevre suçu Noun, Criminal Law
çevreye duyarlı Adjective, Environment-Ecology
çevresini yanlış değerlendirme
kendini çevresinden kurtarmak Verb
abiyotik çevre Noun, Biology
etrafına karşı müşfik davranmak Verb
biyotik çevre Noun, Biology
iş ortamı Noun
iş çevresi
Çevre Komisyonu Noun, Organizations
rekabet ortamı Noun, Competition Law
(Br) Çevre Bakanlığı
Mevzuat ve Çevre Dairesi Noun, Organizations
aile çevresi
ev ortamı
ev çevresi
düşman çevre
yatırım ortamı Noun, Economics
deniz çevresi Noun, Maritime Traffic
bir şirketin satışlarını etkileyen dış etkenler
pazarlama ortamı Noun, Advertising
(Br) Çevre Bakanı
(Br) Çevre Bakanlığı
çevre bakanlığı
ahlaki çevre
ahlaki ortam
doğal çevre
fiziksel çevre
alıcı ortam
çalıştırma ortamı Information Technology
sosyal çevre
toplumsal çevre
deneme yayını ortamı, prova ortamı : Bir web sitesinin canlı yayına geçmeden hemen önce, son kontrol
amacıyla yayınlandığı test ortamı.
Noun, Software
çalışma ortamı Noun, Employment
iş ortamı Noun
çalışma ortamı Noun, Employment
iş ortamı Noun
çevre alanı
klimatizasyon odası Noun
çevre temizliği
çevrel denetim
çevre hasarı
çevre işlerine bakan makam
çevrel tasarım
çevre gelişmesi
çevre tahmini
çevre dostu Noun, Environment-Ecology
çevre uzmanı
çevre bakanı Noun, Politics-Intl. Relations
çevre görevlisi
çevre planlaması
çevre kirlenmesi
çevre sorunları Noun
çevrebilim
(Br) Çevre İşleri Bakanı
çevre değişkeni Information Technology
özel çevre koruma alanı
özel çevre koruma alanları Noun
Avrupa Çevre Ajansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Noun
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proper Name, Organizations
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Noun, Organizations
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Noun, Organizations