part

 1. Noun, Law kısım
 2. Noun kısım, bileşen, öğe.
  parts of a sentence: tümcenin öğeleri.
 3. Noun parça.
  spare parts. a radio has many parts.
 4. Noun (a) bölüm, fasıl, (b) cüz, fasikül.
 5. Noun uzuv, organ.
 6. Noun bütünü oluşturan eşit kısımlardan herbiri, ölçü, kısım.
  Use 2 parts sugar to one part cocoa.
  the
  greater part: çoğunluk, ekseriyet, büyük kısım.
  the outer part: dış kısımlar.
  the privy parts: edep yerleri.
 7. Noun pay, hisse.
  part owner: hissedar.
  Everyone must do his part.
 8. Noun
  parts: (a) bölge, semt, mahalle, ülke, memleket.
  foreign parts: dış ülkeler, yabancı memleketler.
  (b) yön, cihet, taraf, yan.
  take something in good part: bir şeyi iyi karşılamak/telâkki etmek, gücenmemek.
  I hope you will take this unpleasant advice from me in good part: Umarım ki bu nahoş nasihatime gücenmezsin.
  take something in bad part: bir şeyi kötü karşılamak/telâkki etmek, gücenmek, darılmak. (c) üstün nitelik, meziyet.
  a man of parts: maharetli/hünerli/usta/değerli meziyet sahibi bir kişi.
  He looks the part: Tam işinin adamı görünüyor.
 9. Noun parti, grup, taraf.
 10. Noun saçların ayrıldığı yer.
 11. Noun bileşen, (yedek) parça.
 12. Noun, Music (a) ses, insan veya çalgı sesi, (b) bir çalgıcının çalacağı kısım, pasaj.
  a violin part. (c) fasıl,
  bölüm, kısım, bir kompozisyonun bölümlerinden herbiri.
 13. Noun ilgi, menfaat, çıkar, pay, katkı, katılma, iştirak, dahl.
  Leave him alone, he has no part in this.
 14. Noun görev.
 15. Noun rol.
  play a part: rol oynamak.
  play the part of: … süsü vermek.
 16. Verb (kısımlara) ayır(ıl)mak, böl(ün)mek, parçala(n)mak, taksim etmek/olmak.
 17. Verb (saçı ortadan) ayırmak.
 18. Verb bozuşmak, dostluğa/arkadaşlığa son vermek, ayrılıp gitmek, ilişkisini kesmek.
  part company with someone:
  birisinden ayrılmak.
  The best of friends must part: En iyi arkadaşlar bile bir gün ayrılırlar/hiçbir şey ebedî değildir
 19. Verb bölüş(tür)mek, paylaş(tır)mak, hisselere ayırmak.
 20. Verb ayrı koymak, birbirinden ayırmak.
 21. Verb, Metallurgy (gümüşü altından) ayırmak, tasfiye etmek.
 22. Verb (bkz: leave ).
 23. Verb, Maritime Traffic (halat, kablo vb.) kopmak, parçalanmak.
 24. Verb uzaklaşmak, terketmek, ayrılıp gitmek.
  Let us part friends: Dost olarak ayrılalım/Dost kalalım.
 25. Verb ölmek.
 26. Adverb kısmen, bir dereceye kadar.
görevleri gereği olmak Verb
kendine düşeni yapmak Verb
rolünü oynamak Verb
(bir kimseye) göre/kalırsa, … ce.
for my part: bence, bana göre/kalırsa, fikrimce.
for your
part: sence, sana göre/kalırsa.
rolünü çok iyi oynamak Verb
… adına/namına, … tarafından, … dan.
He expressed appreciation on the part of himself and his colleagues.
We have never heard of any improprieties on his part.
bir oyundaki rolünü abartılı oynamak Verb
saçlarını ayırmak Verb
bütün parasını harcamak Verb
çocuğundan ayrılmak Verb
parasından ayrılmak Verb
parça ve işçilik Noun, Automobiles
rolünü iyi oynamak Verb
cinsel organlar Noun, Sexuality
üreme organları Noun, Sexuality
mahrem bölge Noun, Sexuality
özel bölge Noun, Sexuality
avret yerleri Noun, Sexuality
edep yerleri Noun, Sexuality
tenasül organları Noun, Sexuality
maaşnın bir bölümünü avans olarak almak Verb
maaşının bir bölümünü avans olarak almak Verb
rolünü bir daha tekrarlamak Verb
paranın bir kısmını biriktirmek Verb
gelirinin bir bölümünü ayırmak Verb
gelir inin bir kısmını bir tarafa koymak Verb
gelirinin bir kısmını bir tarafa koymak Verb
mirasının bir kısmını oğlunun üstüne yapmak Verb
rolünü ezberlemek Verb
(birisinin) tarafını tutmak, (birisini) desteklemek/korumak/savunmak/müdafaa etmek.
(tiyatro) rolünün ilk provasını yapmak Verb
ondalık
bir iddianamede suçun nitelendirilip adının konduğu sanığa verilmesi istenen cezanın bildirildiği kısım
suçlayan taraf
bir rol oynamak Verb
vücuda temas eden parça Noun, Medical Equipment
hastaya temas eden parça Noun, Medical Equipment
işin içinde olma
araba parçası Noun, Transport
tamamlayıcı parçası (mütemmim cüzü olmak Verb
bit ile ayni anlama gelir. ufak/kısa rol.
bit2 (4).
kadın oyuncunun oynadığı erkek rolü.
katılabilecek ehliyette
mütemmim cüz Noun
parça Noun
tümü meydana getiren parçalardan biri Noun
tamamlayıcı Noun
malların bir kısmının gönderilmesi
kısmi teslimat
kısmi sevkiyat
(Br) evli bir erkeğin menkul eşyalarının serbestçe ölene bağlı tasarruflarda bulunabileceği kısmı
redaksiyon bölümü
katılmaya hakkı olan kimse
esas bölüm
esas kısım
film rolü
film de rol alınan
mali konulara ayrılan bölüm (gazete)
kendi hesabıma
bana kalırsa
bence
göğüs
hisse parçası Noun
ileri Noun
(Br) kademeli sosyal gelir sistemi
(tiyatro) konuk sanatçının oynadığı rol
sanal parça, karmaşık sayının sanal kısmı.
büyük ölçüde Adverb
kısmen, bir bakıma, bir dereceye kadar.
The crop failure was due in part to the drought.
içeri
mütemmim cüz
tamamlayıcı kısım
ayrılmaz parça
baş rol.
makine parçası Noun
esas kısım
çıkıntı
baş rol
mütemmim cüz
başrol
ana bölüm
yenisiyle değiştirilmiş parça
yedek parça
çıkık
çıkıntı
kısmi teslimat
yedek parça Noun
önemli kısım
ikinci derecede rol
katılmak, taraf tutmak.
take part in: -e katılmak/iştirak etmek.
kaymak
alt tarafı
sessiz rol.
baş rol, piyese adını veren karakter.
tepe
hayati önem taşıyan kısım
figuran rolü
figüran rolü
parça eşya
parça kargo
aynı niyette olmamak Verb
birbirinden ayrılmak Verb
kısmi zarar
kısmi teslimat
kısmen değiş tokuş
taksitli ödeme
ödemenin bir bölümü olarak malların verilmesi
dost olarak ayrılmak Verb
kısmi menfaat
taşıma aracının tam yüklü olmaması
kısmi sipariş ya da teslim
kısmen makinede yapılmış
parçalı müzik: parçaları iki veya daha fazla sanatçı arafından icra edilen (sesli) müzik. Noun
parça numarası
gelirin bir kısmı
hissedar
kısmen malik
hisse sahipliği
ortak mülkiyet
(US) hisse sahipliği
kısmi mülkiyet
kısmen ödenmiş hisse senetleri Noun
kısmi ödeme
kısmen ödeme
yarı ifa etme
en az 3 kişinin çalgısız okuduğu şarkı. Noun
geçici, bütün günü/zamanı doldurmayan.
part time job: geçici görev, bütün gün/bütün hafta çalışmayı gerektirmeyen iş.
yarım gün çalışma taahhüdü
yarım gün izni
yarım gün çalışan işçi
yarım gün çalışılan iş
parttaym münhal yer
yarım gün çalışma
bırakmak, vazgeçmek, terketmek.
bir mülkü elinden çıkarmak Verb
bir mülkü elden çıkarmak Verb
participle.
particular.
...'in önemli bir kısmı Noun
...'in büyük bir bölümü Noun
...'in önemli kısmı Noun
...'in büyük kısmı Noun
...'in önemli bir bölümü Noun
...'in büyük bir kısmı Noun
...'in önemli bölümü Noun
...'in önemli bölümü Noun
...'in büyük bir kısmı Noun
...'in önemli kısmı Noun
...'in büyük bölümü Noun
...'in önemli bir bölümü Noun
...'in büyük bir bölümü Noun
...'in önemli bir kısmı Noun
... çerçevesinde Adverb
bir rolü iyi oynamak Verb
kısmi ödeme yapmak Verb
(US) altın fiyatı
= present participle.
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Verb
(bir şeye) katılmak Verb
birinden yana çıkmak Verb
...'in neredeyse tamamı Noun