century

  1. Noun yüzyıl, asır, 100 yıllık süre/zaman.
  2. Noun Hz. İsanın doğduğu farzedilen tarihten itibaren ileri/geri doğru sayılan yüzer yıllık zaman sürelerinden herbiri.
  3. Noun 100 bireyden ibaret topluluk, yüzlük grup.
  4. Noun (eski Roma ordusunda) bölük: 100 erden oluşmuş askerî birlik.
  5. Noun (eski Roma) seçim bölgesi (her bölge 1 oy verirdi).
  6. Noun, Printing bir çeşit harf.
yüzyılın sonunda
çeyrek asırdır Adverb
çeyrek yüzyıldır Adverb
önümüzdeki yüzyılda Adverb
yüzyılın damgası Noun
yüzyılın sonu
yüzyıl bitkisi
(Agave americana): yanlış olarak yüzyılda bir çiçek açtığına inanılan, aslında
20-30 yılda bir defa çiçek açtıktan sonra ölen, boyu 1.8 m.'yi bulan bir bitki.