1. Geçişli Fiil incelemek, (dikkatle) gözden geçirmek.
  to examine a question thoroughly.
 2. Geçişli Fiil muayene etmek.
  Doctor examined her carefully. My bags were examined when I entered the country.
 3. Geçişli Fiil denetlemek, araştırmak, tahkik/teftiş etmek.
  Inspectors will examine all the accounting books.
 4. Geçişli Fiil sınavlamak, sınav yapmak, imtihan etmek, yoklamak, sınava sokmak/tabi tutmak.
  The teacher examined the students in physics.
 5. Geçişli Fiil sorguya çekmek, istintak/istizah etmek, tahkikat yapmak/açmak.
  The lawyer examined the witness.
vicdanına sormak Fiil
dosyalarını incelemek Fiil
sıkıştırmak Fiil
bir tarafın ikame ettiği tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
aleyhteki tanığa soru sorma
sorguya çekmek Fiil
binayı teftiş etmek Fiil
bir adayı sınava tabi tutmak Fiil
bir adayı incelemek Fiil
bir iddianın gerçekliğini incelemek Fiil
pasaportu incelemek Fiil
bir pasaportu incelemek Fiil
bir konuyu tartışmak Fiil
bir öğrenciyi imtihan etmek Fiil
bir sorunu bütünüyle ele almak Fiil
bir ifadeyi incelemek Fiil
bir tanığı sorguya çekmek Fiil
mahkemede tanığı dinlemek Fiil
mahkemede tanığı sorguya çekmek Fiil
hesapları tetkik etmek Fiil
sansürden geçirmek Fiil
dikkatle incelemek Fiil
dikkatle incelemek Fiil
kalem kalem kontrol etmek Fiil
kalem kalem incelemek Fiil
bir bir incelemek Fiil
elekten geçirmek Fiil
eski kayıtları incelemek Fiil
eski kayıt ydıları incelemek Fiil
yeminli ifadesini almak Fiil
yeminli ifade almak Fiil
bir bir incelemek Fiil
sınav kâğıt dılarını okumak Fiil
sınav kâğıtlarını okumak Fiil
hesapları tetkik etmek Fiil
bagajı açıp tetkik etmek Fiil
(gümrük memuru) bagajı açıp tetkik etmek Fiil
sağlık önergesini tetkik etmek Fiil
defterleri denetlemek Fiil
yükü kontrol etmek Fiil
malları teftiş etmek Fiil
iyiden iyiye incelemek Fiil
baştan başa incelemek Fiil
didik didik etmek Fiil
bir gemiyi durdurup aramak Fiil
(gümrük) memurun bagajı kontrol etmesi