1. İsim dış taraf, dış yüzey/kısım.
 2. İsim dış görünüş.
 3. İsim sırf dışarıda olan nesne.
 4. İsim kapalı bir şeyin dışındaki alan.
 5. Sıfat dış, haricî, dışarıda olan, dıştan gelen, yabancı.
  outside noises.
 6. Sıfat çok uzak, (olasılığı) çok az/zayıf, hemen hemen imkâsız.
  an outside chance for recovery: iyileşme şansı çok zayıf.
 7. Sıfat aşırı, fahiş, haddinden fazla.
  an outside estimate.
 8. Sıfat, Spor saha dışı, hariç.
 9. Zarf dışarıya, dışarıda, sokağa vb.
  Take the dog outside.
 10. Zarf dıştan, haricen.
 11. Zarf öteye, ötede, ötesin(d)e.
 12. Edat dışında, ötesinde, arkasında, kapsamı dışında.
  outside the park: parkın dışında.
  There was
  a noise outside the door: Dışarıda (kapı dışında) bir gürültü vardı.
  outside the law: yasanın kapsamı dışında.
 13. Edat -den başka, … istisna edilirse, … müstesna.
bir kimsenin anlayamayacağı/kavrayamayacağı, akla sığmaz, akıl almaz/ermez, anlaşılması olanaksız.
menzili dışına çıkmak Fiil
büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil
görev kapsamı dışında olmak Fiil
kabuğundan dışarı çıkmamak
görevi dışında
resmi görevleri dışında
yetkisi dışında Sıfat
yetki alanı dışında Sıfat
en fazla, olsa olsa, azamî.
It will take me a week, at the outside: En fazla bir haftamı alır.
dışardan gelen etkilerin kontrolü altında olmak Fiil
dışardan gelmek Fiil
dışarı gelmek Fiil
en çok on dolar etmek Fiil
dışında kalmak Fiil
dışarıdan
dışarının etkisiyle yönetilen hükümet
birini dış görünüşüyle yargılamak Fiil
birini dış görünüşüyle yargılamak Fiil
dışardaki adam
bir şirkette bankalara ve sermayedarlara karşı en etkin olan ortak
dış kaynaklardan bilgi edinmek Fiil
en çok bir hafta kalmak Fiil
dışarı çıkmak Fiil
dışarı
dış etkinlikler İsim
normal işin dışında yapılan ticari faaliyetler İsim
dış temsilci
dış görünüş
stüdyo dışına yayın
dışarıdan yayın
(US) resmi bir borsa üyesi olmayan menkul kıymetler tüccarı veya aracı kuruluş
herhangi bir borsanın üyesi olmayan menkul kıymetler simsarı (broker
şehirlerarası telefon çağrısı
dış ülkelerdeki sermaye
yabancı sermaye
uzak olasılık
tahsildar
(AT) üçüncü ülkeler İsim
borsa üyesi olmadan borsada değerli kâğıt alıp satma ruhsatı olan simsar
(US) şirketçe istihdam edilmeyen
genelde yürütme görevi olmayan müdür
ekonomi danışmanı
ülke dışından sağlanan finansman
memleket dışından sağlanan finansman
dış finansman
yabancı sermaye
yabancı sermaye
yardıma gelen ek işgücü
dışı içine gelecek şekilde.
dış gelir
dış etkiler İsim
kendi dalının dışındaki konularla ilgilenme
kendi özel ilgi alanı dışındaki ilgi
dış yatırım
resmen kote edilmiş tahvilat
tek başına yaşayan
Dış Kenar Boşluğu Bilgi Teknolojileri
dış pazar
serbest piyasa
dış ölçüler İsim
dış para
dış para (hükümet ya da bir dış ülke tarafından bir ekonomiye aktarılmış para
dış bağlantı
(telefon) harici hat
-den başka, … dışında, … hariç, yalnız, ancak, sırf.
No one came outside of me: Benden başkası gelmedi (yalnız ben geldim).
çitin dışında
meclis dışındaki birinin fikri
bir yabancının fikri
meclis dışındaki kimse
yabancı ülkelerdeki personel giderleri İsim
erişim şebekesi İsim
en yüksek fiyatlar İsim
dış tamirat
dış arıya yaptırılan araştırma giderleri İsim
dışarıya yaptırılan araştırma giderleri İsim
(US) resmen kote edilmemiş kıymetli kâğıtlar İsim
serbest piyasa menkul kıymetleri İsim
ülke dışı hizmet
serbest piyasa borsa simsarı
... kapsamı dışında Zarf
... kapsamı dışında Zarf
kanun dışı
(a) yetkisi/salâhiyeti dışında, (b) (toplum düzenine vb.) aykırı.
Murder is an act outside the pale
of society. (c) (nezakete/güvenliğe/insan haklarına vb.) aykırı.
uygarlığın dışında
... kapsamı dışında Zarf
firma dışı eğitim
iş yeri dışında eğitim
(borsa) serbest piyasa muameleleri İsim
işletmeye yabancı sendika
tarafsız tanık
dışarıda yapılan iş
eve gelip iş gören işçi
çalışma saatleri dışında
dış dünya
iflas masası dışında uzlaşma
birinin arkadaş çevresi dışında bulunmak Fiil
birinin ilgi alanı dışında olmak Fiil
pazarlık odası dışında olmak Fiil
bir soruşturmanın konusu dışında kalmak Fiil
bir kurulun görevi dışında kalmak Fiil
birinin faaliyeti dışında kalmak Fiil
birinin yetkisi dışında kalmak Fiil
konu dışı konuşmak Fiil
bankacılık dışına çıkmak Fiil
emeklilik planı dışında kalan işçiler
emeklilik planı dışında kalan işçiler
fevkalade ve işletme ile ilgili olmayan masraflar
bilim alanının dışında olmak Fiil
şirket dışından Zarf, İşletme
(banka bilançosu) yabancı para
çok iyi yiyip içmek Fiil
firma dışındaki çevreler İsim
...'in içinde ve dışında Zarf
yurtiçinde ve yurtdışında Zarf
ihtilafın dışında kalmak Fiil
birinin faaliyet alanı dışında kalmak Fiil
dış kaynaklardan bilgi edinmek Fiil
normal büro işi dışında iş edinmek Fiil
meslek dışındakiler
serbest piyasa kuru
aile dışı hissedar
aile dışı hissedar
alışılmışın dışında hareket etmek Fiil
alışılagelmişin dışında kararlar almak Fiil
alışılmamış şekilde düşünmek Fiil
iş mektubundan başka yerde pek kullanılmaz
Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk