1. Zarf hiç, hiçbir zaman.
  Such an idea never occured to me: Böyle bir fikir hiç (bir zaman) aklıma gelmedi.

  I have never yet seen it: Onu daha hiç görmedim.
 2. Zarf asla, kat'iyen, bir daha.
  never again: tövbeler tövbesi! bir daha mı, asla! kat'iyen!
  Go back
  there? Never!: Bir daha oraya gitmek mi? Asla!.
  He never came back: Bir daha geri gelmedi.
  I've never met him and I hope I never will meet him: Onunla asla karşılaşmadım ve inşallah karşılaşmam da.
gözlerini ayırmamak Fiil
görevinden hiçbir zaman kaçınmamak Fiil
vb. gibi olumsuzluk bildiren sözcüklerden sonra aynı olumsuzluk anlamını kuvvetle sürdürmek için kullanılır:

I never saw him again, nor did I regret it: Onu bir daha görmedim, buna pişman da değilim.
!: Allah Allah, şaşılacak şey, olur şey değil, böylesini asla işitmedim/görmedim.
“You mean he actually
did it? Well, I never!” “Yani hakikaten böyle bir şey yaptı mı? Olur şey değil!”
Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
Bomba gibiyim.
önemli bir başarı elde edememek Fiil
buraya bir daha ayak basma sakın
asla, kat'iyen.
I never ever smoke.
birşeyi mutlaka yapmak Fiil
birşeyi daima yerine getirmek Fiil
birşeyi daima yapmak Fiil
birşeyi asla ihmal etmemek Fiil
birşeyi asla aksatmamak Fiil
birşeyi asla unutmamak Fiil
birşeyi aksatmadan yapmak Fiil
hep ilerleme kaydetmek Fiil
hep ilerlemek Fiil
gittikçe daha başarılı olmak Fiil
sürekli gelişme kaydetmek Fiil
(a) üzülme, aldırma, boş ver, tasalanma, elem çekme.
Never mind what he says: Sen onun sözlerine
aldırma/boş ver!
When he lost his watch, his father said: “Never mind; I'll buy you another one.” (b) zararı/önemi yok, önemli değil, adam sen de.
Never mind the expense: Masrafın önemi yok!
It is raining, but never mind, I'll come over to see you. (c) … şöyle dursun/bir yana, o da bir şey mi?
With this knee injury, I can't walk, never mind run: Dizimin yarasından koşmak şöyle dursun, yürüyemiyorum bile.
(a) aldırma, boş ver.
never mind the noise: Gürültüye aldırma. (b) zararı/önemi yok, farketmez,
hiç de önemli değil.
never mind, I'll do it myself: Zararı yok, ben kendim yaparım.
Boşver.
Zararı yok.
Ziyanı yok.
Dert etme.
bir daha mı, kat'iyen/asla/Allah göstermesin.
(Br) taksitle satın alma sistemi
cesaretini kaybetme! sebat et! dâvandan asla vazgeçme!
görülmemiş
(her) ne kadar, ne derece, ne denli.
He won't be able to do it, though he try never so hard: Ne
kadar çaba sarfetse gene de başaramayacak.
Be he never so brave: Ne kadar cesur olursa olsun.
ağzına sürmemek Fiil
eksik etmemek Fiil
hiç hata yapmamak Fiil
(asla) unutulmaz.
sen karışma, sana ne, seni ilgilendirmez, sen kendi işine bak.
“Who's that letter from?” “Never you mind!”
Geç olsun da güç olmasın. Cümle
bir şeyi veresiye satın almak Fiil
bir şeyi taksitle ödeyerek satın almak Fiil
gelişmeden kalmış olmak Fiil
bir türlü birbirlerine ısınmamış olmak Fiil
güçlüklerle hiç karşılaşmamış olmak Fiil
hiç dikkate almamış olmak Fiil
onun güldüğünü hiç görmedim
...e vaktim olmadı. Cümle
...e fırsat bulamadım. Cümle
onun gibisini görmedim
(felaket/servet vb.) gelince toptan gelir.
felaket (bazen da refah) gelince tomarla gelir.
Hiç düşünmemiştim.
! Allah feyzini daim etsin/gölgeni üstünden eksiltmesin.
bir bela hiçbir zaman yalnız gelmez
herşeyden haberi olmak, hiçbir şey gözünden kaçmamak.