1. İsim, Zooloji at
 2. İsim at, beygir, kısrak
  (Equus callabu). İlgili sıfat:

  equine
  .
  blood horse: saf
  kan at.
  draft horse: koşum atı.
  gelded horse: iğdiş.
  race horse: koşu /yarış atı.
 3. İsim aygır.
  iron horse: lokomotif.
 4. İsim, Zooloji atgillerden herhangi hayvan: eşek, zebra vb.
 5. İsim süvari, atlı (asker).
  a thousand horse: bin atlı.
  a regiment of horse: süvari alayı.
  horse
  and foot: atlı ve yaya.
 6. İsim binit, oyuncak at.
  a rocking horse.
 7. İsim, Spor kasa, atlama sehpası.
 8. İsim ayaklı destek.
  clothehorse: ayaklı elbise askısı.
 9. İsim eroin.
 10. İsim, Mineroloji maden damarı içine sıkışmış kaya.
 11. İsim at.
 12. İsim öğrencilerin yabancı dil derslerinde gizlice kullandıkları çeviri veya benzeri yardımcı araç.
 13. Fiil ata bin(dir)mek.
 14. Fiil at tedarik etmek.
 15. Fiil at sırtında gitmek, atla gitmek.
 16. Fiil (kısrak) kızışmak, kösnümek.
 17. Sıfat at+, ata ait.
  the horse family.
 18. Sıfat atla çekilen.
 19. Sıfat atlı, ata binmiş.
  horse troops..
yüksekten bakmak Fiil
burnu büyük olmak Fiil
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
yelkenleri suya indirmek Fiil
direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.
her şeyini bir ata yatırmak Fiil
topal atla yarışa çıkmak.
(yarışta) bütün parasını bir at üzerine koyarak bahse girmek.
sevdiği konu üzerinde konuşmaya başlamak Fiil
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.
ABD'de özel olarak yetiştirilen bir cins at.
Arap atı.
kurtlar kadar aç Sıfat
kurtlar gibi aç Sıfat
bir ata oynamak Fiil
(a) yanlış ata oynamak, yarışı kaybeden at üzerinde bahse girmek, (b) kaybedilmiş davayı savunmak.
doru at.
tahmininde yanılmak, yanlış bilgi üzerine plân kurmak, geleceği görememek.
araba atı
kasınç, adale kasılması, kramp. İsim
bacağa kramp girmesi İsim, Tıp
havalandırma veya kurutma amacıyla çamaşır veya giysilerin asıldığı askı
araba atı
posta atı
attan inmek Fiil
hakkında bir şey bilinmeyen yarış atı veya rakip.
Bill and Jo are dark horses for him. İsim
kapalı kutu: yetenekleri gizli olan veya bilinmeyen kimse.
peşinen ödenmiş iş
önceden
beygir, araba atı. İsim
yük arabasını çeken ağır at
oburca /domuz gibi yemek, tıkınmak.
oburca yemek, tıkınmak.
film çıkrığı
(a) boşuna/beyhude uğraşmak, vakit kaybetmek, boşuna gayret sarfetmek, akıntıya kürek çekmek, (b) bilinen
bir şeyi tekrarlayıp durmak, boşuna nefes tüketmek, malûmu ilâma çalışmak, (c) bayatlamış/unutulmuş bir konuya dikkati çekmeye çalışmak.
hiç kimseyi ilgilendirmeyen konu ile meşgul olmak.
(a) koşum atı, yük/araba atı, (b) koşumlu yarış atı.
gururlu/mağrur davranış, tepeden bakış, kendini beğenme.
on one's high horse: küstah, mağrur, kendini beğenmiş bir tavırla. İsim
çocuğun at diye bindiği değnek
bir kimsenin merakla takip ettiği konu veya iş
sallanan oyuncak at
lokomotif.
bir at üzerine filan miktar oynamak Fiil
hafif süvari: hafif silah ve teçhizat taşıyan süvari. İsim
kiralık at
uzun eşek : jimnastik atlama aleti. İsim
uzun eşek atlama yarışı/oyunu. İsim
birini kukla olarak öne sürmek Fiil
ata binmek Fiil
yüksekten atmak, caka satmak.
kahraman
âdi
tek atlı
yoksul
yük beygiri
benekli at. İsim
koşum atı, arabaya koşulan at. İsim
posta atı. İsim
beyaz atlı prens
işi ters(inden) yapmak/yanlış iş yapmak/ mantıktan ve nizamdan ayrılmak/atın önüne et, itin önüne ot koymak.
işe tersinden başlamak, ters iş görmek, atın önüne et, itin önüne ot koymak.
bir şeyi yanlış kimseye/kaynağa atfetmek.
(ABD'de) çeyrek mil koşu atı. İsim
yarış atı. İsim
binek atı.
su aygırı. İsim
oyuncak at. İsim
binek atı.
American saddle horse ile ayni anlama gelir. İsim
İngiliz kadanası İsim
müşterek bahis tutulan yarışlarda koşturulan cins at
arkasında avcının siper aldığı at veya at şeklinde şey. İsim
bahane, maske, asıl maksadı gizleyen şey. İsim
asıl adayı gizlemek veya muhalif oylarını bölmek için ileri sürülen aday. İsim
damızlık
araba atı
kadana
Truva atı.
hergele
atlama beygiri İsim, Spor
savaş atı (uzun politik kariyerinde yaralar almış politikacı
savaş atı
(a) ardarda koşulmuş atlardan tekerleğe yakın olan, (b) en ağır işi yapan ve kolay kolay yorulmayan adam.
wheeler ile ayni anlama gelir. çok atlı arabada tekerleğe en yakın olan at.
wheel1 (15). İsim
yaban atı İsim, Zooloji
gönüllü (olarak bütün işleri üzerine alan kimse).
Truva atı, tahta at.
yük beygiri
eşek gibi çalışmak.
atlı ve yaya
süvari ve piyade
(a) eşek şakası yapmak, (b) hayta gibi dolaşmak, şuna buna sataşmak.
at taşımak için vagon
atçı
at arabası İsim, Karayolu Taşımacılığı
at arabası İsim, Karayolu Taşımacılığı
atlı araba
at kestanesi
at kestanesi ağacı
at kestanesi İsim, Bitki Türleri
at tüccarı
sehpa
at tüccarı
at sineği
(Tabanidae). İsim
hanımeli familyasından kalımlı birkaç çeşit bitki
(Triosteum). İsim
hassa süvari alayı, atlı muhafız kıtası. İsim
atı tutan kimse
durgun enlemler: hava basıncı yüksek, sakin ve hafif rüzgârlı kuşak (30° kuzey ve güney enlemleri).
bluefin tuna. İsim
jack mackerel İsim
istavrit
(Trachurus), orkinos (Thunnus thynnus).
kıyıda görevli atlı denizeri/bahriyeli veya gemide görevli süvari eri. İsim
yadırgı, yabancı, garip, muhitin yabancısı, sudan çıkmış balık, doğal çevresinden uzak kimse. İsim
at mantarı
(Agaricus arvensis) yenilebilen iri cins mantar. İsim
sarı diken
(Solanum carolinense): Orta ve G. ABD'de yol kenarlarında biten sarı dikenli, beyaz
çiçekli, sarı yabani meyveli bitki.
İsim
büsbütün/tamamıyla başka bir şey/konu/mesele.
büsbütün/tamamıyla başka bir şey/konu/mesele.
kovboy filmi. İsim
süvari tabancası. İsim
beygir gücü
politik destekleyicilerine çekici gelen ve kendisine umut bağlanan aday
at yarışı. İsim
yarış atı yetiştiren/meraklısı. İsim
binici, cokey. İsim
at yarışı meraklısı. İsim
at yarışı
turp İsim, Bitki Türleri
manej
sağduyu, sezgi, aklıselim. İsim
at nalı
at gösterisi: yarış, manialı yarış vb. İsim
at kuyruğu
sıkı pazarlık: çıkar sağlamak için kurnazca ve çekişe çekişe yapılan müzakere/görüşme.
a political horse trade. İsim
kurnaz pazarlıkçı, kurnazca/sıkı sıkıya pazarlık yapmasını bilen kimse. İsim
at tüccarı, at alıp satan kimse. İsim
at ticareti
partiler arasında pazarlık yapma
her iki tarafın da birbirine ödünler verdiği sıkı pazarlıklar
ata binen kadın
karagöz istavrit İsim, Zooloji
attan anlamak Fiil
Beleş atın dişine bakılmaz. Cümle
güvenilir kaynaktan, yetkililerden.
News from the horse's mouth: yetkililerden alınan haber.
ilkel şaka yapmak Fiil
koşmak Fiil
doğrudan kaynağından elde edilen bilgi
vaktinde tedbir almamak, tedbir almakta gecikmek, iş işten geçtikten sonra tedbir almaya kalkışmak.
kılı kırk yarmak, hediyede kusur aramak.
Don't look a gift horse in the mouth: Beleş atın dişine
bakılmaz (Hediyede kusur aranmaz).
hediye edilen atın dişine bakmak, hediyeyi beğenmemek, bulup da bunamak.
şahlandırmak Fiil
hediyede kusur aranmaz
küçük kasaba
güvenilir kaynaktan, yetkililerden.
News from the horse's mouth: yetkililerden alınan haber.
(bir bilgi ile ilgili olarak) gerçek
yetkili kişinin ağzından
bilen kimse, asıl güvenilir kaynak.
The news came straight from the horse's mouth: Haber çok güvenilir kaynaktan geliyor.
Ata bin!