1. Patoloji sayrılık, hastalık, illet, maraz.
  catch a disease: hastalık kapmak, hastalanmak.
  die of a disease:
  bir hastalıktan ölmek.
  suffer from a disease: hastalıktan ıstırap çekmek.
  Many diseases are caused by bacteria.
 2. Botanik bitki hastalığı.
  plant disease.
 3. (zihnî, toplumsal vb.) rahatsızlık, huzursuzluk.
  diseases of mind: akıl hastalıkları.
  diseases
  of society: toplumsal hastalıklar.
 4. çözüşme, özel koşullar altında maddenin ayrışması.
 5. hasta etmek, hastalığa yakalatmak/duçar etmek.
atopik hastalıklar İsim, Hastalıklar
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Özel Isim, Kurum İsimleri
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) İsim, Tıp
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) İsim, Tıp
gıda zehirlenmesi İsim, Tıp
besin zehirlenmesi İsim, Tıp
gıda kaynaklı hastalık İsim, Tıp
nörodejeneratif hastalık İsim, Hastalıklar
iş kazası İsim, Hukuk
orak hücreli anemi İsim, Tıp
orak hücre hastalığı İsim, Tıp
akut solunum hastalığı İsim, Tıp
hastalığın akut devresi
Adam's Stokes hastalığı: sar'aya benzer bir hastalık.
Addison hastalığı: böbreküstü bezlerinin normal çalışmaması sonucu kansızlık, dermansızlık, tansiyon
düşüklüğu ve cildin esmerleşmesi şeklinde beliren hastalık.
İsim
hastalığa karşı
hastalığaa
Alzheimer hastalığı: ekseriya orta yaşlı kimselerde dokuların katılaşması ve sinirlerin dejenerasyonu
sonucu görülen erken bunama hali.
Alzheimer hastalığı İsim, Psikoloji
otoimün hastalık İsim, Tıp
özbağışıklık hastalığı İsim, Tıp
döl düşürten:
Brucella abortus adlı bakterinin hayvanların üreme organlarında yaptıkları ve çok
defa döl düşürten bir hastalık. Bu mikrop sütle insana geçerek ateş, eklem şişmesi, nevraljik ağrı ile beliren Malta humması
(undulent fever) hastalığına sebep olur.
çocuk iskorbütü: küçük çocuklarda ağız kokması, ishal, kansızlık ve kanamalarla beliren bir hastalık.
bir hastalığa tutulmak Fiil
kelebek: koyunların karaciğerine yerleşen
Clostridium novyi adlı mikropların sebep olduğu öldürücü hastalık. İsim
Brayt hastalığı: idrarda albümin bulunması ve kan basıncının yükselmesiyle beliren bir hastalık.
hastalık yükü İsim, Tıp
tünel hastalığı: basınç altındaki sualtı odacığından birdenbire normal hava basıncına geçildiği takdirde
kan ve dokularda husule gelen azot kabarcıklarının sebep olduğu sinir ağrısı ve kötürümlük şeklinde beliren ve bazen vahim sonuçlar doğuran hastalık.
decompression sickness, bends, tunnel disease ile ayni anlama gelir.
İsim
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Fiil
hastalık kapmak Fiil
hastalığa yakalanmak Fiil
serebrovasküler hastalık İsim, Tıp
Çagas hastalığı: Amerikanın tropik bölgelerinde
trypanosome cruzi adlı mikrobun sebep olduğu arasıra
ateş yükselmesi, lenfavî şişkinlikler ve çok defa kalpte arıza şeklinde beliren bir hastalık. Böcek sokmasiyle bulaşır.
İsim
süreğen hastalık İsim, Tıp
kronik böbrek yetmezliği İsim, Tıp
bulaşıcı hastalık
bulaşıcı hastalık İsim, Tıp
bir hastalığı bulaştırmak Fiil
hastalık bulaştırma
bulaşıcı hastalık İsim, Tıp
sâri hastalık İsim, Tıp
bulaşıcı hastalık İsim, Tıp
sari hastalık İsim, Tıp
bir hastalığa yakalanmak Fiil
hastalığa yakalanmak Fiil
koroner arter hastalığı İsim, Tıp
korona virüsü hastalığı İsim, Viroloji
hastalığın seyri
caisson disease
besin yetersizliği: noksan beslenmeden ilerigelen hastalık.
henüz baş göstermemiş olan
sinsi gelişen hastalık
kısa bacaklar. İsim
doğal bir kaynağın bulunması sonucu bir ekonomide endüstrinin gerilemesi
karaağaç hastalığı:
Ceratostomella ulmi mantarının karaağaçlarda sebep olduğu yaprakları sarartıp
solduarak döken bir kastalık.
İsim
salgın hastalık
bir hastalığı kökünden söküp atmak Fiil
uydurma hastalık
bir hastalıkla mücadele etmek Fiil
ichthyosis İsim
gıda zehirlenmesi İsim, Gıda ve Mutfak
hazırlıksız konuşurken hata yapma eğilimi
şap hastalığı: sığır, davar gibi tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalık. Ağızda ve ayaklarda
kabarcık ve yaralar belirir, ateş yükselir ve çok defa ölümle sonuçlanır.
İsim
işlevsel hastalık: ilgili dokuda organik değişme görülmediği halde bir organın çalışmasında anormal değişiklik yapan hastalık.
bronşit.
birine bir hastalık aşılamak Fiil
hastalıktan korumak Fiil
leprosy İsim
bir kimseyi bir hastalıktan iyileştirmek Fiil
kalp hastalığı İsim, Tıp
kalıtımsal hastalık
kalıtım yoluyla geçen hastalık
kalıtımsal hastalık
Hodgkin hastalığı: akkan düğümlerinin (lenfa bezlerinin), dalak ve karaciğerin gittikçe büyümesi ve kansızlıkla
beliren tehlikeli hastalık.
İsim
şap hastalığı: sığır, davar gibi tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalık. Ağızda ve ayaklarda
kabarcık ve yaralar belirir, ateş yükselir ve çok defa ölümle sonuçlanır.
İsim
foot-and-mouth disease
hookworm ile ayni anlama gelir. kancalı kurt hastalığı, bu solucanın sebep olduğu aşırı kansızlık
şeklinde beliren hastalık.
akciğer zarı hastalığı: yeni doğan bebeklerde (özellikle erken doğanlarda) sık ve güçlükle soluma şeklinde
görülen tehlikeli bir hastalık.
İsim
bir hastalığa karşı muafiyet
iyileşmesi olanaksız hastalık
iş hastalığı: belirli bir sanayi kolunda çalışanlara özgü hastalık.
intaniye İsim
bulaşıcı hastalık İsim
enfeksiyon hastalığı İsim, Tıp
inflamatuar hastalık İsim, Tıp
sinsi hastalık
(sığırlarda) bağırsak veremi:
Mycobacterium paratuberculosis adlı basil sebep olur. Sürekli ishal
sonucu hayvan çok zayıf düşer. Ekseriya öldürücüdür.
İsim
müzmin hastalık İsim, Tıp
deli otu hastalığı: deliotu yiyen at, sığır ve koyunlarda sürekli zehirlenmeden ilerigelen hastalık. İsim
akciğer hastalığı İsim, Tıp
deli dana hastalığı
yöneticilik hastalığı
Ménière hastalığı: kulak çınlaması, sağırlık, başdönmesi, bulantı ve kusma ile beliren kulak hastalığı. İsim
akıl hastalığı
ruh hastalığı
sütlü sayrılık:
Bacillus popillae ve B. lentimorbus bakterilerinin Japon böceği larvalarında sebep olduğu hastalık.
öldürücü hastalık
mosaic ile ayni anlama gelir. bencik hastalığı: bitkilerde bazı virüslerin sebep olduğu sarı-yeşil lekeli hastalık.
at topuğu hastalığı, atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.
tavuk felci: virüslerin sebep olduğu, tavuklarda yumurtlamayı kesen ve piliçlerde felce sebep olan hastalık.
bildirilmesi gerekli hastalık
bildirilmesi zorunlu hastalıklar
bildirimi zorunlu hastalık İsim, Tıp
geçmek bilmeyen
tedavisi zor hastalık
(Br) meslek hastalığı
meslek hastalığı İsim, Hukuk
bir hastalığın başlangıcı
uzvî/örgensel hastalık: bedenin bir organını etkileyen/değiştiren hastalık. functional disease İsim
Parkinson hastalığı, titremeli felç: el ve parmaklarda titreme, kaslarda katılaşma, hareketlerde ve konuşmada
yavaşlama, yüz ifadesinde donukluk şeklinde beliren sinir hastalığı.
Parkinsonism, paralysis agitans, shaking palsy ile ayni anlama gelir.
İsim
psittacosis.
hastalık süresi
periferik vasküler hastalık İsim, Tıp
polikistik böbrek hastalığı İsim, Hastalıklar
Pott hastalığı: tüberkülozdan ileri gelen kemik yangısı. İsim
(Br) iş hastalığı
hastalığın önlenmesi
meslek hastalığı
bir hastalığın ilerlemesi
ilerleyen hastalık
hastalığa tutulmaya eğilimli
piliç ishali: yumurtlama esnasında tavuktan piliçlere geçen
Salmonella pullorum adlı bakterinin
sebep olduğu çok bulaşıcı ve tehlikeli hastalık (yorgunluk, iştahsızlık ve ishal ile belirir).
İsim
piyore, diş eti iltihabı.
nükseden hastalık
solunum yolu hastalığı İsim, Tıp
pyorrhea (2). İsim
bulaşıcı hastalıklı kişileri ayırmak
gümüş hastalığı: yaprakları gümüş rengine döndüren bir bitki hastalığı.
altıncı hastalık İsim, Hastalıklar
toplumsal hastalık, toplumsal temasla geçen hastalık (zührevî hastalıklar gibi).
hastalığın yayılması
yerel olarak başgösteren hastalık
bu hastalığın yayılmaksını önlemek Fiil
yönetici hastalığı
bünye hastalığı
hastalıkların önlenmesi için önlemler almak Fiil
bir hastalığı uygun tedavi etmemek Fiil
Yahudi hastalığı: Doğu Avrupa Yahudilerinde görülen öldürücü irsî çocuk hastalığı. İsim
tiroid hastalığı İsim, Hastalıklar
tiroit hastalığı İsim, Hastalıklar
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Fiil
meslek hastalığı
hastalığı yayma
hastalık geçirmek Fiil
tropikal hastalık
(a) caisson disease, (b) kancalıkurt hastalığı.
Vinsan anjini: basil ve spiral bakterilerin sebep olduğu bir boğaz yangısı.

virus ile ayni anlama gelir. virüs hastalığı, virüslerin sebep olduğu hastalık.
He went down with a virus last week.
meslek hastalığı
patates uru.
wilt ile ayni anlama gelir. (a) bitki yapraklarını sarartıp solduran bir hastalık, (b) tırtıllarda
dokuların sıvılaşmasına yol açan bir virüs hastalığı.
yüncü hastalığı,
Bacillus anthracis sporlarının nefes yollarında meydana getirdiği hastalık. İsim
bulaşıcı hastalık: çiçek vb. gibi eskiden bedende mayalanma sonucu meydana geldiği sanılan hastalık.
hastalığa yol açan uğraş
bir hastalığı pisliğe atfetmek Fiil
koroner kalp hastalığı İsim, Tıp
korona virüsü vakası İsim, Viroloji
korona vakası İsim, Viroloji
mesleki hastalıklar listesi
bulaşıcı bir hastalığın kökünü kazımak Fiil
bir hastalığı zamanında tedavi etmek Fiil
Şap Enstitüsü Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri