1. İsim, Denizcilik akıntı
 2. güncel, günlük, şimdiki, bugünkü, halihazır(daki) olagelen, içinde bulunduğumuz.
  the current month:
  içinde bulunduğumuz ay.
  current account: cari hesap.
  current events: günlük/güncel olaylar.
  current expenses: cari/günlük harcamalar.
  at current prices: güncel fiyatlarla.
  current history: günün tarihi.
  in current use: halen/genellikle kullanılan.
  current issue/number: son nüsha/sayı (dergi vb.).
 3. tedavülde olan, mütedavil.
  English 10-shilling note is no longer current.
 4. şayi, yaygın, ortada dolaşan, ağızdan ağıza söylenen
  . a rumor that is current.
 5. yürürlükte, geçerli, mutad.
  the current practice.
 6. revaçta (olan), (herkesçe) beğenilen/kullanılan/tutulan, rağbet gören.
  the current fashions. This
  word is no longer in current use.
 7. sahih, sahici, hakikî, güvenilir, mevsuk.
 8. akış, akma.
 9. akıntı, cereyan.
  go against the current: herkesin yaptığına karşı gitmek.
  row against the current:
  akıntıya kürek çekmek.
 10. akıntı hızı.
 11. Elektrik-Elektronik (a) akım, cereyan, elektrik akımı, (b) akım hızı, cereyan şiddeti.
  alternating current: dalgalı/alternatif
  akım.
  direct current: doğru akım.
  eddy current: burgaç akımı.
 12. eğilim, yönseme, yönelme, meyil, temayül.
alacak veya borç bakiyesi gösteren bir hesabın ilgili kişiye dönemsel olarak gönderilen özeti
cari hesap
dönemsel işlemlerin kaydedildiği firma hesabı
anten akımı
hava akımı
dalgalı akım
dalgalı akım İsim, Fizik
alternatif akım İsim, Fizik
geçerli olmak Fiil
geçmek Fiil
doğru akım
konveksiyon akımı İsim, Kimya
sızma akım
süzülen akım
doğru akım: yönü ve değeri zamanla değişmeyen akım.
sürülme akımı, yer değiştirme/deplasman akımı
toprak akımı
burgaç akımı.
eddy current loss: burgaç akımı yitiği/kaybı.
cari döviz kuru
besleyici akım
besleyici akımı
ıskara akımı.
armonik cereyan
uygulu akım
güçlü elektrik akımı
kör akım
endüksiyon akımı
indükleme akımı
esas akım
ana akım
zayıf akım
çok fazlı akım
okyanuslarda olan akıntı
her yerde geçmek Fiil
her yerden geçmek Fiil
ışıl akım. İsim
ışılelektriksel akım.
güç akımı
rayiç fiyatlar İsim
ana akım
sızıntı akım Bilgi Teknolojileri
başlatma cereyanı
geçici cereyan
voltaik akım
cari riskler İsim
hesabı cari
cari hesap (ortakla şirket arasındaki işlemlerin kaydedildiği hesap)
cari hesap
(US) hesab-ı cari
döviz muhasebesi İsim
cari işlemler İsim
cari avanslar İsim
cari avanslar İsim
halen devam etmekte olan reklam kampanyası İsim
cari işler İsim
döviz sözleşmesi
döviz tahsisatı
kullanılan eşyalar İsim
dönen varlık
döviz varlığı
cari mütedavil kıymetler, kolayca paraya çevrilebilen mal/servet.
cari hesap bakiyesi
cereyan kesme
akım kesici
cari bütçe
(US) işletme sermayesi
döner sermaye
akım devresi
cari sözleşme
döviz rejimi
cari giderler
cari maliyet (bir finansal tablo kaleminin tarihi maliyetinin endekslerle ayarlanması veya yenileme değerinin
esas alınması yoluyla bugünkü fiyat düze
cari kupon
günün tarihi Bilgi Teknolojileri
cari borç (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
cari borç
cari borçlar (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
cari borçlar İsim
cari talep
cari mevduat
cari mevduat
sürümü olan çeşit mallar İsim
yürürlükteki dizin Bilgi Teknolojileri
yürürlükteki belge Bilgi Teknolojileri
yürürlükteki sürücü Bilgi Teknolojileri
cari kazanç
şimdiki işveren
cari yükümlülükler İsim
güncel olaylar İsim
günün olayları İsim
cari döviz kuru
cari giderler
parasal harcama
cari gider
cari harcama
cari masraflar İsim
cari giderler İsim
cereyan arızası
günün modası İsim
emre hazır kıymet
nakit veya nakde kolayca dönüştürülebilir olanaklar İsim
akan para
günlük ihtiyaç maddeleri İsim
işlek yazı
akıcı el yazısı
(tahvil) gelecek çekiliş
akım impulsu
cari gelir
mali yıl içinde elde edilen gelir
akım şiddeti
güncellik
cari faiz
kısa vadeli yatırım
cari yatırımlar İsim
son sayı
cari borçlar, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar.
yürürlükteki kitaplık Bilgi Teknolojileri
cari bakım
ana para ödemesi İsim, Bankacılık
tedavüldeki servet
akım ölçer
akımölçer
cari para (yasal olarak geçerli , kullanılan para
kanuni olarak geçerli olan ve kullanılan para
cari para
içinde bulunulan ay
ihtiyaç durumu İsim
bir derginin son sayısı
(gazete) bugünkü gazete
cari yükümlülükler İsim
çalışmakta olan fabrika
cari fikir
cari kanı
halihazırdaki çıktı
üretim miktarı
cari ödemeler İsim
cari dönem İsim, Muhasebe
(banka) cari likidite durumu
(banka) likidite durumu
mevcut uygulama İsim
cari fiyat
revaç
piyasa fiyatı
râyiç fiyat
rayiç
cari üretim
müşterinin aradığı kalite
günlük kur
günün rayici
cari kur
cari oran
geçerli kur
günlük kur
cari oran Muhasebe
sürekli tasfiye hali
cari tahsilat
(bilanço , US) cari alacaklar
(US) cari alacaklar İsim
cari alacaklar İsim
yürürlükteki mevzuat
cereyan anahtarı
son yayım Bilgi Teknolojileri
cari verim (bir menkul değerin iradının menkul değerin piyasa fiyatına oranı
cari gelir
cari gelirler İsim
cari tasarruflar İsim
muntazam tedarik
cari arz
cereyan anahtarı
cari vergiler İsim
şu anki saat Bilgi Teknolojileri
cari muameleler İsim
cari transfer
rutin bakım
râyiç
cari değer
râyiç değer
cari ücret
cari ücretler İsim
cari sene
içinde bulunulan sene
cari yıl
cari verim
cari gelir
dalgalı akım Bilgi Teknolojileri
şu anki … İsim