1. Geçişsiz Fiil olmak, vaki olmak, vukua gelmek.
  What's happened? Ne oldu?
  A funny thing happened: Tuhaf
  bir şey oldu.
  The accident happened yesterday: Kaza dün oldu/vukua geldi.
 2. Geçişsiz Fiil olup bitmek, meydana gelmek.
  Just as if nothing had happened: Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
 3. Geçişsiz Fiil rastgelmek, karşılaşmak, tesadüfen olmak/vukubulmak.
  It happened that I wasn't at home when the fire
  started: Yangın başlangıcında (tesadüfen) evde değildim.
  I happened to see him on the street: Tesadüfen onu sokakta gördüm.
  A funny thing happened to me this morning: Bu sabah garip bir şeyle karşılaştım.
 4. Geçişsiz Fiil zuhur etmek, başına gelmek, kaderi/akıbeti … olmak.
  Nobody knew what happened to the last explorer:
  Son kâşifin akibetini kimse bilemedi.
  Something has happened to him: Başına bir iş geldi.
 5. Geçişsiz Fiil (tesadüfen) olmak/bulunmak/gelmek/gitmek vb.
  How did you happen to go there? Nasıl oldu da oraya
  gittin?
  He happens to be my friend, so don't say nasty things about him: O benim arkadaşımdır, aleyhinde konuşayım deme ha!
aklına esmek aklından geçirmek Fiil
ramak kalmak Fiil
varit olmak Fiil
Ne olacağını kimse bilmez.
bir araya gelmek Fiil
rast gelmek Fiil
sıklaşmak Fiil
tesadüfen bulmak/keşfetmek/meydana çıkarmak/karşılaşmak.
to happen on a clue to a mystery. He happened
on a dime while looking for his ball.
başa gelmek Fiil
Sağlık olsun. Cümle
Canın sağolsun. Cümle
Bir daha yapayım deme! Tekerrür etmesin!
Do you happen to have a pen? Yanınızda kalem var mı?

Do you happen to know? Acaba biliyor musun(uz)?
How does it happen that … : Nasıl oluyor da …
If anything happened to me, my wife would have enough money: Bana bir hal olursa (ölürsem) eşime yetecek kadar para var.
I happen to know that he is not rich: Onun zengin olmadığını biliyorum (tesadüfen öğrendim).
If he does happen to see her … : Farzı muhal onu görecek olursa …
It so happened that: Öyle oldu ki/tesadüfen.
These things happen: Olur böyle şeyler!
Bir daha olmasın. Cümle
Nasıl oldu?