1. Geçişli Fiil tevdi/emanet/teslim etmek, emniyet/havale etmek.
  to commit one's soul to God: ruhunu Allaha teslim etmek.
 2. Geçişli Fiil söz vermek, ahdetmek, hasretmek, vakfetmek, tahsis etmek.
  The government committed itself to spending
  $20 million on new schools.
 3. Geçişli Fiil taahhüt etmek, zorunda kalmak, mecbur olmak.
  without committing myself: bir taahhüt altına girmeksizin, ihtiyat kaydıyla.
 4. Geçişli Fiil (yasal yollardan) cezaevine/hastahaneye/tımarhaneye yerleştirmek.
  to commit to prison: hapsetmek.

  to commit someone to a mental hospital: birisini tımarhaneye yerleştirmek.
 5. Geçişli Fiil elden çıkarmak, yoketmek.
  to commit a manuscript to the flames: müsveddeyi yakmak.
 6. Geçişli Fiil (suç vb.) işlemek, yapmak, etmek, irtikâp etmek.
  to commit a crime: cürüm işlemek.
  to commit
  an error: hata yapmak.
  to commit suicide: intihar etmek.
  to commit a perjury: yalancı tanıklık yapmak.
 7. Geçişli Fiil (mecliste yasa tasarısını vb.) komisyona havale etmek.
itibarıni tehlikeye düşürmek Fiil
itibarını tehlikeye düşürmek Fiil
işlemek Fiil
uygunsuz davranmak Fiil
bir taahhüde girmeye hazır olma
(US) bir taahhüde girmeye hazır olma
bir kanun tasarısını kurula sunmak Fiil
eşeklik etmek Fiil
binaya zorla girerek hırsızlık yapmak Fiil
cürüm işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
bir borçluyu hapse atmak Fiil
bir hata işlemek Fiil
kabahat etmek Fiil
cürüm işlemek Fiil
dolandırıcılık yapmak Fiil
bir fonu kayyumların bakımına bırakmak Fiil
hata yapmak Fiil
cinayet işlemek Fiil
bir cinayet işlemek Fiil
korsanlık yapmak Fiil
bir tutukluyu duruşmaya göndermek Fiil
bir mahpusu duruşmaya çıkarmak Fiil
ciddi suç işlemek Fiil
ciddi bir suç işlemek Fiil
günah işlemek Fiil, Din ve İnanç
günaha girmek Fiil, Din ve İnanç
hırsızlık suçu işlemek Fiil
bir hırsızlık suçu işlemek Fiil
haksız fiil işlemek Fiil
(US) bir ihlalde bulunmak Fiil
zina yapmak Fiil
hileli iflas fiilinde bulunmak Fiil
görgü kurallarına uymayacak biçimde hareket etmek Fiil
(adalet mensupları) görevleri kötüye kullanmak Fiil
hata işlemek Fiil
düzensiz bir hareket yapmak Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
...'in haklarını ihlal etmek Fiil
kanuna aykırı hareket etmek Fiil
ateşlemek Fiil
kundakçılık yapmak Fiil
hırsızlık yapmak Fiil
hırsızlık yapmak Fiil
suç işlemek Fiil
casusluk etmek Fiil
cinayet dışında her suçu işlemek Fiil
aşırılığa kaçmak Fiil
aşırılık yapmak Fiil
ilgili mahkemeye sevk etmek Fiil
sahtecilik sahtekârlık yapmak Fiil
sahtekârlık yapmak Fiil
kendini savunurken adam öldürmek Fiil
emniyet etmek Fiil
adam öldürmek Fiil
cinayet işlemek Fiil
vatanseverlik bahanesiyle cinayet işlemek Fiil
(umumî yerlere konulan ilân) kirletmeyiniz: (a) işemek yasaktır, (b) çöp atmak yasaktır.
vardığı kararı ilân etmek Fiil
bağlamak Fiil
bir şeye söz vermek Fiil
karara varıp
bir karara varıp bunu ilân etmek, fikrini/mütaleasını açıklamak, çok kesin söylemek, söz vermek, kendini
taahhüt altına sokmak.
He is committed to helping poor.
kendini adamak, hasretmek, vakfetmek.
I committed myself to write the most comprehensive English-Turkish Dictionary.
zorbalık kullanmak Fiil
kanunlara karşı gelmek Fiil
edepsizce davranmak Fiil
yalan yere yemin etmek Fiil
tanık sıfatıyla yalan yere yemin etmek Fiil
çalmak Fiil
izinsiz eser kopya etmek Fiil
siyasi hayatını tehlikeye atmak Fiil
tecavüz etmek Fiil
tecavüz suçu işlemek Fiil
soygun yapmak Fiil
birinin akıl hastanesine kapatmak Fiil
birine birşey yapmayı taahhüt etmek Fiil
birine birşey yapma taahhüdünde bulunmak Fiil
birini hapse göndermek Fiil
birini hapse göndermek Fiil
birini birşeye bağlamak Fiil
birini birşey taahhüdü altına sokmak Fiil
birini bir yere hapsetmek Fiil
birini birşeye yükümlü kılmak Fiil
birini bir yere yatırmak Fiil
birini bir yere kapatmak Fiil
birini bir kimsenin bakımına terk etmek Fiil
ezberlemek Fiil
birşeyi yazılı hale getirmek Fiil
birşeyi kâğıda dökmek Fiil
bir şeyi kâğıda dökmek Fiil
birşeyi yazıya dökmek Fiil
birşeyi yazmak Fiil
bir şeyi yazıya dökmek Fiil
kendini öldürmek Fiil
intihar etmek Fiil
zehir içerek intihar etmek Fiil
bir kriz esnasında intihar etmek Fiil
hırsızlık etmek Fiil
ezberlemek.
to commit a poem to memory.
yazmak, yazıya dökmek, kayda geçirmek.
yazmak, not etmek.
hapsetmek Fiil
bir şeyi birinin bakımına havale etmek Fiil
birini birinin korumasına vermek Fiil
birinin bakımına terk etmek Fiil
birinin bakımına emanet etmek Fiil
birine emanet etmek Fiil
birini sanık durumuna sokmak Fiil
birini mahkemeye vermek Fiil
ihanette bulunmak Fiil
bağlanmak Fiil
taahhüt etmek Fiil
adam öldürmek kastıyla tecavüz
cinayet işlemek kastıyla tecavüz
ırza geçmek niyetiyle tecavüz
soygun niyetiyle tecavüz
suça teşebbüs İsim, Ceza Hukuku
suç işleme özgürlüğü İsim, Hukuk
suç işlemeye ehil olmama
suç işlemek niyetiyle dolaşmak Fiil
birini yalan yere tanıklık etmeye teşvik etmek Fiil
ortaklık sözleşmesini ihlal etme
(borca karşılık parayı/malı vb.) haczetmek.