1. İsim nicelik, çokluk, miktar, kemiyet.
  a negligible quantity: önemsiz/pek az miktar.
  an unknown
  quantity: belirsiz/bilinmeyen miktar/sayı.
  extensive quantity: muazzam/pek çok miktar.
 2. İsim çok/külliyetli miktar.
  to extract ore in quantity: çok miktarda maden cevheri çıkarmak.
 3. İsim, Matematik nicelik.
 4. İsim, Mantık nicelik, bir önermenin tümel (küllî) ya da tikel (cüz'î) oluşu.
 5. İsim, Fonetik hecenin bağıl uzunluğu.
ortalama miktar
toptan satın almak Fiil
asgari ticari miktar
tüketici miktarı
tüketici sayısı
ekonomik sipariş miktarı
depo mevcudu
bilinen çokluk. İsim
asgari ticari miktar
modern miktar teorisi
önemsiz miktar
sayısal nicelik
her zamanki standart miktar
her zamanki standart miktar
miktar birimi
bilinmeyen miktar
bilinmeyen nicelik
(matematikte) bilinmeyen sayı
miktar değişikliği
miktar kontrolu
miktar kontrolü
miktar ayarlayıcısı
toptancı
toptan satın alıcı
toptan satın alma
miktar kontrolü
miktar kontrolu
teslim edilen miktar
talep edilen miktar
miktar sapması
mübayaa iskontosu İsim
miktar iskontosu (büyük siparişlere uygulanan iskonto
miktara bağlı indirim
miktar iskontosu İsim
miktar indirimi İsim, Rekabet Hukuku
büyük miktar mal alındığı takdirde uygulanan fiyat
miktar zorlaması İsim, Rekabet Hukuku
miktar endeksi
miktar endeksi (bir grup değişkenin miktar ya da hacmindeki değişmeleri gösteren endeks
seri üretim
mal miktarı
ısı miktarı
para miktarı
üretim miktarı
satış miktarı
büyük miktar sipariş
siparişi verilen miktar
büyük miktar için verilen fiyat
büyük miktar alındığı takdirde uygulanan fiyat
seri üretim
toptan alış
büyük miktar satın alım
toptancı ücret tarifesi
büyük miktar fiyatı
miktar üzerinden yapılan indirim
büyük miktar için indirim
büyük miktar indirimi
görece miktar
miktar kısıtlamaları İsim
miktar ile ilgili kısıtlamalar İsim
tedarik edilen miktar
metraj İsim, İnşaat
(Br) fiyat hesaplayıcı kimse
(Br) fiyat hesaplayıcısı
inşaat eksperi
paranın miktar teorisi
miktar ile ilgili ciro
miktarda sapma
alınan ya da üretilen miktarlardaki değişiklik
standarttan ayrılan satılan
sevk edilen herhangi bir miktardaki mala uygulanan taşıma ücreti
verilen siparişin büyüklüğüne bağlı olarak yapılan fiyat indirimi
en uygun para miktarı
çok meyve vermek Fiil