1. Geçişli Fiil göstermek, bildirmek.
  The thermometer indicates air temperature. The arrow on the sign indicates the right way to go.
 2. Geçişli Fiil imlemek, işaret etmek.
  to indicate a place on a map. to indicate the right page.
 3. Geçişli Fiil belirtmek.
  He indicated the need for a new school.
 4. Geçişli Fiil delâlet etmek, -e işaret olmak, … anlamına gelmek.
  His hesitation indicates unwillingness.
 5. Geçişli Fiil (kısaca) anlatmak, ifade/beyan etmek, tanımlamak.
  He indicated his desire to cooperate.
 6. Geçişli Fiil, Tıp hastalık belirtilerine göre hastalığın cinsini veya tedavi yolunu tespit etmek, tıbben lüzum göstermek/gerektirmek.

  The sudden rise in temperature was indicating the use of penicillin: Ateşin hızla yükselmesi penisilin kullanmayı gerektirdi.
  The examination indicated surgery: Muayene sonunda ameliyata lüzum görüldü.
 7. Geçişli Fiil gerek(tir)mek, gerekli olmak, şayanı arzu/tavsiye olmak.
  A fresh approach to industrial relations is indicated.
planlarını açıklamak Fiil