1. önce, evvel.
  a little while ago: biraz önce.
  ten days ago: on gün önce.
 2. önce(si), önceleri, mukaddem.
  long ago: çok önce(leri), çok zaman evvel.
  not long ago:
  daha geçenlerde, az zaman önce.
  How long ago is it since the war is over: Harp biteli ne kadar (zaman) oldu?
  so long ago as: henüz, daha.
  so long ago as yesterday: daha dün.
  as long ago as … : ta … .
  as long ago as 1925: ta 1925'te.
  All that was long ago: Bu olalı çok zaman geçti.
  I saw him no longer ago than last week: Onu daha geçen hafta gördüm.
birkaç gün önce
daha yeni İsim
demin
çağımızda
daha yeni İsim
biraz evvel
çok eski zaman, uzak mazi. İsim
çok uzun bir zaman önce Zarf
çok eskiden Zarf
deminki
... yıl öncesinin ...'i İsim
Biraz önce
tam iki yıl önceki bu gün