1. Sıfat acı dolu
 2. Sıfat elem verici
 3. Sıfat ağrılı, sancılı, ıstıraplı, acı.
  a painful illness. a painful duty.
 4. Sıfat ağrı/ıstırap verici.
  He had a painful cut on his thumb.
 5. Sıfat elem/keder/üzüntü verici, üzücü, kederlendirici, can sıkıcı.
 6. Sıfat elemli, kederli, üzüntülü.
 7. Sıfat zahmetli, eziyetli, meşakkatli, yorucu, güç, müşkül.
  a painful life.
 8. Sıfat dikkatli, itinalı, özenli, ihtimamlı.
acı hatıra
(bir şeyden) ağızı yanmak Fiil
benden kuşkulanılması acı geldi
acı çekiyormuş izlenimi uyandırmak Fiil