1. İsim şahıs
 2. İsim kişi
 3. İsim zat (outdated)
 4. İsim kişi, kimse, şahıs, zat.
  I know no such person: Böyle bir kimse tanımıyorum.
 5. İsim adam, insan.
 6. İsim beden, vücut, üst (elbise ile birlikte insan).
  He had no money on his person: Üstünde parası yoktu.

  have a commanding person: iriyarı/heybetli olmak.
 7. İsim birey, fert.
 8. İsim şahsiyet.
  be no respecter of persons: hatır gönül dinlememek, kimseye metelik vermemek.
 9. İsim, Gramer şahıs, kişi.
 10. İsim, Hukuk özel/tüzel kişi, yasal görevleri olan kişi/toplum.
  natural person: hakikî şahıs.
  artificial/legal
  person: tüzel kişi, hükmî şahıs.
 11. İsim (üçlem inanışına göre) sıfat: Allahın üç sıfatından biri (baba, oğul, kutsal ruh).
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
Herhangi Bir Biçimde Tutulan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü İsim, Uluslararası Hukuk
Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Özel Isim, Uluslararası Hukuk
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
koronalı İsim, Tıp
korona virüslü kişi İsim, Tıp
uluslararası hukuk kişiliği İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası korunan kişiler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
imtiyaz sahibi
dar gelirliler İsim, Ekonomi
zevat (outdated) İsim
dar gelirliler İsim, Ekonomi
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
muhasebeci (sorumlu tutulan şahıs ; hesap vermekle yükümlü kişi
sorumlu tutulan şahıs
bir şirketin hareket tarzını doğrudan etkileyebilecek güçteki kişi
mağdur kişi
TV veya radyo yayınını ya da programını koordine eden haber yayıncısı
duruşmada bulunan şahıs
tutuklu
tutuklanan kişi
(Br) sosyal yardım almak için başvuran yoksul kişi
sigortalı şahıs
şirket yetkilisi İsim, İşletme
yetkili kişi
yetkili şahıs
ortalama kişi
kefaletle tahliye edilebilecek bir suçtan tutuklu bulunan şahıs
bir barda hizmet eden kadın ya da erkek
tarafgir
âmâ
kabadayı
tenkitçi
öküz
ehliyetli şahıs
yetkili şahıs
(İskoçya) ortak
kendisine sır tevdi edilir şahıs
güvenilir şahıs
güvenilir kişi
kendisine güvenilir şahıs
özellikle Amerika B. Devletleri Kongresi üyesi
köpoğlu
ölmüş
müteveffa
ölü
miras bırakan
ölmüş kimse
bir kimsenin bakmakla mükellef olduğu şahıs
tutuklu kişi
sakat kişi
asayiş ve umumun rahatı için tehlikeli ve zararlı şahıslar
kederli kişi
maskara
boğulmuş şahıs
boğulmakta olan kişi
henüz doğmamış çocuk
şöhret
şişko (argo)
hukuki şahıs
özürlü kimse
aceleci
ermiş
(US) medeni haklarından mahrum kılınan şahıs
nüfuz sahibi
torpil (argo)
masum görünüşlü kişi
akıl hastası İsim
kapalı kutu
önemsiz kişi
sigortalı şahıs
aydın kişi
sorumsuz şahıs
malumat sahibi
laik kimse
ters huylu
mızmız
şikâyetçi
bakımcı
kayıp şahıs
istihdam edilmeyen
ihtiyar
meclis dışındaki kimse
adam başına
kişi başı İsim
gerçek şahıs
fukara
hoş şahsiyet
özel şahıs
imtiyazlı kişi
egemen bir devletin temsilcisi
uzman kişi
ters adam
ihbarda bulunan şahıs
yerleşik kişi
tekaüt
evliya gibi
satış elemanı İsim, Ticaret
serbest meslek sahibi
serbest çalışan kişi
(US) dikkafalı adam
hasta adam
hasta
basit kişi
sıradan kişi
bekar kişi
bekâr kişi
bekâr
uyruksuz
vatandaşlığını yitiren kişi
tabiyetsiz
üstün kişi
kuşku uyandıran şahıs
kabiliyet sahibi
sabit bir ikametgâhı olmayan şahıs
dümenci
tanınmayan şahıs
yetkili olmayan kişi
yetkisiz şahıs
yetkisiz kişi
istenmeyen kişi
işe alınamayacak şahıs
işsiz şahıs
sivri başlı
serkeş
inatçı
aranan şahıs
aranan şahıs (suçlu
(US) aynı ırktan kimse
(Br) genç
delikanlı
mahkeme huzuruna çıkan şahıs
veznedar
suçlu kişi
itham edilen kişi
töhmet altındaki kişi
ilgili kişi
hüküm giyen şahıs
mahkûm olan şahıs
borçlunun muayyen eşyaları üzerinde kanun veya sözleşme gereğince alacaklının kullandığı rehin veya hapis hakkı
çalıştırılan şahıs
istihdam edilen şahıs
hak sahibi şahıs
mağdur şahıs
sigortalı şahıs
ilgili şahıs
devletlerarası hukuk şahsiyeti
öldürülen şahıs
kendisine ihbarda bulunulan şahıs
bir kişi tarafından bir yıl içinde yapılan işe eşit iş birimi