explanation

 1. İsim izah
 2. İsim izahat
 3. İsim açıklama, anlatma, izah etme.
  These instructions need some explanation. His explanation of electricity was easy to follow.
 4. İsim izahat, anlatım.
  give an explanation: izahat vermek, anlatmak.
 5. İsim anlam, mana, medlûl.
  to find an explanation of a mystery.
 6. İsim (a) tevil, izah, (b) yorum, şerh, tefsir.
 7. İsim tanımlama, tarif.
 8. İsim uzlaşma, anlaşma.
 9. İsim sebep, mazeret.
  to find an explanation for something: bir şeye sebep/mazeret bulmak.
  to say
  in explanation: mazeret olarak bildirmek.
açıklaması olanaksız
açıklama istemek Fiil
açıklama talep etmek Fiil
izah etmeye çalışma
nedensel açıklama
açıklama istemek Fiil
açıklamalara girişmek Fiil
tafsilat
tafsilat vermek Fiil
birinden bir açıklama talep etmek Fiil
tavzih mektubu
uzun uzadıya yapılan açıklama
sarih açıklama
sarih izahat
açıklama talep etmek Fiil
açıklamaya gerek olmamak Fiil
açıklama istemek Fiil
açıklama için bir anahtar teklif etmek Fiil
birine açıklamak zorunda olmak Fiil
(parlamento) şahsen açıklama
makul bir açıklama İsim
mantıklı bir açıklama İsim
açıklamada bulunmasını isteme
dolaylı açıklama
bu talimat açıklama gerektiriyor
tatmin etmeyici açıklama
bu yaptığını nasıl açıklamak yacaksın ?
bir şeyin açıklaması
işaretlerin anlamı
kayıt ve şartların tarifi
resimli örneklerle anlatma
biriyle bir anlaşmaya varmak Fiil
bir şeyin açıklamaksını yapmak Fiil
bir şeyin nedenini açıklamak Fiil
inandırıcı olmadı
... konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.