1. Fiil almak.
  to accept a gift: hediye almak.
 2. Fiil kabul etmek.
  to accept a proposal/an invitation: bir teklifi/daveti kabul etmek.
 3. Fiil razı olmak.
 4. Fiil anlamak, bir manaya çekmek.
  How is this phrase accepted: Bu tümceden ne anlaşılır?
 5. Fiil onaylamak, tasdik etmek.
 6. Fiil doğru/geçerli saymak, varit addetmek.
  to accept a fact: bir olayı/vakıayı doğru saymak.
antlaşmanın kabul edilmesi İsim, Uluslararası Hukuk
davanın kabulü İsim, Hukuk
icabet etmek Fiil
kabul etmeme
kabul etmekten başka çaresi yoktu
kabul etmekten başka çare kalmıyor
itirazsız kabul etmek Fiil
itiraz etmeden kabul etmek Fiil
hemen kabul etmek Fiil
kabul etmeme
kabul etmeyi ret
kabul etmeye ret
kabul etmemek Fiil
kabul etmeyi reddetmek Fiil
kondurmak Fiil
bahis bahsi kabul etmek Fiil
bahsi kabul etmek Fiil
bir senedi kabul etmek Fiil
senedi tahsil edilmek üzere kabul etmek Fiil
bir poliçeyi kabul etmek Fiil
rüşvet almak Fiil
savunma yapmayı kabul etmek Fiil
bir telefon çağrısını kabul etmek Fiil
bir kürsü başkanlığını kabul etmek Fiil
düello davetini kabul etmek Fiil
düelloyu kabul etmek Fiil
rekabeti kabul etmek Fiil
bir çeki kabul etmek Fiil
hakem kararını bağlayıcı kabul etmek Fiil
önergeyi tartışmadan kabul etmek Fiil
bir önergeyi müzakere etmeden kabul etmek Fiil
bir önergeyi tartışmadan kabul etmek Fiil
profesörlük görevini kabul etmek Fiil
teklifi kabul etmek Fiil
bir teklifi kabul etmek Fiil
bir teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Fiil
bir teklifi kabul etmek Fiil
bir riski göze almak Fiil
bir ifadeyi gerçek kabul etmek Fiil
bir ifadeyi kaydı ihtirazisiz kabul etmek Fiil
bir sözleşmeye katılmak Fiil
bir daveti kabul etmek Fiil
bir teklifi kabul etmek Fiil
rehin olarak kabul etmek Fiil
bir poliçeyi kabul etmek Fiil
suçu üstüne almak Fiil
suçu üstlenmek Fiil
suçu kabul etmek Fiil
tazminat konusunda anlaşmak Fiil
her büyüklükte bağış kabul etmek Fiil
teslimi kabul etmek Fiil
mal teslimatını kabul etmek Fiil
malları teslim almak Fiil
mevduat kabul etmek Fiil
açık kabul etmek Fiil
açık (doldurulmamış) bir poliçeyi kabul etmek Fiil
açık bir poliçeyi kabul etmek Fiil
ödeme olarak kabul etmek Fiil
bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek Fiil
bir mevkie geçmeyi kabul etmek Fiil
yani muhtevasını ödemeyi kabul etmek Fiil
ibraz olunan poliçeyi imzalamak Fiil
poliçe muhtevasını ödemeyi kabul etmek Fiil
ödemeyi kabul etmek Fiil
insanları olduğu gibi kabul etmek Fiil
sorumluluğu almak Fiil
sorumluluğu üstlenmek Fiil
sorumluluğu kabul etmek Fiil
bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek Fiil
birinin öne sürdüğü kanıtları kabul etmek Fiil
mahkeme davetiye tebligatının teslim alındığını kabul etmek Fiil
kanıtsamak Fiil
birşeyi birşey olarak kabul etmek Fiil
birşeyin birşey olduğunu kabul etmek Fiil
birşeyin birşey olduğunu varsaymak Fiil
birşeyi birşey olarak görmek Fiil
birşeyin birşey olmasını kabul etmek Fiil
birinden birşeyi almak Fiil
birinden birşey kabul etmek Fiil
birinin verdiği birşeyi almak Fiil
birinin verdiği birşeyi kabul etmek Fiil
bir şeyi şartsız kabul etmek Fiil
malları kabul etmek Fiil
kadere katlanmak Fiil
ihale de en düşük fiyat vereni kabul etmek Fiil
ihalede en düşük fiyat vereni kabul etmek Fiil
üzerine almak Fiil
ihaleyi kabul etmek Fiil
şartları kabul etmek Fiil
şartı kabul etmek Fiil
kaydi ihtirazi ile kabul etmek Fiil
şartlı olarak kabul etmek Fiil
herhangi bir kaydı ihtirazi olmadan kabul etmek Fiil
malları teslim alma görevi
benimsetmek Fiil
kabul
kendini bir teklifi kabul etmek zorunda hissetmemek Fiil
malları kabul etmek zorunluğu
bir teklifi kabul etmeye hazır olma
kabul etmeyi reddetmek Fiil
öneriyi geri kabul etme
senet kırılır
birini bir teklifi kabul etmesi için dürtmek Fiil