1. İsim, Medya ve Yayıncılık köşe yazısı
 2. Askerlik kol
 3. İsim, Mimarlık sütun, direk.
 4. İsim sütun(a benzer şey).
  a column of smoke: duman sütunu.
 5. İsim kitap/gazete sütunu.
  the page of 2 columns: iki sütunlu sayfa.
  the advertising columns: ilân sütunları.
 6. İsim, Matematik dikeç.
  column matrix: dikeç dizeyi.
  column rank: dikeçsel aşım.
  column space: dikeç
  uzayı.
  column vector: dikeç yöneyi.
 7. İsim fıkra: bir yazarın gazete veya dergide muntazaman ve aynı başlık altında çıkan yazısı.
  I always read
  B. Felek's column in Cumhuriyet.
 8. İsim arka arkaya dizili aynı yolu izleyen gemiler.
 9. İsim, Askerlik2 kol.
  column of batallions: tabur kolu, alay yürüyüş kolu.
  column of companies: bölük kolu,
  tabur yürüyüş kolu.
  column of files: birerle kol.
  column of fours: dörderle kol.
  column of platoons: derinliğine takım kolu, bölük yürüyüş kolu.
  column of threes: üçerle kol.
  column of twoos: ikişerle kol.
  fifth column: beşinci kol.
yardımcı sütun
yandaki sütun
küçük ilanlar sütunu
reklam sütunu
dertliler sütunu: bir gazetenin kayıp akraba, kayıp kedi/köpek/eşya, boşanma ilânları sütunu.
analiz kâğıdı üzerinde ve kimi analiz defterlerinde dikey çizgiler arasındaki sütunlardan biri
sütun başında
muhasebe defeterinde yardımcı sütun
muhasebe defterinde yardımcı sütun
yardımcı sütun
arkası yan sütunda olmak Fiil
doğum ilanları İsim
kabarcık kolon Kimya
nakit sütunu
seri ilanlar sütunu
kapalı yürüyüş kolu
kapalı yürüyüş kolu
kapalı kol
okuyucu mektupları sütunu
zimmet sütunu
(reklamcılık) sütun yüksekliği
ayrıntılı bilgi veren sütun
izahat sütunu
ayrıntılı bilgi veren sütün
işten yan çizmek Fiil
işten kaçmak Fiil
çifte sütun
başyazı sütunu
gömme sütun
beşinci kol: bir ülke içinde casusluk, sabotaj vb. ile gizlice düşmana yardım eden hainler şebekesi.

fifth columnist: beşinci kola çalışan kimse.
İsim
mali konular sütunu
akıncı kolu/müfrezesi.
bir muhasebe defterinde aynı hesabın işlendiği diğer defterin sayfa numarasının gösterildiği sütun
(gazete) dedikodu sütunu
dedikodu sütunu
kararların yazıldığı sütun İsim
kararların yazıldığı sütun
son sütun
okuyucu mektupları sütunu
yürüyüş kolu
mülahaza sütunu
(gazete) karışık konular sütunu
gazete sütunu
gazetedeki ölüm ilanları sütunu
ölüm ilanları sütunu
açık kol Askerlik
özel ilanlar sütunu
(gazete) okuyucu mektupları sütunu
(gazete) satılık emlak sütunu
keşif kolu Askerlik
tek sütun
sosyete haberleri sütunu
belkemiği.
omurga, belkemiği.
direksiyon mili
(otomobil) direksiyon çubuğu
iaşe kolu Askerlik
levazım kolu
katlanır direksiyon mili İsim, Ulaşım
omurga, belkemiği.
spinal column
sütun genişliği
sütun yüksekliği
dikeç sınırları İsim, Bilgi Teknolojileri
dikeç sonu Bilgi Teknolojileri
basında reklam yayınlarının fiyatları için saptanan ölçü birimi
gazetede sütun yüksekliği
sütun yazısı başlığı
dikeç başlığı Bilgi Teknolojileri
sütun yüksekliği
genellikle reklam fiyatlarında esas alınan alan
bir sütun eninde ve bir inç boyunda yayın alanı
bir gazetede
inç sütunu
sütun uzunluğu
sütun satırı
boyuna kolon donatısı İsim, İnşaat
dikeç imi Bilgi Teknolojileri
sütun genişliği ölçüsü
rakamlar sütunu
dikeç genişliği Bilgi Teknolojileri
sütun genişliği
bir sütunu kitap eleştirisine ayırmak Fiil
beşinci kol faaliyetleri İsim
tek sütunluk
tek sütun santimetresi (basın reklamları için standart ölçüm birimi)
direksiyon kilidi
üç sütunluk makale