1. İsim daire, yazıhane.
  office-block: büyük daireler binası.
  office-worker: memur, yazıhane memuru.
 2. İsim ticarethane.
  head-office: genel merkez.
  branch-office: şube.
  registered office: şirket merkezi.
 3. İsim büro, ofis, meslekî iş yeri, örgüt, kurum.
  He went to work in an architect's office.
 4. İsim (a) (ABD-Federal hükümet) daire.
  office of Education: Eğitim Dairesi.
  post office: postane.

  police office: karakol. (b)
  Brit. bakanlık, nezaret.
  Foreign/Home/War office: Dış İşleri/İçişleri/Harbiye Bakanlığı.
 5. İsim personel, bir iş yerinde çalışan memurlar.
 6. İsim makam, mevki.
  The office of President: Cumhurbaşkanlığı Makamı.
 7. İsim memuriyet, iş.
  to seek office: iş aramak.
  office-bearer: memur.
 8. İsim hizmet, iş.
  to act in the office of adviser: danışmanlık yapmak.
 9. İsim görev, vazife, sorumluluk, mes'uliyet.
  take office: (parti) iktidara gelmek, (bakan) makama geçmek.

  be in (out) of office: (parti) iktidarda bulun(ma)mak.
 10. İsim
  offices: (bir başkası için yapılan iyi/kötü) iş, nesne, şey, amel, işlem, eylem.
  the good offices
  of a friend: bir arkadaşın iyilikleri (yaptığı iyi işler).
  through the good offices of … : … in delâletiyle/himmetiyle, … sayesinde.
 11. İsim (kilisede) (a) ibadet ve âyinler, (b)
  divine office ile ayni anlama gelir. dua, İncilden okunan
  parça, (c) ölü için yapılan dua/âyin.
bir kimsenin işgal ettiği makamın saygınlığını bozmak Fiil
mevkiinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
mevkinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
işe başlayınca
emanetçiden eşyalarını geri istemek Fiil
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (NACE kodu: 82.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mevkiinde bulunmaya devam etmek Fiil
mevkinde bulunmaya devam etmek Fiil
Kontrgerilla Dairesi Özel Isim, Askerlik
bürodaki görevinıyapmak Fiil
bürodaki işinıyapmak Fiil
emeklilik çekini almak için postaneye gitmek Fiil
büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil
Kontrgerilla Daire Başkanı Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
eşyalarını emanetçiye teslim etmek Fiil
eşyalarını emanetçiye teslim etmek Fiil
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı (NACE kodu: 31.01) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) (NACE kodu: 28.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri (NACE kodu: 82.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri (NACE kodu: 82) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mevkiinin görevlerini yapmak Fiil
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (NACE kodu: 82.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
birini bürosuna almak Fiil
Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.33) İsim, Sanayi ve Zanaatler
işinden istifa etmek Fiil
birinin pistonu ile bir mevkie geçmek Fiil
istifa etmek Fiil
hıncını odacıdan çıkarmak Fiil
Büro mobilyalarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.65) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.66) İsim, Sanayi ve Zanaatler
reklam bürosu İsim
danışmanlık
havacılık bürosu İsim
bahis bürosu İsim
filyal
bir satıcıya ait mağazanın tali şubesi İsim
altın ve gümüş külçe satın alma
sorumluluğu ağır mevki
merkez büro
sivil devlet dairesi
takas bürosu İsim
askerlik dairesi
tazminat bürosu İsim
yetkili büro
bilgisayarlı ofis Bilgi Teknolojileri
konversiyon bürosu İsim
(US) telif hakları ofisi
telif hakları ofisi
emanetçi bürosu İsim
dağıtım bürosu İsim
teslim bürosu İsim
istifa etmek Fiil
iskonto gişesi
sevkıyat bürosu İsim
sevkiyat bürosu İsim
görevlisi seçimle atanan memuriyet veya mevki
veritabanları İsim
kelime işlem
muhammin bürosu İsim
kambiyo
tüketim dairesi vergisi
Gider Vergisi tahsil bürosu İsim
icra dairesi İsim, İcra ve İflas Hukuku
icra mevki ii
(Br) çiftlik tesisleri İsim
başvuru bürosu İsim
yangın sigorta şirketi
nakliye bürosu İsim
sevkiyat bürosu İsim
sevkıyat bürosu İsim
yük taşıma bürosu İsim
merkez büro
merkez büro
resmi hükümet makamı
merkez
merkez büro
merkez şube Bankacılık
konut bürosu İsim
seyir ve hidrografi dairesi
istihbarat bürosu İsim
(Br) sigorta bürosu İsim
tevzi merkezi
dağıtma yeri
avukatlık bürosu İsim
hukuk bürosu İsim, Hukuk
hukuk danışmanlık bürosu İsim
irtibat bürosu İsim, İşletme
(Br) hayat sigortası bürosu İsim
tasfiye bürosu İsim
kredi bürosu İsim
rehinci
emanet yeri
kayıp eşya bürosu İsim
piyango bayii
kârlı arpalık
bagaj dairesi
sevkıyat bürosu İsim
merkez büro
meteoroloji bürosu İsim
bakanlık
(US) malların yolcu ya da yük treniyle taşınmak üzere alındığı büro
(Br) kilise kurulu
pasaport dairesi
emniyet sandığı
maaş verilen gişe
kasa
vezne dairesi
merkez büro
devamlı işyeri
kılavuz bürosu İsim
levazım bürosu İsim
devlet memuriyeti
posta kabul dairesi
paket teslim yeri
(otel) resepsiyon (bürosu İsim
kabul töreni bürosu İsim
(US) tapu dairesi
askerlik dairesi
merkez, tescil edilmiş işyeri
bir şirketin ikametgâhı
sicil dairesi
(Br) sosyal yardım bürosu İsim
mevkiini bırakmak Fiil
mevkiinden çekilmek
rezervasyon bürosu İsim
görevinden istifa etmek Fiil
maaşlı görev
satış bürosu İsim
uydu şube
satış bürosu İsim
iaşe ofisi
malzeme ofisi
geçici olarak işinden uzaklaştırılan memur
vergi dairesi İsim, Kamu Maliyesi
telgrafhane
(US) bilet gişesi
tapu sicil muhafızlığı
hazine dairesi
sendika bürosu İsim
münhal iş
büro giderleri ödeneği
büro masrafları İsim
büro teçhizatı
büro malzemeleri İsim
ofis özdevinimi Bilgi Teknolojileri
ofis bisikleti (ofiste erkekler tarafından en çok beğenilen kız
büro defterleri İsim
işhanı
büro sirküleri İsim
büro tipi kopya makinesi
büro tipi fotokopi makinası İsim
yazıhane
çalışma masası İsim, Mobilya Sanayii
büro memuru
büro eşyası İsim
büro levazım
(US) büro mefruşatının sigortası İsim
büro eşyası İsim
büro mobilyası İsim
büro dedikodusu
büro personeli
büro teşrifatçısı
(US) mevki kapma peşinde koşan kişi
büronun yerleşme düzeni
en yüksek meblağ
(sigorta) teminat sınırı
büro teşkilatı
büro düzenleyici
büro düzenleme
büro entrikaları İsim
büro kirası
büronun normal işleri İsim
büro maaşları İsim
büro mekânı
büro personeli
büro malzemesi
büro hırsızlığı
büroda çalışan daktilo kız
büro kullanımı
büro işi