1. Geçişli Fiil uygun/muvafık bulmak, beğenmek, tasvip etmek.
    His family did not approve of his plan to sell the farm:
    Ailesi onun çiftliği satma fikrini uygun bulmadı.
  2. Geçişli Fiil onaylamak, tasdik etmek.
    The Senate promptly approved the bill: Senato, kanunu derhal onayladı.
  3. Geçişli Fiil (a) göstermek, (b) doğrulamak, (c) dava açarak ispat etmek, (d) mahkûm etmek.
onay İsim, Medeni Hukuk
antlaşmanın uygun bulunması İsim, Uluslararası Hukuk
yönetim kurulu üyelerinin fiillerini onaylamak Fiil
yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini onaylamak Fiil
bilanço yu onaylamak Fiil
bilançoyu onaylamak Fiil
bir kararı onaylamak Fiil
bir tezi onaylamak Fiil
bir tayini onaylamak Fiil
bir atamayı onaylamak Fiil
bir teklifi onaylamak Fiil
teklifi onaylamak Fiil
itirazsız tasdik
bir hesabı onaylamak Fiil
bir başvuru yu onaylamak Fiil
bir başvuruyu onaylamak Fiil
sermaye artışıni onaylamak Fiil
sermaye artışını onaylamak Fiil
sermaye artışını onaylamak Fiil
hükümet politikasını genellikle onaylamak Fiil
halkoyuyla onaylanmak Fiil
kanunlaştırmak Fiil
desteklemek, lehinde konuşmak.
The boss didn't approve of the plan: Patron, planı desteklemedi.
bir evliliği onaylamak Fiil
bir atamayı yerinde bulmak Fiil
birini tasvip etmek Fiil
birinin birşey yapmasını uygun bulmak Fiil
birinin birşeyi yapmasını onaylamak Fiil
birinin birşey yapmasını uygun görmek Fiil
birinin birşey yapmasını münasip bulmak Fiil
birinin birşey yapmasını tasvip etmek Fiil
birşeyi uygun görmek Fiil
birini tasvip etmek Fiil
birini onaylamak Fiil
birşeyi uygun bulmak Fiil
birşeyi tasvip etmek Fiil
birini münasip görmek Fiil
birşeyi münasip bulmak Fiil
birşeyi onaylamak Fiil
birini kabul etmek Fiil
kâr ve zarar hesabını onaylamak Fiil
yedek akçe olarak ayrılan meblağları onaylamak Fiil
yönetim kurulu raporunu onaylamak Fiil
zabıtları tasdik etmek Fiil
son toplantının tutanaklarını onaylamak Fiil
bozkırı ekmek Fiil
öneriyi geri kabul etme