1. İsim yakacak
 2. yakıt, mahrukat, yakacak (şey).
  Wood, oil and gas are different kind of fuel.
  liquid fuel:
  akar yakıt.
  solid fuel: katı yakıt.
  Add fuel to the flames: Yangına körükle gitmek, büsbütün alevlendirmek.
  fuel cock: gaz ocağı musluğu.
  fuel-gauge: yakıt (seviye) göstergesi.
  fuel pump: yakıt pompası.
 3. besin, gıda.
  Your baby needs fuel to live and grow.
 4. besleyen/tahrik eden/kışkırtan şey.
  His insults were fuel to her hatred.
 5. yakıt sağlamak/tedarik etmek.
 6. yakıt almak/tedarik etmek.
  Aircraft sometimes fuels in midair.
 7. ateşe yakacak atmak.
 8. Denizcilik yakıt yüklemek.
Nükleer yakıtların işlenmesi (NACE kodu: 24.46) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti (NACE kodu: 47.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti (NACE kodu: 47.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
normal benzin
uçak yakıtı
yetecek benzini kalmamış olmak Fiil
yakıt kalmadığı için yolda kalmak Fiil
ihrakiye
yakıt ikmali
mazot
ev yakacağı
benzin
elektrik (ışık) ve yakıt tasarrufu yapmak Fiil
fosil yakıt İsim, Çevre ve Ekoloji
ağır yakıt
yüksek oktanlı benzin
yüksek oktanlı benzin
sıvı yakıt
püskürtme yakıtı.
jet akaryakıtı
jet yakıtı
düşük kaliteli akaryakıt
düşük dereceli benzin
düşük kaliteli akaryakıt
otomobil yakıtı
motor yakacağı
nükleer yakıt
yama yağı
briket
rekompoze taşkömürü
atıktan türetilmiş yakıt İsim
roket yakıtı İsim, Astrofizik
akaryakıtı tükenmek Fiil
akaryakıt tasarrufu
kaçak akaryakıt İsim
katı yakıt
yakıt yeterliliği
yakıt tedariki
sentetik yakıt İsim, Çevre ve Ekoloji
akaryakıt almak Fiil
gemiye akaryakıt ikmali yapmak Fiil
yakıt katkısı İsim, Çevre ve Ekoloji
yakacak tahsisatı
akaryakıt faturası
yakıt pili: yakıtın oksitlenmesiyle elektrik üreten üreteç, H ve O ile çalışıp elektrik enerjisi sağlayan cihaz. İsim
yakıt ile oksitleyicinin kimyasal birleşmesi ile elektrik sağlayan düzen. İsim
benzin musluğu
yakıt tüketimi
yakıt sarfiyatı İsim, Ulaşım
akaryakıt tüketimi
benzin sarfiyatı
yakacak masrafları İsim
yakıt bedeli
akaryakıt krizi
yakıt eğrisi İsim, Ulaşım
akaryakıt deposu İsim
akaryakıt ekonomisi
yakıt mühendisliği
yakıt pompası İsim
besleme pompası İsim
benzin filtresi
yakıt filtresi Ulaşım
yakacak seviye göstericisi
ısıtmada kullanılan gaz
yakacak gazı
akaryakıt sayacı
benzin ölçeği
benzin deposu şamandrası İsim, Ulaşım
yakıt sanayii İsim
akaryakıt sanayii İsim
yakacak sanayii
enflasyonu körüklemek Fiil
yakıt püskürtme. İsim
yakıt püskürtücü, mazot enjektörü. İsim
yakıt pompası İsim
yakacak karışımı
yakacak tekeli
mazot, akaryakıt. İsim
yakıt nakil borusu
yakıt fiyatı
yakacak fiyatı yükselmesi
akaryakıt
yakıt tulumbası İsim
benzin pompası İsim
besleme pompası İsim
akaryakıt pompası İsim
mazot tulumbası İsim
yakıt pompası İsim, Ulaşım
yakıt tulumbası İsim
yakacak oranı
yakacak sarfiyatı
yakıt geri kazanım tesisi
yakacak ihtiyacı
yakacak rezervi
yakacak kaynakları İsim
yakıt çubuğu İsim
yakacak tasarrufu
yakacak kıtlığı
yakıt püskürtücü
yakıt püskürtülüşü
uçağın yolcu ya da kargo indirip bindirmeden rotası üzerinde yakıt aldığı nokta
yakıt durdurma tertibatı
yakacak depolama
yakıt deposu İsim
yakacak deposu İsim
yakacak deposu İsim
yakıt tedariki
Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
yakıt ek ücreti, akaryakıt zammı ilavesi İsim, Karayolu Taşımacılığı
Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu İsim, Ulaşım
yakıt tankı
yakıt deposu İsim, Ulaşım
benzin deposu İsim
yakacak kullanma
benzin musluğu
yakacak odun
işyeri yakacak deposu İsim
işyeri yakıt deposu İsim
yangına körükle gitmek Fiil
yangına körükle gitmek Fiil
az akaryakıtla idare etmek Fiil
çok akaryakıt kullanmak Fiil
mazot pompası İsim, Ulaşım
yakıt tüketiminde tasarruf
termik santral İsim, Çevre ve Ekoloji
yangına körükle gitmek Fiil
rölanti
akaryakıt sanayi
sıvı yakıt tankı İsim, Ulaşım
(Br) Yakıt ve Enerji Bakanlığı
Silahlı Kuvvetler Yakacak, Aydınlatma, Isıtma ve Soğutma Kanunu Özel Isim, Hukuk