1. Geçişli Fiil tanıştırmak, tanıtmak, takdim etmek.
  Will you introduce us?
 2. Geçişli Fiil ileri sürmek, piyasaya çıkarmak/sürmek, (kuruma/topluluğa) sokmak.
  to introduce a new soap to the
  public. to introduce a debutante to society.
 3. Geçişli Fiil yaratmak, teklif etmek, yeni bir bilgi getirmek, öne/ileri sürmek, öngörmek, derpiş etmek.
  to introduce
  a new concept in architectural design.
 4. Geçişli Fiil önermek, önerge vermek, kanun teklifi vb. sunmak.
 5. Geçişli Fiil başlamak, açmak.
  to introduce a speech with an amusing anecdote.
 6. Geçişli Fiil sokmak, eklemek, ilâve etmek, dercetmek.
  to introduce a figure into a design.
 7. Geçişli Fiil getirmek, ithal etmek.
  a plant introduced into America.
 8. Geçişli Fiil (hatibi/artisti vb.) dinleyicilere takdim etmek.
 9. Geçişli Fiil bir kimseyi kral sarayına takdim etmek.
giriş İsim, Hukuk
tanıtmak Fiil
yasa taslağı sunmak Fiil
bir kanun tasarısı getirmek Fiil
senatoya kanun tasarısı sunmak Fiil
yeni bir iş başlatmak Fiil
moda çıkarmak Fiil
bir konuşmacıyı dinleyicilere tanıtmak Fiil
yeni moda çıkarmak Fiil
ihdas etmek Fiil
karar takriri vermek Fiil
bir karar takriri vermek Fiil
konuşmada bir konu ortaya atmak Fiil
bir hastalık getirmek Fiil
sigorta etmek Fiil
ortak olarak tanıtmak Fiil
saraya takdim edilmek Fiil
gümrük resimi koymak Fiil
müşteri sağlamak Fiil
gümrük vergisi koymak Fiil
gümrük resmi koymak Fiil
delil göstermek Fiil
delil sunmak Fiil
bir memlekete mal sokmak Fiil
bir ülkeye mal sokmak Fiil
bir hastalık getirmek Fiil
hastalık getirmek Fiil
piyasaya çıkarmak Fiil
piyasaya sürmek Fiil, İşletme
bir işe yeni fikirler getirmek Fiil
kendini takdim etmek Fiil
kendini takdim etmek Fiil
bir makineye yeni parçalar ekleyerek mükemmelleştirmek Fiil
reformlar yapmak Fiil
birini birinin huzuruna çıkarmak Fiil
birine görevlerini göstermek Fiil
birini bir odaya almak Fiil
birine bir dava hakkında bilgi vermek Fiil
birini biriyle tanıştırmak Fiil
birini birine tanıştırmak Fiil
birini birşeyle tanıştırmak Fiil
birşeyi birine tanıtmak Fiil
birşeyi bir yere ilk kez sokmak Fiil
birşeyi bir yere getirmek Fiil
birşeyi birine tanıtmak Fiil
birini birşeyle tanıştırmak Fiil
birşeyi bir yere getirmek Fiil
birşeyi bir yere ilk kez sokmak Fiil
piyasaya sürmek Fiil, İşletme
kendini tanıtmak Fiil
tanışmak Fiil