1. Sıfat iri, cesim, muazzam, kocaman, azametli, cüsseli.
  a great house/tree/crowd/army.
 2. Sıfat (sayı, değer vb.) çok, büyük, külliyetli.
  take great care: çok/büyük ihtimam göstermek.
  a great
  many: pek çok/külliyetli.
 3. Sıfat müthiş, şiddetli.
  great pain.
 4. Sıfat müstesna, mükemmel, fevkalâde.
  a great occasion. We had a great time at the party.
 5. Sıfat meşhur, tanınmış, ünlü, şöhretli, seçkin, mümtaz.
  a great inventor. a great family.
 6. Sıfat önemli, mühim.
  a great era in history. a great victory.
 7. Sıfat bellibaşlı, başlıca, başta gelen.
  His greatest novel.
 8. Sıfat yüksek rütbeli/mevkili, baş.
  a great noble.
 9. Sıfat soylu, asil, yüce, ulu, âli.
  great thoughts/deeds. a great heart.
 10. Sıfat gözde, revaçta, rağbet gören, çok kullanılan.
  “Humor” was a great word with the old physiologists.
 11. Sıfat çok yakın, samimî, sıkıfıkı, candan.
  great friends.
 12. Sıfat büyük, değerli, yüce, yüksek, muteber, herkesi hayran bırakan.
  a great statesman/composer/artist.
  The great men of the past.
 13. Sıfat (zaman, mesafe vb.) uzun, uzak, fazla, sürekli.
  to wait a great while. a great distance.
  live
  to a great old age: çok yaşlanmak.
 14. Sıfat (a)
  great at/for/on: usta, mahir, yetenekli, kabiliyetli.
  to be great on: çok usta/kabiliyetli
  olmak, meraklısı olmak.
  a great walker: yürüyüş meraklısı.
  He's great on reading poetry aloud. (b) çok iyi, fevkalâde, olağanüstü, mükemmel.
  a great movie. He's a great fellow. She's a great friend. What a great idea!
  It would be great if … : … olsa çok iyi olurdu.
 15. Sıfat (soyda) ikinci göbekten.
  great-grandfather, great-grandmother, great-grandson, etc.
 16. Zarf çok iyi/âlâ, mükemmel, yolunda.
 17. İsim büyük adam, kendi alanında ün yapmış kişi.
  greats: gözde kimseler.
  He is one of the theater's greats.
ailesine bela olmak Fiil
çalışmalarından büyük tat almak Fiil
Büyük Güçler Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Büyük Selçuklular Özel Isim, Tarih
zihinden büyük bir yük atma
kendi alanında büyük ün yapmış olmak Fiil
büyük bir kudret olmaktan çıkmak Fiil
işverenin gözüne girmek için elinden geleni yapmak Fiil
(Br) İngiltere'de doğmuş olmak Fiil
(Br) İngiliz vatandaşlığına mazhar olmak Fiil
Allah büyüktür
ileri gelen
büyük başarı
her türlü halk sınıfı

ant bear ile ayni anlama gelir. büyük karınca yiyen
(Myrmecophaga jubata): Amerikanın tropik
bölgelerinde yaşayan, boyu 1.80 m, yüksekliği 60 cm olan, karınca ile beslenen hayvan.
ant bear (1).
goril, şempanze. İsim
becerikli
mahir
büyük cazibe
iri sukuşu
(Pinguinus impennis): eskiden Atlantiğin kuzeyinde yaşamış ve halen soyu tükenmiş iri, uçamayan bir kuş. İsim
erken-uçan yarasa
(Pterygistes noctula): bina ve ormanlarda yaşayan, çok erken ve çok yükseklerden
uçan yassıburunlu yarasa.
İsim
büyük karabaşlı martı
(Larus marinus): sırtı kara, karnı ak, uzunluğu ≈ 70 cm. İsim
büyük toy kuşu
(Otis tarda): ekin tarlalarına zarar veren 1 m. uzunlukta bir kuş. İsim
büyük kalori. İsim
büyük parti
büyükbaş hayvan
büyük çember/daire: (a) merkezden geçen düzlemin küre yüzeyi ile arakesiti. (b)küre üzerinde iki noktayı birleştiren en kısa yol. İsim
iki nokta arasındaki en kısa mesafe
uçağın dünyanın çevresinde büyük bir daire çizerek uçması
keşmekeş
İngilterede büyük konsül, kralın mutasarrıflarından kurulu meclis. İsim
(İtalyada) belediye meclisi. İsim
çok/mühim miktar, hayli, külliyetli.
a great deal = a good deal: bir hayli, bir çok.
A great
deal of money was spent.
büyük çapta etki
büyük talep
daktilolara (kişi) olan büyük ihtiyaç
gişe birincisi
büyük yorgunluk
musibet-i kebire İsim
kaynaşma
külfet
büyük servet
büyük galago
(Galago crassicaudatus) : kırçıllı sarı-esmer renkli memeli hayvan. Uzunluğu 33 cm., kuyruğu 37 cm. İsim
(Cambridge üniversitesinde) bitirme sınavı.
derecesi bitirme sınavı
12 grosa, 12x144 = 1728 adet. İsim
büyük hayvan
büyük hızla/süratle.
His work is going great guns.
hayret/şaşkınlık vb. ifade için kullanılır.
120 parça
büyük zihin gücü
önemli sorunlar İsim
büyük mülk sahibi
great rhododendron
devletin borç büyük defteri
acı marul İsim, Bitki Türleri
eşek marulu İsim, Bitki Türleri
büyük çoğunluk
büyük çoğunluk büyük defter
erkân
iri sığırkuyruğu
(V. thapsus).

panda ile ayni anlama gelir. dev panda, iri panda
(Ailuropodamelanoleuca): Tibet ve GB
Çin'de yaşar. Tüyleri beyaz, omuzları, kulakları, bacakları siyah olup gözleri siyah halkalarla çevrilidir. Boyu 1.5 m., omuz yüksekliği 60 cm.
sıracaotu
(Scophularia).
büyük güçler İsim
iri baskı: eskiden İncilin baskısında kullanılan 18 punto. İsim
büyük indirim
tazimat
iri-defne
(Rhododendron maximum): Doğu ABD'de yetişir, pembe beyaz çiçek açar.
great laurel,
great rosebay ile ayni anlama gelir.
İsim
sıkı soruşturma
büyük bilgin
devlet mührü
resmî mühür, (eski) mührü hümayun. İsim
(a) İngilterede Büyük Britanya mührünü taşıyan mühürdar, (b) mühürdarlık makamı. İsim
skua (1).

skua ile ayni anlama gelir. iri martı
(Catharacta skua). Soğuk denizlerde yaşar.
büyük bilgi hazinesi
dâhilik
çenesi kuvvetli
büyük baştankara
(Parus major). İsim
ayak başparmağı. İsim
büyük önem
sorumluluğun verdiği büyük ağırlık İsim
gebe, hamile.
great with child.
sosyete dünyası İsim
Kodak Şirketi'nin popüler adı
(US) Büyük Sarı Baba
külliyetli
...'in çok büyük çoğunluğu İsim
birçok ... Sıfat
büyük servet yığmak Fiil
birine büyük müsamaha göstermek Fiil
büyük servet yığmak Fiil
gözünde büyümek Fiil
büyük hızla
büyük hızla
pahalıya
yüksek fiyata
büyük para karşılığı
büyük para karşılığı
büyük masraf karşılığı
ihtizaz olmak Fiil
kabir azabı çekmek Fiil
büyük tehlikede olmak Fiil
sıradan olmak Fiil
fevkalade olmamak Fiil
çok önemli olmak Fiil
çok değerli olmak Fiil
büyük ihtimam göstermek Fiil
çok okumuş olduğunu göstermek Fiil
büyük zarar vermek Fiil
büyük işler başarmak Fiil
bağırı yanmak Fiil
büyük masraflar gerektirmek Fiil
akla karayı seçmek Fiil
büyük siyaset adamları çıkarmış aile
yanmak Fiil
büyük masraflar yapmak Fiil
parlak geleceği olmak Fiil
parlak bir geleceği olmak Fiil
revaçta olmak Fiil
çok eğlenmek Fiil
hoş vakit geçirmek Fiil
büyük ümitleri olmak Fiil
çok eğlenmek Fiil
hayatta büyük başarı kazanmak Fiil
sevinçten başı göğe erme
alelacele
yellim yelalim
büyük gösterişte bulunmak Fiil
aşırı heyecan uyandırmak Fiil
uzun adımlar atmak Fiil
dev adımlarla ilerlemek Fiil
paldır küldür
sorumsuz zenginler İsim
büyük şirketlere saldırı deyimi
temkinli adam
soğukkanlı adam
büyük faaliyet göstermek Fiil
büyük yetkisi olan
çok önemli
yüksek değerde
... açısından son derece önemli Sıfat
...'i son derece yakından ilgilendiren Sıfat
değeri yüksek
çok önemli
çok önemli şahıs
çok değerli olmak Fiil
büyük sorumluluk isteyen görev
büyük masrafa sokmak Fiil
büyük değer vermek Fiil
(borsa) hisse fiyatları önemli derecede artmak Fiil
büyük azim göstermek Fiil
çok para harcamak Fiil
itina etmek Fiil
zahmet çekmek Fiil
ihtimam etmek Fiil
emek vermek Fiil
büyük çoğunluk
büyük çapta
büyük bir sorumluluk üstlenmek Fiil
paldır küldür
büyük bir dikkatle Zarf
büyük bir itinayla Zarf
büyük bir dikkatle Zarf
büyük bir özenle Zarf
zor bela Zarf
zar zor Zarf
büyük ısrarla
naçizane
büyük bir memnuniyetle Zarf
ustalıkla
büyük kötülük etmek Fiil