1. Geçişli Fiil süslemek, tezyin etmek, bezemek.
    The streets were decorated with flags.
  2. Geçişli Fiil donatmak, (dayayıp) döşemek, tefriş etmek.
    After the house is built, how much will it cost to decorate it?
  3. Geçişli Fiil (nişan/rütbe/unvan/madalya vb.) vermek/takmak.
süsletmek Fiil
bir evi süslemek Fiil