1. Bağlaç her ne kadar … ise de, gerçi, filvaki, … olsa bile, -e rağmen.
    although = altho I was ill, I worked
    all day: Hasta olmama rağmen bütün gün çalıştım.