1. İsim yazı
 2. Fiil mektup, tezkere.
  I received a letter from my sister.
  letter book: eski mektup kopya defteri.
 3. Fiil harf.
  The word “house” has five letters. English alphabet has 26 letters.
  capital letter:
  büyük harf, majüskül.
  small letter: küçük harf.
  silent letter: sessiz harf, yazılıp telâffuz olunmayan harf.
 4. Fiil matbaa harfi.
 5. Fiil harf çeşidi.
 6. Fiil (toplu olarak) harf çeşitleri.
 7. Fiil sözle bildirilen anlam, görünür anlam, lâfız.
  He kept the letter of the law but not the spirit:
  Yasanın ruhuna değil lâfzına sadık kaldı.
 8. Fiil (özellikle okul takımlarında sporculara verilen) şeref arması (okul adının baş harfleri vb.).
  a man
  with letter after his name: ismin sonuna diploma/dernek simgesi olan harfleri koyabilen adam.
 9. Fiil (harflerle) yazmak/basmak, hâkketmek, kitap harfiyle yazmak, (haritaya/plana) yazı yazmak.
 10. Fiil (atletizm) şeref arması kazanmak.
 11. İsim kiraya veren, ev sahibi.
istinabe talepnamesi İsim, Uluslararası Hukuk
bir mektuba imzasını atmak Fiil
bir mektuba dayanmak Fiil
mektubu kendi eliyle yazmak Fiil
ekteki mektup
ödünlü mektup
bir şirketçe çıkarılan tahvilleri satın almak isteyenlere gönderilen ve kendilerine düşen pay miktarlarını belirten mektup
kısa dağıtım sirküleri İsim
(Br) bir şirketin yeni ihraç ettiği hisse senetlerinden satın almak için müracaat eden kişiye
imzasız mektup
iştirak mektubu
denetim raporu
el yazılı mektup
kendi memleketine geri dönmesini bildiren resmi çağrı
hasar görmüş hurufat
sadaka isteme mektubu
rica mektubu
şantaj mektubu
yollanan kişinin bulunmadığı mektup
yollanan kişinin bulunamadığı mektup
kırılmış hurufat
iş mektubu
ticari mektup
telgraf mektup
telgraf mektubu
büyüğe çevrilmiş harf Bilgi Teknolojileri
kıymeti mukaddereli mektup
ihtarname İsim, Hukuk
kutu harf İsim
genelge
sirküler mektup
kod harfi
vadesi geciken borçların ödenmesi için borçluya gönderilen mektup
ödeme talep mektubu
ahzukabz mektubu
tahsil mektubu
ticari mektup
iş mektubu
şikâyet mektubu
gizli mektup
teyit mektubu
tebrik mektubu
kutlama mektubu
tebrik mektubu
teselli mektubu
ön yazı İsim, İstihdam
gümrük ihbarnamesi
gazeteden kesilmiş harflerle yazılmış mektup
(US) telgrafla gönderilen ama normal posta ile teslim edilen telgraf
(günlük) mektup telgraf
özellikle de posta kanunlarını ihlal eden bir kimsenin meydana çıkarılması için hazırlanarak postaya verilen mektup
ihbarname
uyarma bildirisi
iki misli posta ücreti
mektup taslağı
mektup bu müsveddesi İsim
sürücü adı Bilgi Teknolojileri
borçlu uyarı mektubu
ilişikteki mektup
işe başlama mektubu
tarziye mektubu
(Br) özel ulak mektup
veda mektubu İsim
(reklam) izleme mektubu
izleme mektubu
yabancı memleketten gelen mektup
yabancı ülkeden gelen mektup
teşekkür mektubu
el yazısıyla yazılmış mektup
el yazısıyla yazılmış mektup
el yazı sıyla yazılmış mektup
ışıklı harf
(Br) yükleyicinin temiz konşimento imzalanmasını istediği durumlarda gemi sahibine verdiği teminat mektubu
bir ismin veya bir bölümdeki ilk sözcüğün ilk harfi
sigortalı mektup
hisse senetlerinin satılmaması durumunda yatırımın garantisi
(US) hisse senetlerinin satılmaması durumunda yatırım garantisi
geç atılan mektup
geç postalanmış mektup
rehin belgesi
yurt içi mektup
odayı kiralayan kimse
yönetime sunulan denetim raporu İşletme
yanlış adrese gelen mektup
mektup örneği
mektup bu örneği
tekit mektubu
haber bülteni
haber mektubu
bilgi mektup buu
mektup bu telgraf
sipariş mektubu
af mektubu
şahsa özel mektup
nazik mektup
postalanmış mektup
posta kutusu adresli mektup
pullanmış mektup
ücretli mektup
pullanmış mektup
ücreti ödenmiş mektup
(US) yönetim kurulu mektubu
şahsi mektup
metni daktilo edilmiş izlenimi veren basılı mektup
referans mektubu
tavsiye mektubu
düzeltme mektubu
istifa mektubu
satış mektubu
mektup örneği
savaş esnasında gemiye verilen bayrak taşıma izni
savaşta tarafsız bir gemiye dış sular seferi için verilen gümrük belgesi
savaş esnasında gemiye verilen bayrak taşıma izni
mühürlü mektup
matbu evrak
ayrı mektup
eksik pul yapıştırılmış mektup
okunmayan harf
minik hurufat
küçük harf
mektup örneği
abone mektubu
rica mektubu
teşekkür mektubu İsim
bankanın bulunduğu şehrin dışında ödenecek çek
poliçe ve kambiyo senetlerinin kaydedildiği belge
sahipsiz mektup
sahne mektup
tarihsiz mektup
pullanmamış mektup
taahhütsüz mektup
ivedi mektup
ihtarnâme İsim, Hukuk
(US) garanti belgesi
sözleşme mektubu İsim, Hukuk
bir memleketin savaş halinde olduğu diğer bir memlekette bulunan vatandaşına memleketine dönmesini bildiren
veya kanuna karşı hareketlerde bulunmaması
mektup bu torbası İsim
(Br) mektup terazisi
mektup terazisi
bombalı mektup
kopya defteri
klasör
(Br) posta kartı
posta kartı
mektup bu zarfı
mektup zarfı
mektup açma makinesi
posta dağıtımı
mektup bu dağıtımı
yalnız kitaplardan öğrenilmiş bilgi
şifreli kilit
postacı
postane
mektup açıcı
zarf açacağı
mektup açacağı
mektup bu bloknotu
mektup bu sayfası İsim
mektup sayfası İsim
mektup kâğıdı
mektup bu kâğıdı
mektup postası İsim
mektup buu postalama
mektubu postalama
zımba
perforatör
mektup niteliği Bilgi Teknolojileri
mukteza (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
mektup terazisi
mektup kapatma makinesi
mektup ayırma
mektup bu ayırma
mektup bu damgası İsim
mektup damgası İsim
(US) kullanılışı kısıtlı hisse senetleri İsim
(US) pek kullanışlılığı olmayan hisse senetleri İsim
mektup üslubu
mektup bu üslubu
mektup biçiminde elt
mektup bu telgraf
mektup biçiminde telgraf
mektup telgraf
mektup trafiği
mektup bu trafiği
mektup kabı
mektup yazma