1. Sıfat ekonomik, iktisadî: ticaret, sanayi ve doğal kaynaklarla ve bu kaynakların refahı artırmaya yönelik yönetimi
  ile ilgili.
  economic crisis: ekonomik bunalım.
  economic geography: ekonomik coğrafya.
  economic growth: ekonomik büyüme.
  economic hinterland: ekonomik artülke.
  economic policy: ekonomik politika.
  economic sanctions: ekonomik müeyyideler.
 2. Sıfat kazançlı, kazanç/kâr/gelir sağlayan.
  She was able to let her house at an economic rent which paid
  the repairs and made a small profit.
 3. Sıfat tutumlu, idareli.
 4. Sıfat ekonomi/iktisat bilimini ilgilendiren.
  economic theory: ekonomik kuram.
 5. Sıfat malî, parasal işlerle ilgili.
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iktisadi saikler İsim, Ekonomi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Özel Isim, Uluslararası Ekonomi
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Özel Isim, Uluslararası Ekonomi
sosyo-ekonomik
ekonomik faaliyet
ekonomik etkinlik
ekonomik menfaat
ekonomi sözleşmesi
ekonomik yardım
ekonomik amaçlar İsim
ekonomik açı
ekonomik değerlendirme
ekonomik bölge
ekonomik cepheler İsim
iktisadi varlıklar İsim
iktisadi değerler İsim
iktisadi yardım
ekonomik hava
ekonomik özerklik
ekonomik denge
ekonomik abluka
ekonomik sermaye İsim, Bankacılık
ekonomik otomobil
konjonktür değişmesi
ekonomi sınıfı
ekonomik iklim
ekonomik yorum
ekonomik yoğunluk
ekonomik şart
iktisadi danışman
ekonomik devamlılık İsim
ekonomik kontrol
ekonomik işbirliği
ekonomik kriz İsim, Ekonomi
iktisadî buhran İsim, Ekonomi
ekonomik devre
ekonomik veriler
ekonomik depresyon
ekonomik kalkınma
konjonktürün düşmesi
ekonomik felaket
ekonomik doktrin
ekonomi alanı
ekonomik hâkimiyet
ekonomik çöküş
ekonomik etkinlik
ekomomik ambargo
ekonomik kuşatma
ekonomik varlık İsim
ekonomik muvazene
ekonomik değerlendirme
ekonomik genişleme
ekonomi uzmanı
ekonomik faktörler İsim
ekonomi alanı
ekonomik dalgalanma
ekonomik güçler İsim
ekonomik tahmin
ekonomik özgürlük
iktisadi uyuşmazlık
ekonomik sürtüşme
ekonomik cephe
ekonomik işlev
ekonomik kaynaşma
iktisadi coğrafya
ekonomik sıkıntı
iktisadi kalkınma
ekonomik büyüme
geçim zorluğu İsim
ekonomi tarihi
ekonomik güçlükler İsim
toprağa ve tesislere yabancıların sahip olduklarına ve bunların yine başka yabancılar tarafından kullanıldığına
inandıkları durumlar
bölge sakinlerinin artık bölgenin denetimini ellerinde bulundurmadıklarına
ekonomik sonuçlar İsim
ekonomik bağımsızlık
bu değişkenlere ek olarak
yapılmış olan fazla mesai miktarını ve vergilendirme seviyelerini de incelerler
konjonktür barometresi
iktisadi göstergeler İsim
ekonomik etkiler İsim
ekonomik bilgi
ekonomik istikrarsızlık İsim
ekonomik kuruluşlar İsim
iktisadi bütünleşme
ekonomik entegrasyon
ticari alışveriş
ekonomik bakımdan birbirine bağımlı olma
ekonomik menfaatler İsim
iş menfaatleri İsim
ekonomik müdahale
ekonomik yalnızlık yandaşlığı
ekonomik sorun
ekonomik alanda rakiplerinden geri kalmış işadamı
iş dünyası kanunları İsim
ekonomik liberalizm
kullanma süresi
kullanılma süresi
ekonomik ömür (bir varlığın fiziksel ve teknik olarak yararlı olabilme süresi
yararlanma süresi
hileli ekonomik manevralar İsim
ekonomik olgunluk
ekonomik model
ekonomik saldırı
ticari muamele
ekonomik sipariş
ekomomik düzen
ekonomik düzen
ekonomik haklar elde etmek suretiyle yabancı bir ulusun nüfuz elde etmesi
ekonomik nüfuz
ekonomik başarı
ekonomik dönem
ekonomik plan
ekonomik planlama
kötü ekonomik durum
ekonomi politikası İsim, Ekonomi
ekonomik politika
ekonomik politika yapıcısı
ekonomik potansiyel
iktisadi güç
ekonomik üstünlük
ekonomik baskı
ekonomik fiyat
ekonomik ilkeler İsim
ekonomik öncelikler İsim
ekonomik ayrıcalıklar İsim
ekonomik işlem
ekonomik süreç
ekonomik proje
ekonomik beklentiler İsim
ekonomi uzmanı
ekonomik miktarlar İsim
ekonomik sorular İsim
ekonomik gerçekçilik
ekonomik gerçek
ekonomik yankılar İsim
ekonomik gerileme
ekonomik canlandırma
ekonomik sığınmacı
vergi kaçakçıları ve iş bulamamak endişesiyle ülkelerini terk edenler bu terimin kapsamına girer
ABD'ye göç eden İrlandalılar ve (İkinci Dünya Savaşı sonrası) Avustralya'ya giden İngiliz göçmenler ekonomik sığınmacıydılar
(siyasal değil de) ekonomik nedenlerden ötürü ülkesini terk eden kişi
ekonomik rejim
ekonomik bölge
ekonomik önlemler İsim
ekonomi düzenleyici
iktisadi rant
ekonomik araştırma
ekonomik getiri
ekonomik canlanma
ekonomik haklar İsim
ekonomik sabotaj
ekonomik yaptırımlar İsim
ekonomik yaptırım
iktisadi kendine yeterlilik
ekonomik bakımdan kendi kendine yeterlik
ekonomik küçülme
ekonomik durum
ekonomik fiyatların birden düşmesi
ekonomik durgunluk
iktisadi istatistikler İsim
ekonomi istatistiği
ekonomik teşvik
ekonomik güç
ekonomik yapı
ekonomi konusu
ekonomik üstünlük
ekonomik destek
ekonomik üstünlük
ekonomi sistemi
ekonomik sistem
ekonomik görüşmeler İsim
ekonomik hava
ekonomik deyim
ekonomik alan
ekonomi kuramcısı
ekonomi kuramı
ekonomik teori
ekonomik trend
ekonomik birim
konjonktürün yükselmesi
ekonomik gelişme
konjonktürün yükselmesi
ekonomik iyileşme İsim, Ekonomi
ekonomik fayda
yükseltilmiş değer
ekonomik değer
ekonomik gereksinimler İsim
iktisadi savaş
ekonomik savaş
ekonomik sıkıntılar İsim
ekonomik değer
ekonomi krizi