1. yorum(lama), tefsir, düşünce, görüş, mütalea, mülâhaza.
  Your comments on how the program succeded
  will be helpful in planning one for next year.
 2. açıklama, açımlama, izahat.
 3. eleştirme, tenkit.
  comments on a work: bir eser hakkında eleştirme.
 4. söz, fikir, görüş.
  (I have) no comment! Söyleyecek sözüm yok! Bir diyeceğim yok!
  make a sarcastic
  comment: istihza/alay etmek, alaya almak.
 5. yorumlamak, tefsir etmek, düşünce ve mütaleasını beyan etmek.
  The Prime Minister refused to comment
  on the election results.
 6. açıklamak, izah etmek, izahat vermek.
  P.M. commented on new political developments.
 7. eleştirmek.
bir şey konusunda mütalaasını belirtmek Fiil
olumsuz yorum
olumsuz eleştiri
ancak bir bankanın üst müdüriyetine yansıtılmayabilecek yorum
denetiçilerin kaydettiği ve kısım müdürüne bildirdiği
iğneleyici söz
yorumdan kaçınmak Fiil
başyazar yorumu
neşren hakaret suçu ile ilgili olarak kullanılan bu deyim yazarın adı doğru olmasa da yazdığının doğruluğuna
içten inanıldığını ifade eder
tarafsız eleştiri
yoruma yol açmak Fiil
büyük eleştirilere neden olmak Fiil
herhangi bir yorumda bulunmamak Fiil
borsa bülteni
yorum yok
bir yazarın aslında doğru olmasa dahi yayımladığı şeyin doğruluğuna samimiyetle inandığı defisi
epey olumsuz eleştiri almak Fiil
herhangi bir yorumda bulunmadan
bir şeyin aleyhinde konuşmak Fiil
bir şeyi eleştirmek Fiil
bir şey hakkında fikir beyan etmek Fiil
bir metni yorumlamak Fiil
notlar yazmak Fiil
birşeye dair açıklama yapmak Fiil
birşeye dair düşüncesini söylemek Fiil
birşey hakkında açıklama yapmak Fiil
birşey hakkındaki düşüncesini söylemek Fiil
birşey hakkındaki fikrini belirtmek Fiil
birşeye dair yorum yapmak Fiil
birşey konusunda yorum yapmak Fiil
birşey hakkında yorum yapmak Fiil
birşeye dair fikir beyan etmek Fiil
açıklamasını yapmak Fiil
görüşünü bildirmek Fiil
yorumunda bulunmak Fiil
fikrini belirtmek Fiil
yorumunu yapmak Fiil