comment

 1. yorum(lama), tefsir, düşünce, görüş, mütalea, mülâhaza.
  Your comments on how the program succeded
  will be helpful in planning one for next year.
 2. açıklama, açımlama, izahat.
 3. eleştirme, tenkit.
  comments on a work: bir eser hakkında eleştirme.
 4. söz, fikir, görüş.
  (I have) no comment! Söyleyecek sözüm yok! Bir diyeceğim yok!
  make a sarcastic
  comment: istihza/alay etmek, alaya almak.
 5. yorumlamak, tefsir etmek, düşünce ve mütaleasını beyan etmek.
  The Prime Minister refused to comment
  on the election results.
 6. açıklamak, izah etmek, izahat vermek.
  P.M. commented on new political developments.
 7. eleştirmek.
bir şey konusunda mütalaasını belirtmek Verb
olumsuz yorum
olumsuz eleştiri
ancak bir bankanın üst müdüriyetine yansıtılmayabilecek yorum
denetiçilerin kaydettiği ve kısım müdürüne bildirdiği
iğneleyici söz
yorumdan kaçınmak Verb
başyazar yorumu
neşren hakaret suçu ile ilgili olarak kullanılan bu deyim yazarın adı doğru olmasa da yazdığının doğruluğuna
içten inanıldığını ifade eder
tarafsız eleştiri
yoruma yol açmak Verb
büyük eleştirilere neden olmak Verb
herhangi bir yorumda bulunmamak Verb
borsa bülteni
yorum yok
bir yazarın aslında doğru olmasa dahi yayımladığı şeyin doğruluğuna samimiyetle inandığı defisi
epey olumsuz eleştiri almak Verb
herhangi bir yorumda bulunmadan
bir şeyin aleyhinde konuşmak Verb
bir şeyi eleştirmek Verb
bir şey hakkında fikir beyan etmek Verb
bir metni yorumlamak Verb
notlar yazmak Verb
birşeye dair açıklama yapmak Verb
birşeye dair düşüncesini söylemek Verb
birşey hakkında açıklama yapmak Verb
birşey hakkındaki düşüncesini söylemek Verb
birşey hakkındaki fikrini belirtmek Verb
birşeye dair yorum yapmak Verb
birşey konusunda yorum yapmak Verb
birşey hakkında yorum yapmak Verb
birşeye dair fikir beyan etmek Verb
açıklamasını yapmak Verb
görüşünü bildirmek Verb
yorumunda bulunmak Verb
fikrini belirtmek Verb
yorumunu yapmak Verb