organization

 1. Noun kuruluş
 2. Noun teşekkül
 3. Noun teşkilat
 4. Noun örgütlen(dir)me, teşkilâtlan(dır)ma.
  The organization of a company takes time and skill.
 5. Noun örgüt, kurum, teşekkül, dernek.
  charitable organization: yardım kurumu.
  business organization: ticarî kurum.
 6. Noun düzen, teşkilât.
  political organization.
 7. Noun bünye, yapı.
  The organization of human body is very complicated.
 8. Noun idare(cilik).
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Verb, Criminal Law
uluslararası yardım kuruluşları Noun, Politics-Intl. Relations
sivil toplum kuruluşu (STK) Noun
kâr amacı gütmeyen kuruluş Noun
idari teşkilat
yardım kuruluşu Noun
silahlı örgüt Noun
silahlı cemiyet Noun
şirket ana sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket esas sözleşmesi Noun, Companies Law
havacılık teşkilatı
iskelet örgüt Noun
banka teşkilatı
bit örgütlenmesi
ticari kuruluş
kâr kazanmak amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilerek kullanılmasını sağlayan kuruluş
iş organizasyonu
satın alma örgütü
seçim kampanyası organizasyonu
merkezi teşkilat
merkez teşkilat Noun, Organizations
kuruluş belgesi
bir çok şubesi olan örgüt
hayırseverlik örgütü
hayır kurumu Noun
hayırseverlik teşkilatı
hayır derneği
teşkilat planı
kolektif organizasyon
Ortak Pazar teşkilatı
bir grup çiftçi ve ailelerince bir kooperatif kuruluşu olarak işletilen çiftlik
belediye teşkilatı
seçmenler teşkilatı
danışmanlık kuruluşu
danışmanlık müessesesi
danışmanlık müessesesi
tüketici örgütü
denetim teşkilatı
kontrol teşkilatı Noun, Law
kooperatif teşkilatı
paravan teşkilat
kredi organizasyonu
organize suç örgütü Noun
suç örgütü Noun, Criminal Law
bayilik teşkilatı
dağıtım teşkilatı
kumul örgüt Noun, Politics-Intl. Relations
seçim kampanyası organizasyonu
işçi teşkilatı
işçi teşkilatı
işverenler teşkilatı
işverenler teşkilatı
casusluk teşkilatı
İşverenler Sendikası Noun
dış teşkilat
finansman kuruluşu
fonksiyonel teşkilat
işlevselleştirilmiş organizasyon
devlet turizm teşkilatı
merkez teşkilat
sanayi teşkilatı
sanayi kurumu
bir teşkilata gizlice girmek Verb
uluslararası yardım kuruluşu
uluslararası çalışma örgütü
uluslararası örgüt Noun, International Law
uluslararası teşkilat Noun
Uluslararası Standardizasyon Örgütü
Uluslararası Ticaret Teşkilatı
sendika Noun
işçi örgütü
işçi kuruluşu
işçi teşkilatı Noun
organizasyon kademesi
kurtuluş örgütü
her bölümün yetki ve sorumluluğunun ilgili bölüm şefine ait olduğu ticaret ya da endüstri işletmesi örgütleme
sistemi (yetki yukarıdan verilir ve her
sıralı teşkilat
emir kumanda zinciri örgütlenmesi
yeni bir teşkilat kurmak Verb
yönetim kurulu danışmanlık teşkilatı
idari teşkilat
pazarlama teşkilat
pazarlama teşkilatı
yayın organı Noun, Media-Publishing
satış teşkilatı
para teşkilatı
turing kulübü
çok hızlı büyümüş
ancak itibarı aynı oranda artmamış şirket
milli piyasa teşkilatı
(US) federal teşkilat
ulusal turizm örgütü
kâr amacı gütmeyen teşkilat
kâr gütmeyen teşkilat
kar amacı gütmeyen kuruluş Noun
büro teşkilatı
parti teşkilatı
teşkilat tarzı
personel organizasyonu
personel teşkilatı
polis teşkilatı
politik örgüt
üretici derneği
meslek kuruluşları Noun
mesleki teşkilat
meslek birliği
meslek odası Noun
meslek kuruluşu Noun
propaganda teşkilatı
taşra teşkilatı Noun, Public Administration
taşeron örgüt Noun
kamu kuruluşu
bölgesel teşkilat
kamu yardım örgütü
araştırma teşkilatı
direniş örgütü
bayi teşkilatı
perakende satış teşkilatı
satış teşkilatı
gizli örgüt
satış teşkilatı
(gizli haber alma servisi) gölge örgüt
paravan teşkilat
kardeş örgüt Noun
küçük teşkilat
küçük teşkilât
toplumsal örgüt.
sosyal sigortalar kurumu (ssk)
örümcek örgüt (kurucusunun ya da sahibinin ortasında oturduğu tipik aile şirketi
standart teşkilat
devlet satın alma teşkilatı
devlet güvenlik teşkilatı
bir teşkilatın yapısı
alt teşkilat
milletler üstü teşkilat
teknik organizasyon
televizyon teşkilatı
geçici teşkilat
terorist örgütü
terörist örgütü
terör örgütü Noun, Criminal Law
üst düzey teşkilat
ticaret teşkilatı
ticaret birliği
iki kademeli teşkilat
şemsiye organizasyonu
çatı örgüt Noun, Management
çatı örgütü Noun
çatı örgütlenmesi Noun
çatı yapılanması Noun
özel hayırseverlik örgütü
sosyal yardım örgütü
çalışma teşkilatı
dünya çapında organizasyon
kuruluş yılı
gençlik teşkilatı
gençlik örgütü
gençlik yapılanması Noun, Politics-Intl. Relations
işlemlerinin ve yöntemlerinin örgütsel hedeflere ulaşma yönünden incelenmesi
yönetiminin ve denetiminin
organizasyon ve yöntemler Noun
bir örgütün yapısının
organizasyon planı
(US) banka kuruluş belgesi
(US) kuruluş belgesi
organizasyon şeması Noun, Management
teşkilat şeması
(US) kuruluş giderleri Noun
ilk tesis maliyeti
kuruluş maliyetleri Noun
kuruluş maliyeti
organizasyonun genişlemesi
(US) kuruluş giderleri Noun
(US) kuruluş giderleri Noun
standardizasyon organizasyonu
örgüt pazarlaması (bir firmanın pazarlama hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler çalışmaları Noun
örgüt mensubu Noun
bir kulübün organizasyonu
bir hükümetin teşkili
iş adamları derneği
hastanenin organizasyonu
hastanenin organizasyonu
kıtaların tertibi
organizasyon planlaması
organizasyon programı
organizasyon programı
işyerinin hukuki durumu
Uluslararası İşverenler Örgütü
sivil toplum örgütü; sivil toplum kuruluşu (STK)