organization

 1. İsim kuruluş
 2. İsim teşekkül
 3. İsim teşkilat
 4. İsim örgütlen(dir)me, teşkilâtlan(dır)ma.
  The organization of a company takes time and skill.
 5. İsim örgüt, kurum, teşekkül, dernek.
  charitable organization: yardım kurumu.
  business organization: ticarî kurum.
 6. İsim düzen, teşkilât.
  political organization.
 7. İsim bünye, yapı.
  The organization of human body is very complicated.
 8. İsim idare(cilik).
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Fiil, Ceza Hukuku
uluslararası yardım kuruluşları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sivil toplum kuruluşu (STK) İsim
kâr amacı gütmeyen kuruluş İsim
idari teşkilat
yardım kuruluşu İsim
silahlı örgüt İsim
silahlı cemiyet İsim
şirket ana sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket esas sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
havacılık teşkilatı
iskelet örgüt İsim
banka teşkilatı
bit örgütlenmesi
ticari kuruluş
kâr kazanmak amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilerek kullanılmasını sağlayan kuruluş
iş organizasyonu
satın alma örgütü
seçim kampanyası organizasyonu
merkezi teşkilat
merkez teşkilat İsim, Kurum İsimleri
kuruluş belgesi
bir çok şubesi olan örgüt
hayırseverlik örgütü
hayır kurumu İsim
hayırseverlik teşkilatı
hayır derneği
teşkilat planı
kolektif organizasyon
Ortak Pazar teşkilatı
bir grup çiftçi ve ailelerince bir kooperatif kuruluşu olarak işletilen çiftlik
belediye teşkilatı
seçmenler teşkilatı
danışmanlık kuruluşu
danışmanlık müessesesi
danışmanlık müessesesi
tüketici örgütü
denetim teşkilatı
kontrol teşkilatı İsim, Hukuk
kooperatif teşkilatı
paravan teşkilat
kredi organizasyonu
organize suç örgütü İsim
suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
bayilik teşkilatı
dağıtım teşkilatı
kumul örgüt İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seçim kampanyası organizasyonu
işçi teşkilatı
işçi teşkilatı
işverenler teşkilatı
işverenler teşkilatı
casusluk teşkilatı
İşverenler Sendikası İsim
dış teşkilat
finansman kuruluşu
fonksiyonel teşkilat
işlevselleştirilmiş organizasyon
devlet turizm teşkilatı
merkez teşkilat
sanayi teşkilatı
sanayi kurumu
bir teşkilata gizlice girmek Fiil
uluslararası yardım kuruluşu
uluslararası çalışma örgütü
uluslararası örgüt İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası teşkilat İsim
Uluslararası Standardizasyon Örgütü
Uluslararası Ticaret Teşkilatı
sendika İsim
işçi örgütü
işçi kuruluşu
işçi teşkilatı İsim
organizasyon kademesi
kurtuluş örgütü
her bölümün yetki ve sorumluluğunun ilgili bölüm şefine ait olduğu ticaret ya da endüstri işletmesi örgütleme
sistemi (yetki yukarıdan verilir ve her
sıralı teşkilat
emir kumanda zinciri örgütlenmesi
yeni bir teşkilat kurmak Fiil
yönetim kurulu danışmanlık teşkilatı
idari teşkilat
pazarlama teşkilat
pazarlama teşkilatı
yayın organı İsim, Medya ve Yayıncılık
satış teşkilatı
para teşkilatı
turing kulübü
çok hızlı büyümüş
ancak itibarı aynı oranda artmamış şirket
milli piyasa teşkilatı
(US) federal teşkilat
ulusal turizm örgütü
kâr amacı gütmeyen teşkilat
kâr gütmeyen teşkilat
kar amacı gütmeyen kuruluş İsim
büro teşkilatı
parti teşkilatı
teşkilat tarzı
personel organizasyonu
personel teşkilatı
polis teşkilatı
politik örgüt
üretici derneği
meslek kuruluşları İsim
mesleki teşkilat
meslek birliği
meslek odası İsim
meslek kuruluşu İsim
propaganda teşkilatı
taşra teşkilatı İsim, Kamu Yönetimi
taşeron örgüt İsim
kamu kuruluşu
bölgesel teşkilat
kamu yardım örgütü
araştırma teşkilatı
direniş örgütü
bayi teşkilatı
perakende satış teşkilatı
satış teşkilatı
gizli örgüt
satış teşkilatı
(gizli haber alma servisi) gölge örgüt
paravan teşkilat
kardeş örgüt İsim
küçük teşkilat
küçük teşkilât
toplumsal örgüt.
sosyal sigortalar kurumu (ssk)
örümcek örgüt (kurucusunun ya da sahibinin ortasında oturduğu tipik aile şirketi
standart teşkilat
devlet satın alma teşkilatı
devlet güvenlik teşkilatı
bir teşkilatın yapısı
alt teşkilat
milletler üstü teşkilat
teknik organizasyon
televizyon teşkilatı
geçici teşkilat
terorist örgütü
terörist örgütü
terör örgütü İsim, Ceza Hukuku
üst düzey teşkilat
ticaret teşkilatı
ticaret birliği
iki kademeli teşkilat
şemsiye organizasyonu
çatı örgüt İsim, İşletme
çatı örgütü İsim
çatı örgütlenmesi İsim
çatı yapılanması İsim
özel hayırseverlik örgütü
sosyal yardım örgütü
çalışma teşkilatı
dünya çapında organizasyon
kuruluş yılı
gençlik teşkilatı
gençlik örgütü
gençlik yapılanması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işlemlerinin ve yöntemlerinin örgütsel hedeflere ulaşma yönünden incelenmesi
yönetiminin ve denetiminin
organizasyon ve yöntemler İsim
bir örgütün yapısının
organizasyon planı
(US) banka kuruluş belgesi
(US) kuruluş belgesi
organizasyon şeması İsim, İşletme
teşkilat şeması
(US) kuruluş giderleri İsim
ilk tesis maliyeti
kuruluş maliyetleri İsim
kuruluş maliyeti
organizasyonun genişlemesi
(US) kuruluş giderleri İsim
(US) kuruluş giderleri İsim
standardizasyon organizasyonu
örgüt pazarlaması (bir firmanın pazarlama hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler çalışmaları İsim
örgüt mensubu İsim
bir kulübün organizasyonu
bir hükümetin teşkili
iş adamları derneği
hastanenin organizasyonu
hastanenin organizasyonu
kıtaların tertibi
organizasyon planlaması
organizasyon programı
organizasyon programı
işyerinin hukuki durumu
Uluslararası İşverenler Örgütü
sivil toplum örgütü; sivil toplum kuruluşu (STK)