1. Sıfat açık
 2. Sıfat, Hukuk sarih
 3. Geçişli Fiil ifade etmek, (sözle/yazı ile) anlatmak.
  express your ideas clearly.
  express oneself: maksadını/meramını
  anlatmak.
  A good speaker expresses himself clearly.
  express in other terms: başka sözlerle anlatmak.
 4. Geçişli Fiil açıklamak, göstermek, izhar etmek.
  Your smile expresses joy. to express anger by frowning.
 5. Geçişli Fiil (fikirlerini/duygularını) beyan etmek.
 6. Geçişli Fiil belirtmek, (simgelerle/formül ile) göstermek/temsil etmek.
  The sign x expresses multiplication.
 7. Geçişli Fiil acele yollamak, (hızlı bir araçla) göndermek.
  to express an urgent letter.
 8. Geçişli Fiil (basınç vb. altında) sıvı/koku çıkarmak.
 9. Sıfat açık, belli, vazıh, kesin, kat'î, sarih.
  The doctor gave express orders that the patient was to have no visitors.
 10. Sıfat özel, hususî, mahsus.
  an express law to safeguard human rights.
 11. Sıfat tıpkı, sadık, aslına/gayesine uygun.
  She is the express image of her mother. an express copy of a document.
 12. Sıfat acele, hızlı, süratli.
  an express bus/train.
 13. Sıfat ekspres.
 14. İsim ekspres (tren, vapur, otobüs, asansör vb.), sürat postası.
  the 9.30 express to London.
 15. İsim (eşya, yük, paket, para vb.) çabuk gönderme sistemi.
 16. İsim süratli eşya vb. nakleden şirket.
 17. İsim özel ulak, özel haberci.
  express letter: özel ulak(la gönderilen mektup).
 18. İsim acele/ekspres gönderilen eşya.
 19. Zarf sürat postası ile, ekspresle.
 20. Zarf (bkz: expressly )
beğenisini belirtmek Fiil
tasvibini bildirmek Fiil
can-ı gönülden teşekkür etmek Fiil
...'e içten taziyelerini sunmak Fiil
niyetini belirtmek Fiil
fikir yürütmek Fiil
fikir vermek Fiil
eseflerini bildirmek Fiil
teessüf etmek Fiil
fikirlerini yazıyla ifade etmek Fiil
görüşlerini bildirmek Fiil
açık izin İsim, Hukuk
açık tanıma İsim, Uluslararası Hukuk
(US) uçakla özel ulak
özel ulak ile
ekspres ile
(US) FD
uzak mesafe ekspres treni
yerleri numaralı tren
banliyö treni
banliyö ekspres treni
(US) FD-treni
atlı posta: 1860-61'de Missouri'den Kaliforniyaya hızlı giden midilli atlariyle yapılan posta nakliyat sistemi.
ekspres
bir paketi acele posta servisi ile göndermek Fiil
ekspresle yolculuk etmek Fiil
bir mektubu acele olarak göndermek Fiil
bir mektubu özel ulakla göndermek Fiil
acele sevk acentesi
sarih akit
öfkesini göstermek Fiil
öfkesini açığa vurmak Fiil
öfkesini belli etmek Fiil
belli bir amaca ayrılan para
sarih muvafakat
borcu tanıma
sarih olarak verilen salahiyet
açık olarak verilen yetki
(Br) acele posta yükleme belgesi
ekspres gemi
(US) sevkıyatçılık
(US) posta vagonu
acele mal sevkıyatı
(Br) ekspres tren
nakliye sınıfları İsim
süratli kuru temizleyiciler İsim
nakliye şirketi
kesin şart
sarih şart
açık müsaade
sarih rıza
muvafakat
sarih müsaade
sarih akit
özel ulak.
özel ulak ücreti
şüphe duyduğunu bildirmek Fiil
şüphelerini belirtmek Fiil
şüphelerini dile getirmek Fiil
şüphelerini ifade etmek Fiil
şüphe duyduğunu ifade etmek Fiil
ekspres asansör
(Br) ekspres asansör
ekspres treni lokomotifi
acele posta ile sevkıyat
(US) acele posta yükü
ekspresle gönderilen eşya
ekspres yük treni
ekspresle gönderilen eşya
(Br) ekspres ile gönderilen mallar İsim
ekspresle gönderilen eşya ücret tarifesi
sarih müsaade
minnetini sunmak Fiil
teşekkür etmek Fiil
minnettar olduğunu bildirmek Fiil
müteşekkir olduğunu bildirmek Fiil
teşekkürlerini bildirmek Fiil
teşekkürlerini sunmak Fiil
(US) ayrıcalıklı yol
ekspres karayolu
tam benzeri
tedbirli ifade kullanmak Fiil
birşeye ilgi duyduğunu belli etmek Fiil
birşeye ilgi duymak Fiil
(Br) ekspresle gönderilen eşya
acele sevk edilecek mallar İsim
ortaya çıkmak Fiil
zuhur etmek Fiil
kendini açığa vurmak Fiil
görülmek Fiil
açığa çıkmak Fiil
ekspres yolculuğu
süpermarkette az sayıda mal satın alan müşterilerin kullanımına tahsis edilmiş dışarı çıkış yolu
ekspres karayolu
(Br) özel ulak mektup
ekspres mektup
ekspres hat
ekspres gemi
acele posta
sarih kasıt
açık kötülük etme niyeti
(Br) kurye
özel ulak
sütünü sağmak Fiil
sütünü akıtmak Fiil
süt sağmak Fiil, Çocuk Bakımı
ekspres havale
sarih ihbar
açık yükümlülük
(US) koli tesellüm yeri
meramını anlatmak Fiil
sarih veya zımnî Sıfat, Hukuk
ekspres ambalaj
(US) ekspres ambalaj
(US) acele paket postası ambalajı
ekspres harcı ödenmiştir
ekspresle gönderilen koli
acele paket postası İsim
ekspres gönderilen koli
sarih izin
sarih müsaade
açık müsaade
sarih olarak belirtilmiş yetki
resmi vekâletname
açıkça verilen söz
aleni tasdik
kesin ret
(ipotek) fekketme
resmen ibra
sarih kayıt
kaydi itirazda bulunmak Fiil
kısa menzilli av tüfeği. İsim
memnuniyet göstermek Fiil
ekspres servis
birşeyi birşeyle ifade etmek Fiil
birşey aracılığıyla birşeyi açığa vurmak Fiil
çok hızlı
sarih beyan
sarih şart
tamamıyla karşı olduğunu ifade etmek Fiil
sempati duyduğunu belli etmek Fiil
yakınlık göstermek Fiil
sempati duyduğunu göstermek Fiil
sarih şart
açıkça ifade olunan sözleşme şartları İsim
teşekkürlerini bildirmek Fiil
müteşekkir olduğunu bildirmek Fiil
teşekkürlerini sunmak Fiil
teşekkür etmek Fiil
ekspres treni
sürat katarı
ekspres
ancak bir belgede açıkça belirtilen hükümler doğrultusunda kurulan tröst
bir vasiyetname idaresinde olduğu gibi dolaylı olarak değil
sarih güven
ekspres vagon
açık teminat Denizcilik
(US) sözleşmede açıkça belirtilen hükümler İsim
açık teminat
sarih teminat
kendini dışa vurmak Fiil
kendini ifade etmek Fiil
(US) uçakla özel ulak ücretleri İsim
ekspres hızıyla
ana karayolu
ekspres yük treni ile
ekspres treniyle
özel ulak ücreti
ekspres trenle göndermek Fiil
ekspres banliyö treni
özel ulak uçakla
demiryolları ekspres acentesi
(bilet) ekspres trenlerinde geçmez