1. İsim sine
 2. İsim göğüs (kafesi), gövdenin boyundan karına kadar olan kısmı.
 3. İsim sandık, kutu.
  a jewelry chest: mücevherat kutusu.
  medicine chest: ilâç kutusu.
  tool
  chest: takım kutusu/sandığı.
 4. İsim kasa, hazine: bir amme kurumunun veya hayır cemiyetinin paralarının saklandığı yer.
  community chest:
  hayır işleri için umumî sandık.
 5. İsim kasadaki para mevcudu.
 6. İsim ambalaj kutusu.
 7. İsim sandık /kutu dolusu.
  a chest of spices.
 8. İsim (bkz: chest of drawers ).
göğüs grafisi İsim, Tıp
göğüs röntgeni İsim, Tıp
içini dökmek, derdini/sırrını açmak/açılmak.
birine açılmak Fiil
içini dökmek Fiil
içini dökmek, dert yanmak, derdini dökmek/açmak, açılmak, içindekileri açığa vurmak.
sırrını saklamak Fiil
artık ruhunu sıkmıyor
saman altından su yürütmek, kimseye sezdirmeden işini becermek.
demir sandık.
arma sandığı.
tüfek sandığı
kollarını göğsünde kavuşturmuş
bekâr dolabı: üstü yazı masası olarak kullanılan çekmeceli dolap.
seçim kampanyası fonu
yardım parası/ödeneği: hayır cemiyetlerinin ve fertlerin hayır işleri için topladıkları para.
çeyiz sandığı. İsim
sandık
ilâç/ecza dolabı.
ecza dolabı İsim, İş Güvenliği
antika ilaç dolabı İsim, Tıp
para kasası
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı İsim, Sinema
pyx = pix ile ayni anlama gelir. darphanelerde miyar sikkelerin saklandığı sandık.
gemi kantini, seyahat esnasında denizcilere satılan elbise, ayakkabı, tütün vb. deposu.
içi kurşun kaplı çay sandığı
takım kutusu
üniversite kasası
kapaç mahfazası.
(siyasî kampanya vb. için ayrılan) mücadele ödeneği. İsim
(çay ticareti) kutu çay
göğüs boşluğu İsim, Anatomi
göğüs hastalıkları İsim, Hastalıklar
göğüs hastalıkları İsim, Hastalıklar
göğüs dreni İsim, Sağlık Cihazları
göğüs tüpü İsim, Sağlık Cihazları
göğüs grafisi İsim, Tıp
göğüs röntgeni İsim, Tıp
sandık tipi derin dondurucu İsim, Gıda ve Mutfak
üstten kapaklı sandık tipi dondurucu İsim, Gıda ve Mutfak
çekmece kilidi
çekmeceli dolap. İsim
göğüs ağrısı İsim, Tıp
kalın ses, insan sesinin kalın perdesi. İsim
göğüs travması İsim, Tıp
göğüs dreni İsim, Sağlık Cihazları
göğüs tüpü İsim, Sağlık Cihazları
çay sandığı