1. İsim, Hukuk ayırdedici özellik
 2. etkilemek, tesir etmek.
  He impressed me unfavorably: Beni olumsuz yönde etkiledi.
 3. derin iz(lenim)/intıba bırakmak.
 4. hafızasında yer etmek, zihnine sokmak /yerleştirmek/nakşetmek.
  His words are strongly impressed on
  my memory. I impressed on him the importance of his work.
 5. damgalamak, (damga) basmak.
  impress wax with a seal. impress a seal on wax. A pattern impressed on
  the clay pots before baking.
 6. iyi tesir/intiba bırakmak, hoşuna gitmek.
  The book did not impress me at all.
 7. hayran kalmak/olmak, mütehassis/çok memnun olmak.
  I was very impressed by/at/with his performance.
 8. (önemini) anlatmak, kafasına sokmak.
  My father impressed on me the value of hard work.
 9. Elektrik-Elektronik gerilim üretmek, dış etki ile bir devrede voltaj husule getirmek.
 10. zorla askere almak, zorla bahriye tayfası yapmak.
 11. kamulaştırmak, istimlâk etmek.
 12. zorlamak, icbar etmek.
 13. etkileme, tesir etme.
 14. damga, kabartma baskı.
 15. iz, nişan(e).
 16. impressment ile ayni anlama gelir. etkileme, tesir bırakma, iz/intiba bırakma.
mührünü basmak Fiil
çağına damgasını vurmak Fiil
biri üzerinde derin etki bırakmak Fiil
birinin üzerinde derin etki bırakmak Fiil
bir şey üzerine damga basmak Fiil
deniz kuvvetlerine zorla denizci kaydetmek Fiil
bir şeyi birinin iyi anlamasını sağlamak Fiil
demiryolları işçilerini zorla askere almak Fiil