1. İsim, Reklamcılık gösterim
 2. İsim intiba
 3. İsim kanı
 4. İsim etki, tesir.
 5. İsim izlenim, intiba.
  What were your first impressions of İstanbul? First impressions are often misleading.
  A strong/good/bad impression.
 6. İsim iz, damga/ mühür izi, nişan, baskı izi.
  The impression of a seal on wax.
 7. İsim anı, zihinde hayal meyal kalan iz, müphem bir şekilde hatırlama.
  I still have an impression of that event of my childhood.
 8. İsim sanı, zan, tahmin.
  It is my impression that: Bana öyle geliyor ki.
  I got the impression that:
  Öyle sanıyorum ki.
  under the impression (that): sanarak, zanniyle.
  to be under the impression that: sanmak, zannetnek, tahmin etmek.
  I was under the impression that: Bana öyle geliyordu ki/öyle zannediyordum ki.
  I asked him for a job under the impression that he was the head of the firm, but he wasn't.
 9. İsim baskı, basım, tabı, basma, tabetme, nüsha, bası.
  a first impression of 6,000 copies. Five impressions
  (= reprints without resetting) of this book have been sold so far.
 10. İsim (dişçilikte) diş/çene modeli.
 11. İsim (maden işlemede) kalıp.
 12. İsim taklit, komedyenlerin başka şahısları taklidi.
 13. İsim, Psikoloji izlenim, uyarım, uyarma, uyarı: uyaranların duyu örgenlerimiz ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri
  ya da belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş toplu etkisi.
reklam gösterimi İsim, Reklamcılık
ek gösterim İsim, Reklamcılık
ücretsiz gösterim İsim, Reklamcılık
ilk kez yargı önüne gelen bir konu İsim, Hukuk
emsal kararı bulunmayan, tamamen yeni özellik gösteren dava İsim, Hukuk
canlı izlenim
kötü izlenim yaratmak Fiil
kötü bir izlenim yaratmak Fiil
baskı tarihleri İsim
ilk izlenim
ilk hukuki olay
ilk hukuki hadise
bir izlenim edinmek Fiil
bir izlenime kapılmak Fiil
kötü izlenim
izinsiz baskı
genel izlenim
izlenim vermek Fiil
düşündürmek Fiil
izlenim bırakmak Fiil
iyi izlenim
izlenim bırakmak Fiil
tadını ağız nda bırakmak Fiil
izlenim bırakmak Fiil
mat baskı
yeni baskı
prova baskısı
baskı denemesi
prova baskı
izlenim yönetimi İsim, Sosyoloji
bir damganın basılışı
ilk 500 kopyalık baskı
his ssisini vermek Fiil
bana öyle geliyor ki
birini etkilemek Fiil
tesir etmek Fiil
intiba bırakmak Fiil
bana öyle geliyor ki
bir şeyin bıraktığı izi almak Fiil