1. İsim, Hukuk para cezası
 2. Hukuk cereme
 3. Sıfat güzel, âlâ. mükemmel.
  a fine house/woman/view.
 4. Sıfat ince.
  fine wire/thread/sand.
  the finer points of sth: bir şeyin incelikleri.
 5. Sıfat keskin.
  a fine tool/edge.
 6. Sıfat iyi, açık, berrak.
  fine weather.
 7. Sıfat hassas.
  a fine instrument.
 8. Sıfat ince ruhlu/duygulu.
  a fine musician.
 9. Sıfat hünerli, marifetli, iyi yetişmiş.
 10. Sıfat nazik, kibar.
  fine-spoken: kibar konuşan.
 11. Sıfat zarif.
 12. Sıfat narin.
 13. Sıfat gösterişli, süslü.
  fine feathers make fine birds: Süslü elbiseler insanı kibar gösterir.
 14. Sıfat güzel, yakışıklı.
  a fine young man.
 15. Sıfat saf, arı, katıksız, katışıksız.
 16. Zarf mükemmel (bir şekilde), kusursuz, çok iyi, âlâ.
  She cooks fine. It suits me fine. The machine works fine if you oil it.
 17. Zarf zarif/kibar bir şekilde, kibarca, zarafetle.
 18. Zarf ince ince, (çok) ince.
  Cut up the vegetables very fine.
 19. Fiil inceltmek, (ince)toz haline getirmek/gelmek.
  fine down/away/off: incelmek, inceltmek.
 20. Fiil arıtmak, tasfiye etmek, arınmak, tasfiye olmak.
 21. Fiil ufal(t)mak, küçül(t)mek.
 22. Fiil para cezası kesmek/hükmetmek, para cezasına çarptırmak.
 23. İsim para cezası.
  He had to pay a $50 fine.
 24. İsim, Hukuk arazi tasarruf hakkının yenilenmesi karşılığında derebeyine ödenen ücret.
 25. İsim hukukî davada zarar gören lehine hükmedilen tazminat.
 26. İsim (her çeşit) ceza.
 27. İsim, Müzik son.
 28. İsim son, sonuç.
hapis cezasını para cezasına çevirmek Fiil, Hukuk
kârını düşük tutmak Fiil
Herşey yolunda. Cümle, Deyim
Herhangi bir sorun yok. Cümle, Deyim
İyilik sağlık. Cümle, Deyim
ince ayar İsim
ince taneli Sıfat, Jeoloji
idari para cezası İsim, Hukuk
cezayı (para cezasını) müstelzim
bir cezaya çarptırılabilir
ceza ödeyerek satışı iptal etmek Fiil
ceza tahakkuk ettirmek Fiil
para cezası tahakkuk ettirmek Fiil
para cezasının miktarının tespiti
(fiyat) kuruşuna kadar hesaplamak Fiil
para ile cezalandırılmak Fiil
bir para cezasının tahsili
(hava) açmak Fiil
bir bölgenin tüm sakinlerine konan para cezası
paraya çevirme İsim
paraya çevrilme İsim
hapis cezasını para cezasına çevirmek Fiil
hapis cezasını para cezasına çevirmek Fiil
adli para cezası İsim, Hukuk
doğru hesaplamak Fiil
ucu ucuna getirmek, çok az zaman bırakmak.
You're cutting it a bit fine if you want to catch 5.30 train.
temerrüt cezası
belli bir miktardaki para cezası
keyfi ceza yazma
taste zevkli giyinmek Fiil
para cezasıyla kurtulmak Fiil
ceza ile kurtulmak Fiil
ağır ceza
ağır para cezası İsim, Hukuk
herşey yolunda giderse Zarf
bir aksilik olmazsa Zarf
bir aksilik çıkmazsa Zarf
para cezası kesmek Fiil
bir para cezasının kesilmesi
(a) özetle, kısaca, hulâsaten, (b) sonuç olarak, binnetice.
sonuç olarak Zarf
para cezası yemek Fiil
bir para cezasına uğramak Fiil
para cezası verme
toplu para cezası
toplu ceza
adli para cezası İsim, Ceza Hukuku
gecikme zammı İsim
gecikme cezası İsim
para cezası vermek Fiil
para cezası almak Fiil
para cezasına çarptırılabilir
para ceza sına çarptırılabilir
azami para cezası
prensip cezası
cüzi para cezası
bir para cezasını seçme hakkı
park cezası
ceza ödemek Fiil
fiyatlar asgari hadde indirilmiştir.
para cezası kesmek Fiil
para cezası gerektirir
para cezasını gerektirir
para cezası (nı) gerektirir
para cezasını ağırlaştırmak Fiil
bir para cezasını zorla almak Fiil
bir para cezasını bağışlama
bir para cezasını affetmek Fiil
para cezası ödemek Fiil
para cezasını ödemek Fiil
hafif para cezası
güzel konuşmak Fiil
cezalı bilet
trafik para cezası
trafik cezası İsim, Karayolu Taşımacılığı
trafik kuralı cezası
kılcal
(radyo) ince ayar
güzel sanatlar galerisi
güzel sanat(lar). İsim
güzel sanatlar İsim
kıl gibi
birinci sınıf banka senedi
sağlam senet
bir kambiyo senedinin sorumluluğunu yüklenen kişinin kredi itibarının çok yüksek olması nedeniyle ve
çok az risk taşıması ya da risksiz olmasından ötü
iyi huy
(sinema filmi ya da televizyonda) baskıya ve dağıtıma hazır film
yağmurlu hava.
güzel yemek
ince fark
ince ayırım
iyileştirmek Fiil
saflaştırmak Fiil
azalmak Fiil
incelmek Fiil
güzel bahane
piyasadaki bir menkul kıymetin alış ve satış fiyatları arasındaki farkın çok az olması
disipline aykırı hareket için ödenen para cezası
esasa ilişkin hükümlerin ihlali nedeniyle verilen ceza İsim, Rekabet Hukuku
kaçınılması olanaksız güç durum
has altın
saf altın
saf altın klozu
ince grenli film
mucur
ince kıyılmış baharat otları (nane, kekik, maydanoz, dereotu vb.). İsim
hile, kurnazlık, entrika.
ince dizin (indeks
ince dizin
(Br) birinci sınıf senetler İsim
sert kurşun kalem
mükemmel iş
incelik
nükte
incelikleri İsim
ince baskı: bir sözleşme/kontrat/sigorta poliçesinde sınırlamaları açıklayan ve asıl metinden daha ince basılmış olan maddeler. İsim
büyük bilgin
elek
ince ipek
saf gümüş
birini birşey yüzünden cezaya çarptırmak Fiil
birini birşey için cezaya çarptırmak Fiil
birine birşey cezası kesmek Fiil
birine birşey için ceza kesmek Fiil
birine birşey yüzünden ceza kesmek Fiil
birine birşey tutarında ceza kesmek Fiil
birini birşey tutarında cezaya çarptırmak Fiil
birine birşeyi ceza kesmek Fiil
(kuram , vb) pratik olmayan
çabuk bozulabilir
ince-yapı: elektron mikroskobunda incelenen biyolojik yapı. İsim
birinci sınıf ticari senet
ince ayar
güzel manzara
iyi hava
kaliteli işçilik
iyi işçi
kaliteli işçi
on sekiz karat altın
onsekiz ayar altın
tülbent
perişan halde olmak Fiil
şansı olmak Fiil
güzel bir manzaraya hâkim olmak Fiil
güzel havanın sürmesi
iyi görünmek Fiil
işlemek Fiil
Herşey yolunda gitti.
iyi işi olmak Fiil
iyi vakit geçirmek Fiil
geleceği parlak olmak Fiil
güzel sanatlar yurdu
birini para cezasına çarptırmak Fiil
güzel bir elyazısıyla Zarf
keyfi yerinde
birine para cezası vermek Fiil
birinden para cezası almak Fiil
birinden para cezası almak.
birlikte iyi uyuşmak Fiil
günün birinde.
one of these fine days: gün olur zaman olur, günün birinde.
güzel bir mülkü olmak Fiil
sanatçıyı koruyan kimse
güzel havanının hüküm sürdüğü dönem
güzel sanatlar akademisi
güzel sanatlar İsim
plastik sanatlar İsim
birini namuslu addetmek Fiil
halis altın ayarı
sudan ucuz