1. Sıfat faal, çalışkan, faaliyet halinde.
  an active man: faal bir adam.
  an active volcano. active duty.
 2. Sıfat fiilî.
  active hostilities: fiilî düşmanlık.
  active collaboration: fiilî işbirliği.
 3. Sıfat enerjik, gayret ve güç sarfını gerektiren.
  active sports.
 4. Sıfat çevik, devimli, hareketli.
  an active gazelle.
 5. Sıfat canlı, hararetli.
  active imagination: canlı muhayyile.
  The wheat market was very active:
  Buğday piyasası pek hararetli idi.
 6. Sıfat etkin, müessir, âtıl olmayan.
  active ingredients.
 7. Sıfat eylemsel, amelî, pratik.
  active measures.
 8. Sıfat kârlı, kâr getiren.
  active investment.
 9. Sıfat, Tıp etkin, müessir, tez etki gösteren.
  active remedies.
 10. Sıfat, Sosyoloji bir maksatla (çoğunlukla tethiş için) hareket eden (kalabalık).
 11. Sıfat, Gramer etken, aktif. (Fiilin gösterdiği işi öznenin yapması hali).
aktif karbon İsim, Tıp
aktif karbon filtre İsim, Kimya
aktif karbon İsim, Tıp
aktif karbon filtre İsim, Kimya
aktif karbon İsim, Tıp
aktif karbon filtre İsim, Kimya
(hisse senetleri) en baştan talep görmek Fiil
bu hisseler pek hareketli
pire gibi
dolandırıcılık amacıyla bile bile gizleme
komandite ortak
aktif kıymetler İsim
alacaklı bakiye
lehte ödemeler dengesi
aktif tahvil (faizi çıkarıldığı tarihte baştan ödenen tahvil
piyasaya sürüldüğünden itibaren sabit faiz getiren tahvil
piyasaya sürüldüğünden itibaren sabit faiz getiren tahvil
aktif tahvil
(Br) aktif tahvil
borsa simsarlarının ikrazatı ya da müşterilerin marj programlarını teminat altına almak için borsa simsarlarının
kendileri veya müşterisi için menkul
çalışan kafa
işletilen sermaye
faal sermaye
aktif sermaye
para tedavülü
tedavüldeki para
bir ihraç bankasının piyasaya sunmuş olduğu ve halkın elinde bulunan banka senetleri toplamı
aktif donanım
faal işbirliği
dert ortağı
faal ticaret
faal rekabet
borsada faal muameleler İsim
faal muameleler İsim
borsada faal muameleler İsim
faal borç
faiz getiren borçlar İsim
faiz getiren borç
faal talep
büyük talep
talep etmek Fiil
aktif cihaz İsim
faal görev.
etkin çekirdekli galaksi İsim, Astronomi
muharebe hareketi
geniş muhayyile
etkin bağışıklık, aktif muafiyet.
aktif bağışıklık İsim, Viroloji
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar İsim
yazın buzu çözülen toprak tabakası.
muvazzaflar kadrosu İsim, Askerlik
muvazzaf kadro, faal görevde bulunan askerî personel listesi.
etkin dinleme İsim, İletişim
aktif piyasa
canlı piyasa
aktif kütle İsim, Fizik
faal aza
tedavüldeki para
aktif para
faal para
canlı para piyasası
aktif para deposu İsim
canlı para piyasası
muvazzaf subay
(borsa) hareketli açılış
aktif oksijen İsim, Tekstil Sanayii
komandite ortak
faal ortak
faile göre kişisellik ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
etkin personel İsim, Askerlik
yoğun faaliyetler İsim
aktif madde
etkin pişmanlık İsim, Hukuk
aktif satışlar İsim, Rekabet Hukuku
aktif (günlük cirolu) menkul değerler İsim
aktif menkul değerler İsim
faal görev.
bir işte faal hissesi olma
etkin bölge İsim, Biyoloji
aktif bölge İsim, Biyoloji
geçerli senet
borsada çok alınıp satılan hisse senetleri İsim
faal hisse senet dileri İsim
işlem gören hisse senet dileri İsim
hareketli hisse senedi
işlem gören hisse senetleri İsim
alışverişi çok olan hisse senedi
faal hisse senetleri İsim
motorlu araçlar için bilgisayarlı süspansiyon sistemi
faal ticaret
ihracat
aktif ticaret
ticaret muvazenesi fazlalığı
ticaret dengesi
ihracatın ithalattan fazla olması
aktif taşıma İsim, Mühendislik
üyelerin yönetimde aktif rol aldığı tröst
üyelerinin idarede aktif rol aldığı tröst
fiili ayaklanma
faal yanardağ
aktif yanardağ İsim, Coğrafya
isteyerek yapılan hasar
kasti
... sektöründe faaliyet göstermek Fiil, İşletme
faal bir sendikacı olmak Fiil
askere çağrılmak Fiil
(askerlik) faal hizmette olmak Fiil
aktif ve pasif borçlar İsim
vazife malulü İsim, Askerlik
faal hizmette çalıştırılabilir
aktif rol oynamak Fiil
bir işte faal hissesi olmak Fiil
muvazzaf
tasfiye politikası İsim
aktif işbirliği yönetmeliği İsim, Rekabet Hukuku
pişmanlık yönetmeliği İsim, Rekabet Hukuku
işte faal olarak kalmak Fiil
bir subayı muvazzaf listesinden çıkarmak Fiil
faal hayattan çekilmek Fiil
faal hizmetten çekilmek Fiil
bir şeyde faal rol oynamak Fiil
bir şeyde faal rol almak Fiil
çakı gibi
faal hizmette.