1. Fiil düzel(t)mek, ilerle(t)mek, islâh etmek/olmak, düzenlemek, yoluna koymak, yola girmek.
  You can improve
  your handwriting if you try: Uğraşırsan el yazını düzeltebilirsin.
 2. Fiil daha yararlı/faydalı hale getirmek, (arazi vb.) iyileştirmek, daha iyi/işe yarar hale getirmek.
  I
  want to improve my abilities. I'll improve the shape of the handle so that it's easier to use.
 3. Fiil değerlen(dir)mek, kıymetlen(dir)mek, değerini/kıymetini yükseltmek (mal/mülk vb.).
 4. Fiil iyiye kullanmak.
  improve your time by studying.
 5. Fiil iyileşmek, salâh bulmak, düzelmek.
  He came back from his holiday with greatly improved health. His
  health is improving. He's improving in health.
kazancını düzeltmek Fiil
kazancını yiyip bitirmek Fiil
dersleri düzelmek Fiil
sermaye yapısını güçlendirmek Fiil, Bankacılık
okuyup çalışma ile doğuştan olan becerilerini geliştirmek Fiil
birinin teklif ettiğinden daha çok para vermek Fiil
durumunu düzeltmek Fiil
ününü artırmak Fiil
memleketteki iç siyasal durumu düzeltmek Fiil
bilgi hazinesini genişletmek Fiil
vaktini iyi kullanmak Fiil
zamanını iyi kullanmak Fiil
vakit ktiinıiyi kullanmak Fiil
güçlendirme İsim, İnşaat
gelişme İsim
iyileşme İsim
iyiye gidiş İsim
iyiye gitme İsim
düzelme İsim
iyileşmeye yüz tutmak Fiil
(US) üzerine inşaat yaparak bir arsanın değerini artırmak Fiil
bir mülkün değerini artırmak Fiil
bir tanışıklığı daha yakın ilişkiye dönüştürmek Fiil
bir şeyi daha iyi yapayım derken beter etmek Fiil
iyileşmek Fiil
davranışları düzeltmek Fiil
değeri artmak Fiil
bir kimsenin fikirlerini dinleyerek doğru yola girmek Fiil
birinin teklif inden yararlanmak Fiil
birinin teklifinden yararlanmak Fiil
birşeyi daha iyi duruma getirmek Fiil
birşeyi ilerletmek Fiil
birşeyden daha iyisini yapmak Fiil
birşeyi daha iyi hale getirmek Fiil
birşeyi geçmek Fiil
birşeyi iyileştirmek Fiil
ekim yöntemlerini geliştirmek Fiil
(niteliğini) iyileştirmek, daha iyi/güzel/mükemmel hale getirmek, tekemmül ettirmek, mükemmelleştirmek.

Your complexion is wonderful, don't try to improve upon nature.
bir tekliften yararlanmak Fiil
ıslahat yapmak Fiil
yoksulların durumunu düzeltmek Fiil
ekonomik durumu düzeltmek Fiil
fırsatı kaçırmamak, fırsattan yararlanmak.
posta servislerini ıslah etmek Fiil
bir şehrin kanalizasyonunu düzeltmek Fiil
bir şehrin sağlık koşullarını geliştirmek Fiil
şehir hriin kanalizasyonunu düzeltmek Fiil
bir fırsattan yararlanmak Fiil
tatlandırmak Fiil
dış ticaret dengesini iyileştirmek Fiil
değerini artırmak Fiil
birşeyi ilerletmek Fiil
birşeyi daha iyi hale getirmek Fiil
birşeyi geçmek Fiil
birşeyi daha iyi duruma getirmek Fiil
birşeyi iyileştirmek Fiil
birşeyden daha iyisini yapmak Fiil
yeni toprak ekmek Fiil
kullanmakla değer kazanmak Fiil