1. İsim, Çevre ve Ekoloji bariyer
 2. İsim çit, set, korkuluk, engel, mania, geçişe engel olan nesne.
  The police put up barriers to control the crowd.
 3. İsim engebe, arıza, doğal engel.
  Deserts and high mountains have always been a barrier to the movement of people.
 4. İsim engel: ilerlemeyi, bir amaca ulaşmayı önleyen şey.
  a trade barrier: ticarî engel.
  a barrier
  to success/to progress: başarıyı/ilerlemeyi önleyen şey.
 5. İsim sınır, hudut,
  mec. duvar.
  the sound barrier: ses duvarı.
 6. İsim (Antarktikte) buzdağı.
 7. İsim istihkâm, kazıklarla yapılmış set.
kapıda biletini göstermek Fiil
hendek tipi dalga bariyeri İsim, İnşaat
dikenli tel engeli
ses duvarını aşma
anayasal engeller
örtme engeli
kaza sonucu çarpmaya karşı sağlam parmaklık veya duvar
kalabalığı tutmak için yola konan engel
gümrük engeli
giriş engeli İsim, Rekabet Hukuku
ısıl engel: roketin ısı ile sınırlanan maksimum hızı. İsim
dil engeli
evlilik engeli
mayın engeli
paket postası taşıyıcısı
platform parmaklığı
fiyat engeli
güvenlik bölmesi İsim, Ulaşım
ses duvarı
ses engeli, ses duvarı. İsim
ısıl engel: roketin ısı ile sınırlanan maksimum hızı. İsim
ses duvarını aşma
ses engeli, ses duvarı. İsim
kum tümseği: denizin bir kısmını göl gibi ayıran, kıyıya paralel kum tümseği.
kum tümseği: denizin bir kısmını göl gibi ayıran, kıyıya paralel kum tümseği.
bir yapının ya da alanın bedensel özürlülere ayrılan bölümü
(kıyıya yakın) sığ mercan kayalığı.
giriş engelleri (rakiplerin belirli bir piyasaya girmelerini engelleyen etmenler
giriş engeli İsim, Rekabet Hukuku