1. İsim (özel) haber, mesaj.
  Leave a message for someone: birisi için özel haber bırakmak.
 2. İsim bildiri, duyuru, (resmî) tebliğ, hitap, hitabe.
  The President's message to Congress.
 3. İsim esin, ilham, vahiy, Peygamberin halka duyurusu.
  the message of a Prophet.
 4. İsim (bilişim) ileti: haber birimini oluşturan bir veya birkaç sözcük.
 5. İsim öz, ruh, ana fikir, bir kitabın/temsilin vb. telkin etmek istediği fikir, düşünce, kıssadan hisse.
  The
  message of this book.
 6. İsim habercinin görevi.
  His message completed, he went on his way.
anlık mesaj İsim, Yazılım
reklamın verdiği mesaj
ana fikir
bütçe konuşması
telgraf haberi
şifreli mesaj
şifreli mesaj
şifreli mesaj
tebrik mesajı
kutlama mesajı
tanı iletisi Bilgi Teknolojileri
tehlike işareti
hata mesajı
hata iletisi Bilgi Teknolojileri
kural dışı durum iletisi Bilgi Teknolojileri
yurt dışına gönderilen askeri güç mesajı
yıldırım telgraf
(sözdeki imayı/gizli anlamı) sezmek, anlamak, (maksadı) çakmak/farketmek.
haber götürmek Fiil
ovdurmak Fiil
örtülü mesaj İsim
mesaj bırakmak Fiil
toplantı haberi
yeni yıl konuşması
yeni yıl kutlaması İsim
haber geçmek Fiil
beliren ileti Bilgi Teknolojileri
bir mesaj getirmek Fiil
başkanlık mesajı
(US) başkanlık mesajı
basın haberi
acele haber
mesajı aktarmak Fiil
radyo haberi
haber getirmek Fiil
(telgraf) tekrarlanan mesaj
tekrarlanan mesaj
satış haberi
haber göndermek Fiil
telsiz mesajı göndermek Fiil
işaretlerle bir mesaj göndermek Fiil
mesaj almak Fiil
telgraf haberi
telefon haberi
bir mesajı telefonla bildirmek Fiil
telefon haberi
teleks mesajı
bir mesaj yayımlamak Fiil
acele haber
acil haber
sözlü mesaj
veto ile ayni anlama gelir. veto bildirisi: vetoyu ve sebebini açıklayan belge.
uyarı iletisi Bilgi Teknolojileri
telsiz mesajı
telsiz haberi
yazılı haber
haber parolası (bir haberde bulunan ve önceden saptanmış belirli unsurlardan çıkarsanan ve haber içindeki
parola işareti vasıtasıyla bir haberin kayna
parola işareti
haber torbası İsim
haberci
haber getiren
ilan panosu, ilan tahtası, duyuru panosu, duyuru tahtası, mesaj panosu, iletişim panosu İsim
telgraf mesajı
(Br) US haber merkezi
haber formu
ileti işleyici Bilgi Teknolojileri
şifreli mesaj
iyi dilekler mesajı
(US) iyi dilekler mesajı
mesaj referans bloğu
mesaj elde etme
mesaj alıcısı
mesaj anahtarlama
haberleşme ücret birimi: telefon konuşmalarında uzaklık ve konuşma süresine göre değişen ücret birimi.
telefonu mektupla teyit etmek Fiil
birine bir mesaj bırakmak Fiil
telsiz mesajı göndermek Fiil
bir haberi telefonla bildirmek Fiil
haberi telefonla bildirmek Fiil
telefonla mesaj göndermek Fiil
haber göndermek Fiil
kısa mesaj servisi İsim
birine bir haber götürmek Fiil
şifreli mesaj yazmak Fiil