1. doktor, hekim, dişçi, veteriner, baytar.
 2. herhangi bir bilim dalında doktorluk payesi almış kimse.
 3. (bkz: Doctor of the Church ).
 4. Makine düzelteç: makinede özel bir görev yapan, bilhassa otomatik süreçlerde raslanan kusurları düzelten düzen.
 5. (olta ile balık avlamada) yapay sinek.
 6. âlim, âllâme.
 7. hileli zar.
 8. usta, tamirci.
  a radio doctor/bicycle doctor.
 9. sağaltmak, tedavi etmek, doktorluk etmek.
  He feels he can doctor himself for just a common cold.
 10. ilâç vermek.
 11. onarmak, tamir etmek, çalışır hale getirmek, arızasını gidermek.
 12. bozmak, tahrif etmek, hile yapmak.
  He doctored the information on his passport. He was charged with
  doctoring the election results.
 13. gözden geçirmek, düzeltmek, islâh etmek.
  to doctor a play.
 14. ilâç almak, tedavi olmak.
Sınır Tanımayan Doktorlar Özel Isim, Kurum İsimleri
bir hekim olarak görev görmek Fiil
hekime yardım etmek Fiil
doktor bakımında olmak Fiil
iş danışmanı
doktor çağırmak Fiil
şirket doktoru
sıkıntıdaki bir şirketin yönetimini ve mali işlerini çözümlemek ve bunları başarılı kılmak için çağrılan danışman
doktora başvurmak Fiil
doktora muayene olmak Fiil
muayene olmak Fiil
doktora derecesi
birinin doktor olduğunu söylemek Fiil
göz doktoru İsim, Oftalmoloji
fabrika doktoru
aile doktoru
aile hekimi İsim, Tıp
aile doktoru İsim, Tıp
doktor getirmeye gitmek Fiil
uçan doktor: uçakla uzak bölgelere gidip hasta tedavi eden doktor.
hastalara uçakla giden doktor
hekim çağırmaya gitmek Fiil
doktor olarak şöhret kazanmış olmak Fiil
deli doktoru, akıl hastalıkları uzmanı. İsim
kardiyolog İsim, Tıp
kalp doktoru İsim, Tıp
kardiyoloji uzmanı İsim, Tıp
kalp hastalıkları uzmanı İsim, Tıp
ot hekimi: şifalı bitkilerle tedavi eden kimse. İsim
hastane hekimi
house physician İsim
(otel, kurum vb.) özel doktor, (hastahane vb.) daimî doktor. İsim
bir doktor sıfat ıyla
asistan doktor
hukuk doktorası yapmış kişi İsim, Hukuk
kadın doktor
doktorluk yapma ruhsatı
doktorluk yapma ruhsatı
belediye hekimi
sosyal sigorta doktoru
sigorta teşkilatı doktoru
birini doktor diye yutturmak Fiil
doktorculuk oynamak Fiil
doktor geçinmek Fiil
şarlatan hekim
doktorluk yapmaya izni olan doktor
doktor çıkmak Fiil
aile doktoru
doktora başvurmak Fiil
okul doktoru
senaryo doktoru İsim, İstihdam
bir doktoru görmek Fiil
doktora gitmek Fiil
doktor çağırtmak Fiil
gemi doktoru
(a) dragonfly, (b) hellgrammite
akıl hocası
bir doktora başvurmak Fiil
doktora gitme
doktor olmasını istedik
(ilkel kabilelerde) büyücü hekim, hastalıkları sihirbazlıkla iyileştirmeye çalışan kimse.
kadın doktor
manyetik bant üzerinde tahrifat yapmak Fiil
nöbetçi doktor
Din Doktoru: geniş dinî bilgisi olan rahip. İsim
tıp doktoru
: doktor, doktora: toplumsal ve kuramsal bir bilim dalında doktora yapmış kimse veya yapılan doktora.
nöbetçi doktor
doktor randevusu İsim, Tıp
doktor faturası
doktor raporu
doktorluk payesi, doktora derecesi. İsim
doktor ücreti
doktor vizite ücreti
doktor raporu İsim
muayenehane
doktorun vizitesi
bir tıbbi vakada ikinci bir hekime başvurmak Fiil
doktorun hizmetlerinden sarfınazar etmek Fiil
reçete yazmak Fiil
doktor çağırmak.
Lokman hekimin ye dediği.
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Fiil
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Fiil
bir doktorla konsültasyon yapmak Fiil