1. İsim, Din ve İnanç icazet
  2. İsim izin, müsaade, muvafakat, rıza.
    He asked the teacher's permission to go early. Did he give you permission to take that?
  3. İsim ruhsat, icazet, permi, lisans.
  4. İsim müsamaha, hoşgörü, gözyumma.
izin aldıktan sonra
izin alındıktan sonra
izin zni için başvurmak Fiil
izin için başvurmak Fiil
izin istemek Fiil
birinden izin istemek Fiil
(US) genel kapsamlı izin
genel kapsamlı izin
özel izinle
özel izin znile
İzne Tabi Kelimelere İlişkin Genelge Özel Isim, Hukuk
yüksek müsaadelerini rica etmek Fiil
gümrük izni
izne bağlı olmak Fiil
sarih izin
sarih müsaade
açık müsaade
açık izin İsim, Hukuk
genel izin
izin zni vermek Fiil
izin vermek Fiil
hükümet izni
izin vermek Fiil
müdüriyet izni
izin almak Fiil
çalıştırma izni
mal sahibinin izni
(Br) inşaat izni
birine izin vermemek Fiil
izin istemek Fiil
izin istemek Fiil
özel izin
izne tabidir
izin zni ne tabi
görüşme izni İsim, Hukuk
nazik müsaadenizle
nazik müsaade nizle
izinsiz olarak
izin almadan Zarf
izinsiz bir şekilde Zarf
önceden izin almaksızın Zarf
izne tabi kelimeler İsim, Hukuk
yazılı izin
yetkili makamların izni
yazılı izin
valilik izni İsim, Kamu Yönetimi
izin kağıdı İsim, Eğitim
izin yazısı İsim, Eğitim
yardım toplama izni İsim
borsada muamele yapma izni
mezar açıp içinden cesedi çıkarma izni
basma izni
iş yapma izni vermek Fiil
borsada hisse alım satımı yapma izni için başvurmak Fiil
borsada hisse alım-satımı yapma izni için başvurmak Fiil
iznin verileceğine kesin gibi bakmak Fiil
yazılı ikamet izni