1. Sıfat ünlü, meşhur, tanınmış, maruf.
    a famous actor/writer/poet.
    become famous: ün kazanmak, meşhur olmak.
  2. Sıfat mükemmel, birinci, en âlâ, fevkalâde.
    a famous weather for a swim.
  3. Sıfat (bkz: infamous ).
meşhur olmak Fiil
nam kazanmak Fiil
şanlı şöhretli
şöhretsiz
dünya çapında ün sahibi
dünya çapında ün sahibi
ünlü davalar İsim
sansasyon yaratan dava
Görürsün! Sen öyle zannededur!
So much for his famous motorbike! O meşhur motosikletin olacağı bu idi!
şöhret
şeref ve haysiyeti ilgilendiren cürüm
temerrüz İsim