1. Zarf nasıl.
  how did it happen? Nasıl oldu?
 2. Zarf ne kadar, ne derece(de), ne miktar, kaç.
  how damaged is the car? I saw how courageously he acted.
  how do you like that?
  how long: (a) uzunluğu ne kadar? (b) ne kadar zaman?
  how early/late? Ne kadar erken/geç?
  how old: kaç yaşında.
  how old are you? Kaç yaşındasın(ız)?
 3. Zarf niçin, ne maksatla, ne sebepten.
  how is it you are late? I can't see how he bought such an expensive car.
 4. Zarf ne gibi, ne suretle, ne şekilde.
  how is one to interpret his action? Show her how to do it.
  Do
  you know how to do it: Nasıl yapılacağını biliyor musun(uz)?
 5. Zarf ne.
  how do you mean? Ne demek istiyorsun? Maksadın nedir?
 6. Zarf ifadeye kuvvet vermek için “son derece, pek, çok, okadar … ki” anlamlarında kullanılır:
  how seldom
  I go there! Oraya okadar az gidiyorum ki!
 7. Zarf hangi sözlerle/unvanla/isimle, nasıl, ne şekilde.
  how does one address to the president? Cumhurbaşkanına
  ne şekilde hitap edilmelidir?
  how is he called? Adı nedir?
 8. Zarf ne halde, ne durumda, nasıl.
  how are you/ how do you feel/how do you do? Nasılsın(ız)/ne haldesiniz
  (sağlığınız nasıl)?
  how goes it = how is it going? Ne var ne yok? Ne âlemdesiniz? İşler nasıl?
 9. Zarf kaç(a)/kaçtan, hangi fiyata.
  how do you sell these apples? Bu elmaları kaçtan satıyorsun?
 10. Zarf ne anlamda, ne kastederek.
  how did he intend that remark to be taken? Bu sözü ne anlamda söyledi? Bu sözle neyi kastetti?
 11. Bağlaç nasıl, ne şekilde, ne suretle.
  He coudn't figure out how to solve the problem. Be careful how you
  act. Remember how they fought.
 12. Bağlaç ne biçim(de), ne durumda.
  I don't care how you leave your desk when you go.
 13. Bağlaç … gibi, … şekilde/tarzda, nasıl … ise öyle.
  You can travel how you please: Nasıl istersen öyle
  seyahat edebilirsin (=İstediğin gibi/şekilde seyahat et).
 14. İsim yapma tarzı, yöntem, usul, metod, tarz.
 15. Ünlem selam! (Kızılderilileri takliden şaka yollu söylenir).
Fena değil. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Cümle, Deyim
İyidir. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Cümle, Deyim
İdare eder. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Cümle, Deyim
Yuvarlanıp gidiyoruz. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Cümle, Deyim
Kaç aylık hamilesiniz? Cümle
Kaç haftalık hamilesiniz? Cümle
Kaç aylık oldu? Cümle
Kaç haftalık oldu? Cümle
nasıl olduğunu açıklamak Fiil
nasıl olduğunu tarif etmek Fiil
sanayi sırrı (üretim yöntemleri bilgisi
usulünü bilmek, tekniğine vâkıf olmak, tecrübeyle bilmek.
to know how to use a computer. to know how to make baklava.
bilgi
bilgi
imalat sırrı
asla
hiçbir surette
teknik bilgi tedariki
nasıl olacağını planlamak Fiil
nasıl olacağını ayrıntılarıyla planlamak Fiil
ne dersin(iz)/diyorsun(uz)? fikriniz nedir? ne buyurulur?
how about having lunch? Yemek yiyelim
mi, ne dersiniz?
how about natural gas, is it an alternative? Doğal gaz hakkında fikriniz nedir, bir seçenek olabilir mi?
how about you? Ya siz? (siz ne dersiniz?).
I like this best, how about you? Ben bunu beğendim, ya siz?
… ne alemde? Cümle
…den ne haberler var? Cümle
… yapmaya ne dersin? Cümle
… yapalım mı? Cümle
… ister misin? Cümle
…e ne dersin? Cümle
bir satranç oyununa ne dersiniz
Ne dersiniz?
Vay canına!
Şu işe bak!
hayret
Ne durumdayız?
Nasıl gidiyoruz?
nasılsınız?
nasılsın
nasılsın ? idare ediyorum
Nasılsınız? Cümle
nasıl oldu ?
nasıl oldu da ...
neden, niçin, ne sebeple, nasıl oluyor da.
how come you never visit us anymore? how come you didn't call last night?
Nasıl geçti?
Nasıl oldu?
bu kitabı nereden ele geçirdin
müşerref/memnun oldum (ilk tanışıldığı zaman söylenir).
nasılsın(ız)
Nasılsınız? Müşerref oldum! (Birisiyle ilk tanışılırken söylenir. Cevap olarak aynı söz tekrarlanır).
kendinizi bugün nasıl hissediyorsunuz ?
(a) fikrin(iz)/düşüncen(iz)/mütalean(ız) nedir? …'i nasıl buluyorsun(uz)?
How do you like the idea/my
dress? (b) ister misin(iz)? arzu eder misin(iz)? …'e ne buyurulur?
How would you like a holiday? (c) beğeniyor/hoşlanıyor musun(uz)?
How do you like you new job? Yeni işinden hoşlanıyor musun (memnun musun)?
Nasıl olmuş?
Nasıl buldun?
Güzel olmuş mu?
Beğendin mi?
İngilizcesi nedir? Cümle, Dil ve Edebiyat
Türkçesi nedir? Cümle, Dil ve Edebiyat
başka nasıl yapabilir
(a) ne kadar uzak(ta), (b) ne derece/kerte, ne dereceye kadar.
I don't know how far I should believe him.
Vadim O kadar Yeşildi Ki Özel Isim, Sinema
Ne mutlu Türküm diyene Cümle, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Nasıl oluyor da … ?
Nasıl gidiyor?
Nasıl oluyor da ...?
efendim? anlamadım, tekrar eder misiniz?
“My name is KungFu.” “How is that again?”
yiyecekler daha ne kadar dayanır ?
Ne âlâ!
kaç tane
nice
kaç tane
kaç eksik var
kaç gün ?
kaç kere
kaç kere ?
...i sana kaç kere söyledim!
Kaça maloldu?
... kaça malolur?
kaçar
... ne kadar?
... kaç para?
Kaç para?
Ne kadar?
ne kadar tuttu
... kaça malolur?
Kaç para?
Ne kadar?
ne demek? bu da ne demek oluyor?
ne kadar sık? ne kadar zamanda bir? ne kadar fasıla ile? kaç dakikada (saatte/günde vb.) bir? (saatte/günde
vb.) kaç defa?
How often do the buses run? Kaç dakikada bir otobüs var?
“How often do you go there?” “ Once a month”: “Oraya ne kadar sık gidiyorsun?'“ Ayda bir.”
kaç yaşında ?
Kaç yaşındasın?
Ne bileyim?
sebep ne? neden? niçin? ne sebeple?
You haven't any desire to go? how so?
İşler nasıl?
See/find out how the land lies: İşlerin nasıl olduğunu araştırmak, zemin yoklamak, ağzını aramak.
Batının Zaferi Özel Isim, Sinema
(bir eylemin) ilerisi, bırakacağı etki, muhtemel gelişme/tepki.
genel eğilim/temayül, gelecekten beklenen, muhtemel gelişme.
Try to find out how the wind blows. See how the wind blows.
ne demek? maksat ne? bunun anlamı ne?
Çok düşüncelisin.
Çok naziksiniz.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Özel Isim, Sinema
Neler yaptın bugün?
Günün nasıl geçti?
Ne bileyim?
(a) fikrin(iz)/düşüncen(iz)/mütalean(ız) nedir? …'i nasıl buluyorsun(uz)?
How do you like the idea/my
dress? (b) ister misin(iz)? arzu eder misin(iz)? …'e ne buyurulur?
How would you like a holiday? (c) beğeniyor/hoşlanıyor musun(uz)?
How do you like you new job? Yeni işinden hoşlanıyor musun (memnun musun)?
nasıl nasıl ? anlamadım
Ne dediniz?
kaçıncı defa
elbette! tabiî! hem de nasıl!
Am I happy? And how! Mutlu muyum? Elbette!
işlerin ne şekil alacağını görmek Fiil
ne zamandır Zarf
anasının gözüdür, hinoğlu hindir.
birine işini nasıl yapacağını göstermek Fiil
haddini bilmek Fiil
işlerin ne şekil alacağını görmek Fiil
işlerin ne şekil alacağını bilmek
görgü kurallarına uymak Fiil
araba kullanmasını bilmek Fiil
adam kullanmasını bilmek Fiil
çok çabuk tepki göstermek Fiil
işini iyi bilmek Fiil
bir şey yapmayı öğrenmek Fiil
ne kadar ... olursa olsun
işlerin nasıl gelişeceğini görmek Fiil
durumun ne olduğunu anlamak Fiil
yol yöntem, sebep, bir işin nasıl ve neden yapılacağı.
Show me the hows and whys of it: Bana işin
sebeplerini anlatın.
A child's unending whys and hows: bir çocuğun niçin, nasıl şeklindeki sonu gelmez soruları.
Nasıl bir tepki göstereceğini bilmek imkansız.
Nasıl bir tepki göstereceği bilinmez.
Nasıl mı?
duygularını anlatmak için sözler yeterli değil
kaç tane olduğunu hesaplamak Fiil
ne kadar olduğunu hesaplamak Fiil
söylenen söze şiddet verir, öfke/hayret/tehevvür vb. ifade eder.
What the devil are you doing here?
Burada ne yapıyorsun/ne işin var/ne halt ediyorsun?
What the devil are you talking about: Sen ne diyorsun! (=Ne demek istiyorsun yani!)
What the devil have you been: Hangi cehennemde idin (= Nerede kaldın/niye bukadar geciktin?)
What the devil is he gone: Hangi cehenneme gitti?
What the devil are you doing: Ne halt ediyorsun!
Oh, well, what the devil: Aman, canı cehenneme!
Why the devil didn't he say so: Bunu ne diye söylemedi!
How the devil would I know: Ne bileyim birader! (Kerametim mi var?).
Where the devil is he: Hangi cehennemde (= Nerede?)
know-how